Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Så här tar du emot en studieplats inom högskolornas separata antagningar

Resultat av separata antagningar

Högskolorna meddelar sökande om resultaten av ansökningarna i separata antagningar efterhand som antagningsresultaten blir färdiga. Du får antagningsbeslutet per e-post eller per brev. Dessutom publiceras antagningsresultatet vanligen också i MinStudieinfo-tjänsten i Studieinfo.

Om du har sökt till flera utbildningar får du ett antagningsbeslut för varje utbildning. Bestämmelsen om en högskoleplats gäller även separata antagningar. Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin.

OBS! På grund av att högskolorna publicerar sina antagningsbeslut enligt olika tidtabeller, är det möjligt att du blir tvungen att bestämma dig för att ta emot en studieplats i separat antagning innan du får besked om antagningsbesluten för dina andra ansökningsönskemål. Fundera noggrant om du vill ta emot platsen eller om du vill bli och vänta på övriga antagningsresultat.

Kontrollera de exakta datumen för publiceringen av antagningsresultaten på högskolornas egna webbplatser. På högskolornas sidor hittar du också mera information och anvisningar för hur du ska ta emot studieplatsen.

Ta emot studieplatsen och anmäl dig till studier

För att du ska kunna inleda dina högskolestudier, bör du ta emot den studieplats som erbjuds. Ta emot platsen enligt högskolans anvisningar senast det datum som högskolan meddelar. I annat fall går du miste om studieplatsen.

Du kan ta emot studieplatsen elektroniskt via MinStudieinfo-tjänsten eller genom att returnera meddelandet om mottagande till högskolan.

Om du returnerar meddelandet om mottagande per post ska det vara framme hos högskolan inom den utsatta tiden. Det lönar sig att reservera flera vardagar för postgången.

Du kan ta emot de flesta högskoleplatser elektroniskt i tjänsten Min Studieinfo. För att logga in i tjänsten behöver du en finländsk personbeteckning och antingen nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort. Om du inte har en finländsk personbeteckning kan du ta emot studieplatsen via länken i e-postmeddelandet. Mottagandet av studieplatsen är bindande, dvs. du kan inte ändra eller annullera platsen i ett senare skede. Då du tar emot en studieplats, är du inte längre förstagångssökande i kommande ansökningar.

Förutom att du tar emot studieplatsen ska du också anmäla dig inom utsatt tid till högskolan. I annat fall går du miste om studieplatsen.

Läs noggrannare anvisningar

Om du är på reservplats i separata antagningar

I en del av de separata antagningarna till högskolor kan du från reservplats köa för ett av dina högre ansökningsönskemål. Detta kan komma ifråga om du har sökt i separata antagningar till flera utbildningar vid samma högskola. Du får ett särskilt meddelande om du är på reservplats och har möjlighet att köa för ett av dina högre ansökningsönskemål.

Om du godkänns från reservplats till ett högre ansökningsönskemål, erbjuds du denna utbildning. Om du tar emot den nya utbildningen annulleras automatiskt den utbildning du tidigare tog emot.

Om du inte blir vald till ett högre ansökningsönskemål, blir den plats som du tidigare tog emot bindande.

Har du frågor om antagningen och mottagande av studieplatsen?

Om du vill fråga om antagningsresultaten och/eller mottagandet av studieplatsen, kontakta högskolornas ansökningsservice. Högskolorna ansvarar för handledning och rådgivning av sökande.