Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Tilläggsansökningar till högskolor, sommaren 2021

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser från juni till august.

I listan nedan finns högskolornas tilläggsansökningar i juni-august 2021 enligt högskolan. Observera att ansökningstiderna varierar enligt ansökningsmål.

Tilläggsansökningar till högskolor ordnas som separata antagningar. Se hur du kan ta emot studieplats inom separata antagningar.