Skip to content

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser 30.11.-11.12.
Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Resultat i höstens gemensamma ansökan till högskolor har nu publicerats!
Ta emot studieplatsen senast 4.12 kl. 15.
Du kan antas från senast 15.12 kl. 15.

Se anvisningar gällande mottagande av studieplats och reservplatser. 
Se vanliga frågor om mottagande av studieplats.

Tilläggsansökningar till högskolor sommaren 2020

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser från slutet av juni till mitten av augusti.

I listan nedan finns högskolornas tilläggsansökningar sommaren 2020 enligt ansökningstid. Observera att ansökningstiderna varierar enligt ansökningsmål.

Tilläggsansökningar till högskolor ordnas som separata antagningar. Se hur du kan ta emot studieplats inom separata antagningar.

Laurea-ammattikorkeakoulu

Bachelor of Hospitality Management, Degree programmme in Hospitality Management and Service Design, full-time studies
Ansökningstid 16.6.-24.7. kl 15:00

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

Master of Business Administration, DP in Sport Business Management, part-time studies
Ansökningstid 29.6.-9.8. kl 15:00

Musiikkipedagogi (AMK), päivä- ja monimuotototeutus
Ansökningstid 1.7.-31.7. kl 15:00

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus
Ansökningstid 1.7.-31.7. kl 15:00

Insinööri (AMK), Purchasing and Logistics Engineering, englanninkielinen päivätoteutus
Ansökningstid 1.7.-31.7. kl 15:00

LAB-ammattikorkeakoulu

Muotoilija (AMK), kokemus- ja palvelumuotoilu, päivätoteutus
Ansökningstid 6.7.-3.8. kl 15:00

Muotoilija (AMK), teollinen muotoilu, päivätoteutus
Ansökningstid 6.7.-3.8. kl 15:00

Karelia-ammattikorkeakoulu

Bachelor of Business Administration, International Business, full-time studies
Ansökningstid 6.7.-7.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), Industrial Management
Ansökningstid 6.7.-7.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 6.7.-7.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 6.7.-7.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennustekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 6.7.-7.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Talotekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 6.7.-7.8. kl 15:00

Yrkeshögskolan Novia

Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik, flerformsstudier
Ansökningstid 15.7.-31.7. kl 15:00

Musiker (YH)/Musikpedagog (YH), dagstudier
Ansökningstid 15.7.-31.7. kl 15:00

Musikpedagog (högre YH), flerform
Ansökningstid 15.7.-31.7. kl 15:00

Bioanalytiker (YH), dagstudier
Ansökningstid 15.7.-31.7. kl 15:00

Röntgenskötare (YH), dagstudier
Ansökningstid 15.7.-31.7. kl 15:00

Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier
Ansökningstid 15.7.-31.7. kl 15:00

Sjökapten (YH), dagstudier
Ansökningstid 15.7.-31.7. kl 15:00

Sjökapten (YH), flerform
Ansökningstid 15.7.-31.7. kl 15:00

Ingenjör (YH), lantmäteriteknik
Ansökningstid 15.7.-31.7. kl 15:00

Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier
Ansökningstid 15.7.-31.7. kl 15:00

Byggmästare (YH), dagstudier
Ansökningstid 15.7.-31.7. kl 15:00

Hälsovårdare (YH), Åbo, dagstudier
Ansökningstid 15.7.-31.7. kl 15:00

Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier
Ansökningstid 15.7.-31.7. kl 15:00

Oulun ammattikorkeakoulu OAMK

Master of Engineering (MEng), Printed Intelligence
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Bachelor of Business Administration, Digital International Business, päivätoteutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Master of Business Administration, International Business Management
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Bachelor of Engineering, Environmental Engineering, verkko- ja päivätoteutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen toimintakyvyn edistäminen
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, monimuotototeutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Merikapteeni (AMK), monimuotototeutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Tradenomi (AMK), data-analytiikka, päivätoteutus
Ansökningstid 3.-6.8. kl 15:00

Savonia-ammattikorkeakoulu

Agrologi (AMK), päivätoteutus
Ansökningstid 3.8-7.8 kl 15:00

Muotoilija (AMK), päivätoteutus
Ansökningstid 3.8-7.8 kl 15:00

Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering, full-time studies
Ansökningstid 3.8-7.8 kl 15:00

Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 3.8-7.8 kl 15:00

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
Ansökningstid 3.8-7.8 kl 15:00

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Artenomi (AMK), älykäs ja kestävä muotoilu, päivätoteutus
Ansökningstid 3.8-10.8 kl 15:00

Tradenomi (AMK), hevosalan liiketoiminta, päivä- ja monimuotototeutus
Ansökningstid 3.8-10.8 kl 15:00

Bachelor of Business Administration, International Business, full- and part-time studies
Ansökningstid 3.8-10.8 kl 15:00

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivä- ja monimuotototeutus
Ansökningstid 3.8-10.8 kl 15:00

