Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning 22.5 kl. 8.00 – 24.7 kl. 15.00. Se utbildningarna 

Tilläggsansökan till högskolorna

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser under tiden 2.7–15.8. och 3.12. – 14.12.

Se vilka utbildningar som ingår i tilläggsansökan

Det finns främst studieplatser vid yrkeshögskolor.

Gör din ansökan i tid

Ansökningstiderna varierar enligt utbildning. Ansökningstiden kan utgå redan före 15.8. och 14.12.

Gör din ansökan så här

  • Du kan fylla i flera ansökningsblanketter i tilläggsansökan.
  • Du kan söka till ett obegränsat antal utbildningar.
  • Utbildningarnas ordning på ansökningsblanketten har ingen betydelse.

Antagningsresultaten
Du får information om antagningsresultatet skilt av varje högskola.

OBS!
Om du i höstens gemensamma ansökan har tagit emot en studieplats, kan du inte ta emot en ny studieplats i tilläggsansökan.

Blev du utan högskoleplats? Läs mera om andra alternativ