Skip to content

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga platser i vårens gemensamma ansökan 2.7 – 15.8. Se utbildningar.

 

Antagningsresultaten i gemensam ansökan till högskolorna våren 2018 är klara. Om du får studieplats senast 28.6, ska du ta emot studieplatsen senast 10.7.2018 kl. 15. 

Om du får studieplats senare, ska du ta emot studieplatsen senast det datum som högskolan meddelar. Reservplatser fylls fram till 31.7.

 

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning 22.5 kl. 8.00 – 24.7 kl. 15.00. Se utbildningarna 

I Studieinfos tjänster kan 16.7. kl. 16.15-17.00 uppstå korta avbrott p g a serviceåtgärder. Vi beklagar eventuella avbrott.

Tilläggsansökan till högskolorna

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser under tiden 2.7–15.8.

Se vilka utbildningar som ingår i tilläggsansökan

Det finns främst studieplatser vid yrkeshögskolor.

Gör din ansökan i tid

Ansökningstiderna varierar enligt utbildning. Ansökningstiden kan utgå redan före 15.8.

Gör din ansökan så här

  • Du kan fylla i flera ansökningsblanketter i tilläggsansökan.
  • Du kan söka till ett obegränsat antal utbildningar.
  • Utbildningarnas ordning på ansökningsblanketten har ingen betydelse.

Antagningsresultaten
Du får information om antagningsresultatet skilt av varje högskola.

OBS!
Om du i höstens gemensamma ansökan har tagit emot en studieplats, kan du inte ta emot en ny studieplats i tilläggsansökan.

Blev du utan högskoleplats? Läs mera om andra alternativ