Rakennusmestari (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivä- ja monimuotototeutus
Ansökningstid 3.8-10.8 kl 15:00

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, muuntokoulutus
Ansökningstid 3.8-10.8 kl 15:00

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, päivätoteutus
Ansökningstid 3.8-10.8 kl 15:00

Lapin ammattikorkeakoulu

Restonomi (ylempi AMK), Matkailualan osaamisen johtaminen
Ansökningstid 3.8.-11.8. kl 15:00

Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), Agrologi (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK), Luonnonvarojen älykäs johtaminen, Rovaniemi
Ansökningstid 3.8.-11.8. kl 15:00

Kuvataiteilija (AMK), Tornio
Ansökningstid 3.8.-11.8. kl 15:00

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio
Ansökningstid 3.8.-11.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, Rovaniemi
Ansökningstid 3.8.-11.8. kl 15:00

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak

Tulkki (AMK), puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, päivätoteutus
Ansökningstid 3.8.-17.8. kl 15:00

Bachelor of Humanities, Community Educator/Adventure and Outdoor Education
Ansökningstid 3.8.-17.8. kl 15:00

Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK

Agrologi (AMK), päivätoteutus
Ansökningstid 4.8.-11.8. kl 15:00

Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Ansökningstid 4.8.-11.8. kl 15:00

Bachelor of Business Administration, International Business, full-time studies
Ansökningstid 4.8.-11.8. kl 15:00

Bachelor of Health Care, Nursing, full-time studies
Ansökningstid 4.8.-11.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 4.8.-11.8. kl 15:00

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Ansökningstid 4.8.-11.8. kl 15:00

Master of Business Administration, International Business Management
Ansökningstid 4.8.-11.8. kl 15:00

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 4.8.-11.8. kl 15:00

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus
Ansökningstid 4.8.-11.8. kl 15:00

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Ansökningstid 4.8.-11.8. kl 15:00

Turun ammattikorkeakoulu

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), monimuotototeutus
Ansökningstid 4.8.-11.8. kl 15:00

Insinööri (YAMK), hajautettu energiantuotanto
Ansökningstid 4.8.-11.8. kl 15:00

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Master of Business Administration, International Business Management (part-time)
Ansökningstid 5.8.-12.8. kl 15:00

Bachelor of Business Administration, International Business
Ansökningstid 5.8.-12.8. kl 15:00

Bachelor of Sports Studies, Sports and Leisure Management
Ansökningstid 5.8.-12.8. kl 15:00

Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen
Ansökningstid 5.8.-12.8. kl 15:00

Restonomi (ylempi AMK), Matkailualan kehittäminen ja johtaminen
Ansökningstid 5.8.-12.8. kl 15:00

Tradenomi (ylempi AMK), Tietojenkäsittely ja liiketoimintaosaaminen
Ansökningstid 5.8.-12.8. kl 15:00

Bachelor of Hospitality Management, Tourism
Ansökningstid 5.8.-12.8. klo 15:00

Bachelor of Business Administration, Esports Business
Ansökningstid 5.8.-12.8. klo 15:00

Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani
Ansökningstid 5.8.-12.8. klo 15:00

Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Raahe
Ansökningstid 5.8.-12.8. klo 15:00

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 5.8.-12.8. klo 15:00

Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus
Ansökningstid 5.8.-12.8. klo 15:00

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK

Bachelor’s Degree Programme, Information Technology, full-time
Ansökningstid 17.8.-21.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 17.8.-21.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 17.8.-21.8. kl 15:00

Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus
Ansökningstid 17.8.-21.8. kl 15:00

Bachelor’s Degree Programme, International Business, full-time
Ansökningstid 17.8.-21.8. kl 15:00

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria / Lisähaku / Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 27.7.-10.8. klo 15:00

Centria / Lisähaku / Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Ansökningstid 27.7.-10.8. klo 15:00

Centria / Lisähaku / Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus
Ansökningstid 27.7.-10.8. klo 15:00

Centria / Lisähaku / Musiikkipedagogi (AMK), Kokkola
Ansökningstid 20.7.-31.7. klo 15:00

Centria / Lisähaku / Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus
Ansökningstid 27.7.-10.8. klo 15:00

Centria / Lisähaku / Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus
Ansökningstid 27.7.-10.8. klo 15:00

Centria / Lisähaku / Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus
Ansökningstid 27.7.-10.8. klo 15:00

 

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma
Ansökningstid 10.8-14.8. kl 15:00

Bachelor of Maritime Management, Sea Captain, full-time studies, Rauma
Ansökningstid 10.8-14.8. kl 15:00

Bachelor of Business Administration, International Business, full-time studies, Rauma
Ansökningstid 10.8-14.8. kl 15:00

Bachelor of Hospitality Management, International Tourism Management, full-time studies, Pori
Ansökningstid 10.8-14.8. kl 15:00

Bachelor of Business Administration, Degree Programme in Artificial Intelligence, full-time studies, Pori
Ansökningstid 10.8-14.8. kl 15:00