Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Mottagande av studieplats i gemensam ansökan till högskolor

Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

Så här tar du emot en studieplats i gemensam ansökan till högskolorna

Du får ett e-postmeddelande om du har fått en studieplats. Ta emot din studieplats inom utsatt tid för att inte gå miste om studieplatsen. Kom ihåg att du bara kan ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar under samma termin. Du tar emot studieplatsen bindande, vilket betyder att du inte senare kan ändra eller annullera mottagandet av studieplatsen. Då du tar emot platsen bindande annulleras dina övriga ansökningsönskemål automatiskt. Då du tar emot en studieplats är du inte längre förstagångssökande i kommande ansökningar.

Utöver att du tar emot studieplatsen ska du också anmäla dig till högskolan inom den tidsfrist som högskolan meddelar. I annat fall går du miste om din studierätt.

Läs mera om anmälan till högskolor

Min Studieinfo

Ta emot studieplatsen i Min Studieinfo-tjänsten. För att använda tjänsten bör du ha en finländsk personbeteckning och antingen nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort. Om du inte har en finländsk personbeteckning kan du ta emot platsen via länken som du får i din e-post.

Efter att du har tagit emot studieplatsen i Min Studieinfo, får du i din e-post en bekräftelse över att du har mottagit studieplatsen. Om du inte kan ta emot studieplatsen elektroniskt, kontakta högskolan där du vill ta emot en studieplats. Se till att högskolan får din skriftliga bekräftelse inom den utsatta tiden. Ifall anmälan om mottagandet når högskolan för sent, går du miste om studieplatsen.

Läs mer om Min Studieinfo-tjänsten

Mottagande av studieplats och reservplatser i den första gemensamma ansökan på våren

Antagningsresultaten för den första gemensamma ansökan på våren blir färdiga vid olika tidpunkter. Du kan ta emot en studieplats genast när du har blivit godkänd till ett önskat ansökningsmål där du vill inleda dina studier.

Om du erbjuds en studieplats kan du

 1. a) ta emot studieplatsen, det bekräftar studieplatsen och du kan anmäla dig till studierna.
 2. b) meddela att du inte tar emot den studieplats som erbjuds. Om du är på reservplats till andra utbildningar är du i kö till dem och kan fortfarande antas från reservplats till dessa utbildningar ifall studieplatser frigörs.

Obs! Du meddelar väl om du inte tänker ta emot en erbjuden studieplats. Då kan studieplatsen erbjudas en annan sökande på reservplats.

Du kan godkännas från reservplats under hela våren tills tidsfristen för antagning från reservplats utgår (2.8.2021). Observera att det nödvändigtvis inte antas sökande från reservplats om alla godkända sökande tar emot sin studieplats. Ifråga om populära utbildningar kan antagningen av sökande från reservplats avslutas redan inom några dagar efter att antagningen har publicerats. Följ med din egen antagningssituation i Min Studieinfo.

Att beakta ifråga om mottagande av studieplats och reservplatser i den första gemensamma ansökan på våren

I den första gemensamma ansökan på våren kan du bli godkänd till alla utbildningar om din antagningsframgång räcker till för antagning. Du kan ändå ta emot bara en studieplats. Då du tar emot studieplatsen, annulleras alla dina övriga ansökningsönskemål automatiskt. Du kan inte mera ta emot dessa studieplatser. Du kan ta emot en studieplats innan du har fått antagningsresultatet för alla dina ansökningsönskemål. Då kan du ändå inte bli antagen till dina övriga ansökningsönskemål.

Obs! I den första gemensamma ansökan på våren kan du inte ta emot en studieplats och samtidigt köa för en annan studieplats.

Läs mera om bestämmelsen om en studieplats

Mottagande av studieplats och reservplatser i den andra gemensamma ansökan på våren och i den gemensamma ansökan på hösten

Om du erbjuds en lägre studieplats enligt dina ansökningsönskemål och du är på reservplats till ett eller flera högre ansökningsönskemål, kan du i den andra gemensamma ansökan ta emot  studieplatsen då alla antagningsresultat är färdiga eller senast den 9 juli.

Du kan bli antagen från reservplats efter att samtliga antagningsresultat är färdiga. Observera att det nödvändigtvis inte antas sökande från reservplats om alla godkända sökande tar emot sin studieplats. Ifråga om populära utbildningar kan antagningen av sökande från reservplats avslutas redan inom några dagar efter att antagningen har publicerats. Följ med din egen antagningssituation i Min Studieinfo.

