Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning 21.5-23.7. Se utbildningarna som ingår i ansökan

Rådgivning och handledning

På den här sidan hittar du samlat rådgivnings- och handledningstjänster för utbildnings- och yrkesvalsfrågor.

 

Ansökningsrådgivning

Yrkeshögskolor

Yrkeshögskolornas ansökningsservice ger råd åt sökande i alla frågor gällande yrkeshögskolor.

Yrkeshögkolornas ansökningsservice

Universitet

Universitetens ansökningsservice ger råd i alla frågor gällande ansökan till universitet.

 • betjänar även utanför ansökningstiderna
 • ger information om ansökan till utbildningar vid universitetet, till exempel om antagningsgrunder, urvalsprov och poängsättning.
 • skickar på begäran pappersblanketter till den som söker genom separata antagningar.

Universitetens ansökningsservice

Yrkesutbildning, gymnasieutbildning och handledande utbildning efter grundskolan

Rådgivningstjänsten ger handledning i frågor om ansökan till gymnasier, yrkesskolor eller om ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan.

Telefontjänsten 029 533 1010 är öppen enligt följande:

 • tisdag–torsdag kl. 9.00–11 under övrig tid än ansökningstider
 • gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning: måndag–fredag kl. 9.30–13.00. Under den sista ansökningsdagen 9.30–15.
 • ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd: tisdag-torsdag kl. 9.30-13.00. Under den sista ansökningsdagen 9.30-15.
 • ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan: tisdag-torsdag kl. 9.30-13.00. Under den sista ansökningsdagen 9.30-15.

Samtalsavgift enligt lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift.

E-postrådgivning: info(at)studieinfo.fi

TE-byråernas tjänster

Luckans info-service

Luckan erbjuder svenskspråkig information om olika teman och ämnen. För unga finns dessutom en egen tjänst, som heter Unginfo. Du hittar mera info här:

Unginfo

Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret

Svenskspråkig handledning

Sveps – huvudstadsregionen: Besök Sveps webbplats

Resurscentret Föregångarna – Österbotten: besök Föregångarnas webbplats

Läroanstalternas rådgivning och handledning

Om du redan är studerande, lönar det sig att i första hand be om handledning av din egen studiehandledare.

 • grundskolans elevhandledare
 • gymnasiets och vuxengymnasiets studiehandledare
 • yrkesskolornas studiehandledare
 • högskolornas antagningsservice

Om du är på väg att söka till utbildningar hittar du kontaktuppgifterna till läroanstalternas ansökningsrådgivning i utbildningsbeskrivningarna i Studieinfo.