Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning 22.5 kl. 8.00 – 24.7 kl. 15.00. Se utbildningarna 

Studieinfos rådgivningstjänst för yrkes- och gymnasieutbildning är öppen mån-fre kl. 9.30-13! E-post: info(at)studieinfo.fi, t. 029 533 1010. 

Rådgivning och handledning

På den här sidan hittar du samlat rådgivnings- och handledningstjänster för utbildnings- och yrkesvalsfrågor.

TE-byråernas tjänster

Luckans info-service

Luckan erbjuder svenskspråkig information om olika teman och ämnen. För unga finns dessutom en egen tjänst, som heter Unginfo. Du hittar mera info här:

Unginfo

Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret

Läroanstalternas rådgivning och handledning

Om du redan är studerande, lönar det sig att i första hand be om handledning av din egen studiehandledare.

  • grundskolans elevhandledare
  • gymnasiets och vuxengymnasiets studiehandledare
  • yrkesskolornas studiehandledare
  • högskolornas antagningsservice

Om du är på väg att söka till utbildningar hittar du kontaktuppgifterna till läroanstalternas ansökningsrådgivning i utbildningsbeskrivningarna i Studieinfo.

Ansökningsrådgivning

Yrkeshögskolor

Yrkeshögskolornas ansökningsservice ger råd åt sökande i alla frågor gällande yrkeshögskolor.

Yrkeshögkolornas ansökningsservice

Universitet

Universitetens ansökningsservice ger råd i alla frågor gällande ansökan till universitet.

  • betjänar även utanför ansökningstiderna
  • ger information om ansökan till utbildningar vid universitetet, till exempel om antagningsgrunder, urvalsprov och poängsättning.
  • skickar på begäran pappersblanketter till den som söker genom separata antagningar.

Universitetens ansökningsservice

Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Om du har frågor om att fylla i ansökningsblanketten eller om den gemensamma ansökan kan du kontakta Studieinfos rådgivningstjänst. I rådgivningstjänsten får du handledning i frågor om ansökan till gymnasier, yrkesskolor eller om ansökan till annan utbildning efter grundskolan.

Telefontjänsten: 029 533 1010

  • Öppen mellan tisdag och torsdag kl. 9.30–13.00
  • Under gemensam ansökan undantagsvis mån-fre kl. 9.30-13.00. Under den sista ansökningsdagen 9.30–15.00
  • Samtalsavgift enligt lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift.

E-post: info(at)studieinfo.fi