Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Universitetens och antagningssamarbetens instruktioner för urvalsproven 2021

Universitetens anvisningar för urvalsproven våren 2021

Varje universitet och urvalssamarbete ger de sökande som deltar i urvalsprovet anvisningar om praxis under provet och om ankomsten av urvalsprovet.

Läs noggrant anvisningarna för de universitet vars urvalsprov du deltar i. Om du deltar i ett urvalsprov som ingår i urvalssamarbetet mellan universiteten, läs också eventuella anvisningar på urvalssamarbetets webbplats. På den här sidan hittar du direkta länkar till anvisningarna för urvalssamarbetet och universiteten.

Unifis allmänna säkerhetsanvisningar för urvalsprov

Universitetens urvalsprov 2021: sökandens säkerhetsanvisning

Vanliga frågor inför urvalsproven 2021

Riksomfattande anvisningar för urvalsprov

Samarbetet vid urvalsprov i biokemi och molekylärbiovetenskaper

Samarbetet kring urvalsprovet i biokemi och molekylärbiovetenskaper har ingen egen webbplats. Ta del av anvisningarna för urvalsprov, säkerhet och ankomst vid det universitet vars urvalsprov du har anmält dig till på ansökningsblanketten.

 • Helsingfors universitets webbplats.
 • Uleåborgs universitet skickar dig säkerhets- och ankomstanvisningar till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Uleåborgs universitets webbplats (på finska).
 • Tammerfors universitet skickar dig säkerhets- och ankomstanvisningar till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Tammerfors universitets webbplats (på finska).
 • Åbo universitet skickar dig säkerhets- och ankomstanvisningar till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Åbo universitets webbplats (på finska).

Anvisningarna skickas per e-post till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen om du inte hittar e-postmeddelandet.

Samarbete vid urvalsprov i biologi och miljövetenskaper

Bekanta dig med anvisningarna för urvalsprov och säkerhet på webbplatsen biohaku.fi  (på finska). Dessutom ges anvisningar per provplats:

 • Helsingfors universitets webbplats.
 • Jyväskylä universitet skickar dig säkerhets- och ankomstanvisningar till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Jyväskylä universitets webbplats (på finska).
 • Uleåborgs universitet skickar dig säkerhets- och ankomstanvisningar till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Uleåborgs universitets webbplats (på finska).
 • Åbo universitet skickar dig säkerhets- och ankomstanvisningar till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Åbo universitets webbplats (på finska).

Anvisningarna som skickas per e-post skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen om du inte hittar e-postmeddelandet.

Gemensam antagning till biomedicin

Den gemensamma antagningen till biomedicin har ingen egen webbplats.

 • Om du deltar i ett urvalsprov som ordnas av Östra Finlands universitet, skickar Östra Finlands universitet dig ankomst- och säkerhetsanvisningarna till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet.  Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen vid Östra Finlands universitet om du inte hittar något e-postmeddelande i din e-post. Läs anvisningarna för urvalsprovet och säkerheten på Östra Finlands universitets webbplats (på finska).
 • Om du deltar i ett urvalsprov som ordnas av Åbo universitet skickar Åbo universitet anvisningar om säkerhet och ankomst till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta Åbo universitets ansökningsservice om du inte hittar e-postmeddelandet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Åbo universitets webbplats (på finska).

DIA

Anvisningarna för urvalsprovet publiceras på webbplatsen för DIA-gemensam antagning före mitten av maj. DIA-universiteten skickar noggranna ankomstanvisningar per provort senast en vecka före urvalsproven Alla meddelanden skickas till den e-postadress du angett i Studieinfo, så kom ihåg att kontrollera din e-post regelbundet.

Gemensam antagning till engelska

Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet skickar de sökande anvisningar om ankomst till och säkerhet under urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Du får ett meddelande från det universitet vars urvalsprov du meddelat att du deltar i. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Östra Finlands universitets webbplats (på finska) och Tammerfors universitets webbplats (på finska).

Farmasins antagningsprovssamarbete

Ta del av anvisningarna för urvalsprov, säkerhet och ankomst för det universitet som ordnar urvalsprovet.

 • Helsingfors universitet skickar inga ankomst- och säkerhetsanvisningar per e-post. Anvisningarna publiceras på Helsingfors universitets webbplats.
 • Östra Finlands universitet skickar de sökande anvisningar om ankomst till och säkerhet under urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Östra Finlands universitets webbplats (på finska).
 • Åbo Akademi skickar anvisningar om ankomst till och säkerhet vid urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Åbo Akademis webbplats.

Anvisningar från Östra Finlands universitet och Åbo Akademi skickas till den e-postadress som du har meddelat i Studieinfo med din ansökan. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen om du inte hittar e-postmeddelandet.

Förvaltningsvetenskaper

Anvisningar för hur man anländer till urvalsprovet skickas per e-post ungefär en vecka före urvalsprovet. Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Om du inte hittar något e-postmeddelande ska du kontakta ansökningsservicen vid det universitet vars urvalsprov du deltar i.

