Skip to content

OBS! Ansökningstiderna i gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt i övriga samordnade ansökningssystem efter grundskolan fortsätter
fram till 7.4.2021 kl. 15. 

Se utbildningar i gemensam ansökan
Se utbildningar i ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
Se utbildningar i ansökan till handledande utbildningar

Frågor om ansökan till info@studieinfo.fi

 

 

Högskolorna publicerar resultat från vårens första gemensamma ansökan under vårens gång.
Alla resultat publiceras senast 4.6.2021.
Du kan följa med antagningsprocessen i Min Studieinfo under Ansökningar och mottagande av studieplats.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Tilläggsansökningar till högskolor, hösten 2020

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser från slutet av november till mitten av december.

I listan nedan finns högskolornas tilläggsansökningar i november-december 2020 enligt ansökningstid. Observera att ansökningstiderna varierar enligt ansökningsmål.

Tilläggsansökningar till högskolor ordnas som separata antagningar. Se hur du kan ta emot studieplats inom separata antagningar.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

Ansökningstid 30.11. kl. 8:00 -11.12. kl. 15:00

Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK

Ansökningstid 1.12. kl. 8:00 – 8.12. kl. 15:00

Restonomi (AMK), Matkailu, monimuotototeutus

Turun ammattikorkeakoulu

Ansökningstid 30.11. kl. 8:00 – 4.12. kl. 15:00

Insinööri (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT

Insinööri (ylempi AMK), kone- ja meritekniikka