Skip to content

Telefontjänsten för ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen är stängd 30.8–4.11.2019. Tjänsten är öppen från och med 5.11.2019 kl. 9–11 tis-tor. Läs mera om rådgivningstjänsterna

Sökte du i både gemensam ansökan och separat ansökan till högskolor?

Publiceringstiderna för resultaten och tidtabellen för mottagandet av studieplatsen i gemensam ansökan och separata ansökan varierar enligt högskola. Kontrollera de exakta publiceringsdatumen på högskolornas egna webbplatser. Högskolorna ger dessutom ytterligare information och anvisningar om hur du tar emot studieplatsen. Bestämmelsen om en högskoleplats gäller utbildningar i både gemensam ansökan och separat ansökan. Om du sökte i både gemensam ansökan och separat ansökan, bör du beakta följande:

  • Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin. Mottagning av studieplatsen är bindande och du kan inte senare ändra eller annullera mottagandet.
  • Observera att ifall du tar emot en plats i till exempel gemensam ansökan, så annulleras automatiskt dina ansökningsmål i separat ansökan. Dina övriga ansökningsönskemål annulleras även om du tar emot en plats och väljer att köa för ett ansökningsönskemål som du har prioriterat högre.