Anvisningar för urvalsprov och säkerhet finns på webbplatsen för gemensam antagning till förvaltningsvetenskap (på finska).

Det pedagogiska området (VAKAVA)

Ta del av anvisningarna för urvalsprovet och säkerheten på VAKAVA-nätverkets webbplats. Anvisningar för de digitala urvalsproven finns på samma webbplats.

Anvisningar för hur man anländer till urvalsprovet skickas per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Om du inte hittar något e-postmeddelande ska du kontakta ansökningsservicen vid det universitet vars urvalsprov du deltar i.

Ekonomi

Anvisningar för hur man anländer till urvalsprovet skickas per e-post ungefär en vecka före urvalsprovet. Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Om du inte hittar något e-postmeddelande ska du kontakta ansökningsservicen vid det universitet vars urvalsprov du deltar i.

Ta omsorgsfullt del av anvisningarna för urvalsprovet och säkerheten, som du också hittar på webbplatsen till den gemensamma antagningen till ekonomiska vetenskaper en vecka före urvalsprovet.

De medicinska områdenas gemensamma antagning (medicin, odontologi och veterinärmedicin)

Ta del av anvisningarna för urvalsprov och säkerhet på webbplatsen för gemensam antagning inom de medicinska områdena.  Ta också del av anvisningarna för det universitet vars urvalsprov du deltar i. Länkar till universitetens anvisningssidor finns på sidan för gemensam antagning inom de medicinska områdena.

Geografi

Samarbetet kring urvalsprovet i geografi har inga egna webbsidor. Ta del av anvisningarna för urvalsprov, säkerhet och ankomst vid det universitet vars urvalsprov du har anmält dig till på ansökningsblanketten.

 • Helsingfors universitets webbplats.
 • Östra Finlands universitet skickar dig säkerhets- och ankomstanvisningar till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Östra Finlands universitets webbplats (på finska).
 • Uleåborgs universitet skickar dig säkerhets- och ankomstanvisningar till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Uleåborgs universitets webbplats (på finska).
 • Åbo universitet skickar dig säkerhets- och ankomstanvisningar till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Åbo universitets webbplats (på finska).

Anvisningarna skickas per e-post till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen om du inte hittar e-postmeddelandet.

Matematik

Samarbetet kring urvalsprovet i matematik har inga egna webbsidor. Ta del av anvisningarna för urvalsprov, säkerhet och ankomst vid det universitet vars urvalsprov du har anmält dig till på ansökningsblanketten.

 • Jyväskylä universitet skickar dig säkerhets- och ankomstanvisningar till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Jyväskylä universitets webbplats (på finska).
 • Tammerfors universitet skickar dig säkerhets- och ankomstanvisningar till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Dessutom publiceras information om urvalsproven på Tammerfors universitets webbplats (på finska).

Anvisningarna som skickas per e-post skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen om du inte hittar e-postmeddelandet.

Skogsvetenskap

Samarbetet kring urvalsprovet i skogsvetenskaper har inga egna webbsidor:

 • Om du deltar i ett urvalsprov som ordnas av Helsingfors universitet, bekanta dig med Helsingfors universitets anvisningar för urvalsprov, säkerhet och ankomst.
 • Om du deltar i ett urvalsprov som ordnas av Östra Finlands universitet, skickar Östra Finlands universitet dig säkerhets- och ankomstanvisningar till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet.  Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen vid Östra Finlands universitet om du inte hittar något e-postmeddelande i din e-post. Allmänna säkerhetsanvisningar finns också på Östra Finlands universitets webbplats (på finska).

Juridik

Ta omsorgsfullt del av anvisningarna för urvalsprovet och säkerheten som finns på webbplatsen för gemensam antagning till juridiken (på finska) vecka före urvalsprovet.

Samarbete kring urvalsprov i psykologi och logopedi

Bekanta dig med anvisningarna för urvalsprovet och säkerheten på webbplatsen för samarbetet kring urvalsprovet i psykologi och logopedi.

Ta också del av anvisningarna för det universitet vars urvalsprovstillfälle du deltar i, samt kontrollera den e-postadress som du har uppgett på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Gemensam antagning till socialt arbete

Ta del av anvisningarna för urvalsprov och säkerhet på webbplatsen för gemensam antagning till socialt arbete (på finska). Ta också del av anvisningarna för det universitet vars urvalsprov du deltar i. Länkar till universitetens anvisningssidor finns på sidan för gemensam antagning till socialt arbete  (på finska).

Samarbete kring urvalsprov inom datavetenskap

Bekanta dig med anvisningarna för urvalsprovet och säkerheten på webbplatsen för urvalsprovssamarbetet inom datavetenskap (på finska). Ta också del av anvisningarna för det universitet vars urvalsprov du deltar i.

Anvisningar för hur man kommer till urvalsprovet skickas per e-post ungefär en vecka före urvalsprovet (Helsingfors universitets anvisningar uppdateras också på Helsingfors universitets webbplats).

Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Om du inte hittar något e-postmeddelande ska du kontakta ansökningsservicen vid det universitet vars urvalsprov du deltar i.

