Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser från sluten av juni till mitten av augusti.  Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Kom ihåg att ta emot studieplatsen i god tid. 
Första gemensamma ansökan: ta emot studieplatsen senast 17.7 kl 15.
Andra gemensamma ansökan: ta emot studieplatsen senast 22.7 kl 15.
Se anvisningar gällande mottagande av studieplats och reservplatser. 
Se vanliga frågor om mottagande av studieplats. 

Skicka betygskopior till högskolan

Yrkeshögskolor

  • Om du får en studieplats vid en yrkeshögskola, ska du skicka kopior av dina examensbetyg och eventuella arbetsintyg till ansökningsservicen vid yrkeshögskolan senast det datum som yrkeshögskolan meddelar.
  • Yrkeshögskolorna kontrollerar din ansökningsbehörighet genom att jämföra betygskopiorna med de uppgifter som du angett i din ansökan.

Yrkeshögskolorna kontrollerar examens- och arbetsintygen i original i början av studierna.

Antagningen är villkorlig till dess att du har skickat betyget

Antagningen är villkorlig till dess att yrkeshögskolan har kontrollerat examens- och arbetsintygen. Yrkeshögskolan kan häva antagningen om du inte inom utsatt tid skickar betygen eller om du har angett felaktiga uppgifter.

Universitet

  • Om du får en studieplats vid universitetet och du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller efter detta, behöver du i allmänhet inte skicka separata examensbetyg till universitetet, eftersom uppgifterna fås direkt ur studentexamensregistret.
  • Om du har sökt på basis av någon annan examen, kan universitetet utöver meddelandet om att du tar emot studieplatsen be om en bestyrkt kopia av examensbetyget som intyg över din ansökningsbehörighet. Då är antagningen villkorlig tills universitetet har granskat betygen.

Universitetet meddelar dig särskilt om antagningen är villkorlig och ger närmare anvisningar om när och hur du ska skicka betygen.

Antagningen är villkorlig till dess att du har skickat in ditt betyg

Antagningen är villkorlig tills universitet har kontrollerat betygen. Universitetet kan häva antagningen om du inte inom utsatt tid skickar in de betyg som begärs eller om du har angett felaktiga uppgifter i din ansökan. En villkorlig antagning kan också hävas ifall beslutet har grundat sig på preliminära vitsord och de slutliga vitsorden har sänkts.