Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 13.3–3.4. Se utbildningarna 

 

Rådgivning och handledning

På den här sidan hittar du samlat rådgivnings- och handledningstjänster för utbildnings- och yrkesvalsfrågor.

TE-byråernas tjänster

Luckans info-service

Luckan erbjuder svenskspråkig information om olika teman och ämnen. För unga finns dessutom en egen tjänst, som heter Unginfo. Du hittar mera info här:

Unginfo

Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret

Svenskspråkig handledning

Sveps – huvudstadsregionen: Besök Sveps webbplats

Resurscentret Föregångarna – Österbotten: besök Föregångarnas webbplats

Läroanstalternas rådgivning och handledning

Om du redan är studerande, lönar det sig att i första hand be om handledning av din egen studiehandledare.

  • grundskolans elevhandledare
  • gymnasiets och vuxengymnasiets studiehandledare
  • yrkesskolornas studiehandledare
  • högskolornas antagningsservice

Om du är på väg att söka till utbildningar hittar du kontaktuppgifterna till läroanstalternas ansökningsrådgivning i utbildningsbeskrivningarna i Studieinfo.

Ansökningsrådgivning

Yrkeshögskolor

Yrkeshögskolornas ansökningsservice ger råd åt sökande i alla frågor gällande yrkeshögskolor.

Yrkeshögkolornas ansökningsservice

Universitet

Universitetens ansökningsservice ger råd i alla frågor gällande ansökan till universitet.

  • betjänar även utanför ansökningstiderna
  • ger information om ansökan till utbildningar vid universitetet, till exempel om antagningsgrunder, urvalsprov och poängsättning.
  • skickar på begäran pappersblanketter till den som söker genom separata antagningar.

Universitetens ansökningsservice

Yrkesutbildning, gymnasieutbildning och handledande utbildning efter grundskolan

Rådgivningstjänsten ger handledning i frågor om ansökan till gymnasier, yrkesskolor eller om ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan.

Telefontjänsten 029 533 1010 är öppen enligt följande:

  • under hösten (till 31.12.2018) tisdag–torsdag kl. 9.00–11. Från 1.1.2019 tisdag–torsdag kl. 9.30–13.
  • under ansökningstider undantagsvis måndag–fredag kl. 9.30–13.00. Under den sista ansökningsdagen 9.30–15.
  • samtalsavgift enligt lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift.

E-postrådgivning: info(at)studieinfo.fi