Samarbete kring urvalsprovet i finska språket och litteraturforskningen

Urvalsprovssamarbetet för finska språket och litteraturforskningen har inga egna webbsidor:

 • Om du deltar i ett urvalsprov som ordnas av Östra Finlands universitet, skickar Östra Finlands universitet dig ankomst- och säkerhetsanvisningarna till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet.  Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen vid Östra Finlands universitet om du inte hittar något e-postmeddelande i din e-post. Ta del av Östra Finlands universitets anvisningar för urvalsprov och säkerhet (på finska).
 • Om du deltar i ett urvalsprov som ordnas av Uleåborgs universitet, skickar Uleåborgs universitet dig ankomst- och säkerhetsanvisningar till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet.  Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta Uleåborgs universitets ansökningsservice om du inte hittar e-postmeddelandet. Ta del av Uleåborgs universitets anvisningar för urvalsprov och säkerhet (på finska).

Universitetens anvisningar för urvalsproven

Aalto-universitetet

Se anvisningarna för DIA-valet.

Se anvisningarna för gemensam antagning till handelsvetenskap.

Helsingfors universitet

Ta del av anvisningarna för urvalsproven och säkerheten vid urvalsproven som ordnas av Helsingfors universitet.

Ta också del av ankomstanvisningarna för urvalsproven som ordnas av Helsingfors universitet.

Ta del av anvisningarna för sökande till digitala urvalsprov vid Helsingfors universitets urvalsprov, om ditt urvalsprov ordnas digitalt.

Östra Finlands universitet

Ta del av anvisningarna för urvalsprov, säkerhet och ankomst (på finska) till urvalsproven som ordnas av Östra Finlands universitet.

Östra Finlands universitet skickar de sökande anvisningar om ankomst till och säkerhet under urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen om du inte hittar e-postmeddelandet.

Jyväskylä universitet

Ta del av anvisningarna för urvalsprov, säkerhet och ankomst (på finska) till urvalsproven som ordnas av Jyväskylä universitet.

Jyväskylä universitet skickar de sökande e-post om ankomst- och säkerhetsanvisningarna för urvalsprovet senast en vecka före urvalsprovet. Meddelandet skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen om du inte hittar e-postmeddelandet.

Lapplands universitet

Ta del av anvisningarna för urvalsprov, säkerhet och ankomst (på finska) till urvalsprov som ordnas av Lapplands universitet.

Lapplands universitet skickar de sökande e-post om ankomst- och säkerhetsanvisningar för urvalsprovet senast en vecka före urvalsprovet.  Meddelandet skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen om du inte hittar e-postmeddelandet.

Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

Se anvisningarna för DIA-valet.

Se anvisningarna för gemensam antagning till handelsvetenskap.

Försvarshögskolan

Ta del av anvisningarna till urvalsproven som ordnas av Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan skickar de sökande e-post om ankomst- och säkerhetsanvisningar för urvalsprovet senast en vecka före urvalsprovet.  Meddelandet skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen om du inte hittar e-postmeddelandet.

Kom ihåg att registrera dig separat för fysisk konditionstest.

Uleåborgs universitet

Ta del av anvisningarna för urvalsprov, säkerhet och ankomst (på finska) till urvalsproven som ordnas av Uleåborgs universitet.

Uleåborgs universitet skickar anvisningar om säkerhet och ankomst till urvalsprovet per e-post före urvalsprovet. Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen på hakijapalvelut@oulu.fi om du inte hittar e-postmeddelandet.

Kontrollera de gemensamma antagningarnas och urvalsprovsamarbetenas egna anvisningar.

Svenska handelshögskolan

Se anvisningarna för gemensam antagning till handelsvetenskap.

Konstuniversitetet

Konstuniversitetet har skickat kallelser till urvalsprov tillsammans med anvisningar till de sökande per e-post.

Tammerfors universitet

Bekanta dig med anvisningarna för urvalsproven (på finska) för urvalsprov som ordnas av Tammerfors universitet.

Tammerfors universitet skickar anvisningar om säkerhet och ankomst till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post två vardagar före urvalsprovet, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen (hakijapalvelut.tau@tuni.fi) om du inte hittar ett e-postmeddelande.

Åbo universitet

Ta del av anvisningarna för urvalsproven (på finska) för urvalsproven som ordnas av Åbo universitet.

Åbo universitet skickar anvisningar om säkerhet och ankomst till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen om du inte hittar e-postmeddelandet.

Vasa universitet

Vasa universitet skickar anvisningar om säkerhet och ankomst till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen (hakijapalvelut@uwasa.fi) om du inte hittar e-postmeddelandet.

Vasa universitets webbplats för ansökan och ansökningstider (på finska).

Åbo Akademi

Ta del av anvisningarna för urvalsprov för urvalsprov som ordnas av Åbo Akademi.

Åbo Akademi skickar anvisningar om säkerhet och ankomst till urvalsprovet per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, kontrollera skräppostmappen i din e-post. Kontrollera också att din e-postmapp inte är full. Kontakta ansökningsservicen (studinfo@abo.fi), om du inte hittar e-postmeddelandet.