Skip to content

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser 30.11.-11.12.
Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Resultat i höstens gemensamma ansökan till högskolor har nu publicerats!
Ta emot studieplatsen senast 4.12 kl. 15.
Du kan antas från senast 15.12 kl. 15.

Se anvisningar gällande mottagande av studieplats och reservplatser. 
Se vanliga frågor om mottagande av studieplats.

Tilläggsansökningar till högskolor, hösten 2020

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser från slutet av november till mitten av december.

I listan nedan finns högskolornas tilläggsansökningar i november-december 2020 enligt ansökningstid. Observera att ansökningstiderna varierar enligt ansökningsmål.

Tilläggsansökningar till högskolor ordnas som separata antagningar. Se hur du kan ta emot studieplats inom separata antagningar.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

Ansökningstid 30.11. kl. 8:00 -11.12. kl. 15:00

Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Turun ammattikorkeakoulu

Ansökningstid 30.11. kl. 8:00 – 4.12. kl. 15:00

Insinööri (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT

Insinööri (ylempi AMK), kone- ja meritekniikka