Skip to content

Tilläggsansökan till lediga platser i gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning. Se utbildningar

Tilläggsansökan till lediga platser i förberedande utbildningar efter grundskolan. Se utbildningarna

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga platser i vårens gemensamma ansökan 3.7 – 30.8. Se utbildningar.

Tilläggsansökan till högskolorna

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser under tiden 3.7–30.8.

Se vilka utbildningar som ingår i tilläggsansökan

Det finns främst studieplatser vid yrkeshögskolor.

Gör din ansökan i tid

Ansökningstiderna varierar enligt utbildning. Ansökningstiden kan utgå redan före 30.8.

Gör din ansökan så här

  • Du kan fylla i flera ansökningsblanketter i tilläggsansökan.
  • Du kan söka till ett obegränsat antal utbildningar.
  • Utbildningarnas ordning på ansökningsblanketten har ingen betydelse.

Antagningsresultaten
Du får information om antagningsresultatet skilt av varje högskola.

OBS!
Om du i höstens gemensamma ansökan har tagit emot en studieplats, kan du inte ta emot en ny studieplats i tilläggsansökan.

Blev du utan högskoleplats? Läs mera om andra alternativ