Om du är reservplats för en eller flera högre ansökningsönskemål och du blir erbjuden en lägre studieplats, kan du

a) ta emot en studieplats enligt ett lägre ansökningsönskemål och meddela att du vill köa för ett högre ansökningsönskemål. Om du blir godkänd till det högre ansökningsönskemålet, bekräftas mottagandet av platsen automatiskt. Du får i din e-post ett meddelande om bekräftelsen. Om du inte godkänns till ett högre ansökningsönskemål, blir ditt lägre ansökningsönskemål automatiskt bindande.

Du kan när som helst avstå från din köplats och bindande ta emot en studieplats som du preliminärt mottagit. Du kan göra ändringen i Min Studieinfo.

b) ta emot en studieplats fastän du är på reservplats för högre ansökningsönskemål. Dina högre ansökningsönskemål annulleras om du tar emot en studieplats och inte meddelar att du fortfarande vill vara på reservplats för högre ansökningsönskemål.

c) meddela att du inte tar emot den studieplats som du erbjuds, men köar ändå för dina högre ansökningsönskemål. Detta sker automatiskt då du väljer punkten Jag tar inte emot studieplatsen i Min Studieinfo.

Om du deltog i båda gemensamma ansökningarna på våren

Observera att det finns två olika gemensamma ansökningar på våren. Detta betyder att antagningsresultaten är oberoende av varandra. Du observerar väl de olika tidtabellerna och förfarandena om du söker i båda gemensamma ansökningarna på våren.

Läs mera om mottagande av studieplats om du sökte i flera gemensamma och separata ansökningar

Exempel på olika situationer i gemensam ansökan

Exempel 1 – den andra gemensamma ansökan på våren, godkänd till ett lägre ansökningsönskemål

Emil har blivit godkänd till sitt andra ansökningsönskemål i början av juni men antagningen till hans första ansökningsönskemål är inte ännu färdig. Emil kan inte ännu ta emot den här platsen eftersom han kan bli antagen till sitt första ansökningsönskemål. Om Emil blir antagen också till sitt första ansökningsönskemål, annulleras hans andra ansökningsönskemål automatiskt. Om Emil inte blir antagen till sitt första ansökningsönskemål, kan han ta emot studieplatsen som är hans andra ansökningsönskemål.

Exempel 2 – den andra gemensamma ansökan på våren, godkänd från reservplats

Ida har i juni blivit antagen till sitt andra ansökningsönskemål, men är på reservplats till sitt första ansökningsönskemål. Ida har inte ännu tagit emot studieplatsen hon har blivit antagen till. Senare, då alla antagningsresultat är färdiga blir hon också antagen från reservplats till sitt första ansökningsönskemål. I den här situationen kan Ida välja vilken studieplats hon tar emot.

Exempel 3 – den andra gemensamma ansökan på våren, mottagande av studieplats och köplats

Stina har fått en studieplats till sitt tredje ansökningsönskemål och tar emot studieplatsen. Hon är på reservplats till sina två högre ansökningsönskemål, och har meddelat att hon vill köa till dem.

 1. Stina får ett e-postmeddelande att hon har blivit antagen från reservplats till sitt andra ansökningsönskemål men fortfarande är på reservplats till sitt högsta ansökningsönskemål. Hennes tredje önskemål annulleras automatiskt och mottagandet flyttas till det andra ansökningsönskemålet. Stina får ett e-postmeddelande om saken.
 2. Stina blir antagen från reservplats också till sitt första ansökningsönskemål. Hennes andra önskemål annulleras. Hennes första önskemål ändras automatiskt till bindande mottagen. Stina får en studieplats enligt sitt första ansökningsmål och hon får ett e-postmeddelande om saken.
 3. Om Stina inte får en studieplats från reservplats till någotdera av sina högre ansökningsönskemål, ändras hennes tredje önskemål automatiskt till en bindande mottagen plats.

Exempel 4 – den första gemensamma ansökan på våren, mottagande av studieplats

Maja har sökt i den första gemensamma ansökan på våren till sex ansökningsönskemål. Hon får i mars ett meddelande om att hon har godkänts till ett av sina ansökningsönskemål. Antagningen till de övriga ansökningsönskemålen är inte färdig. Maja kan

 • ta emot den studieplats som erbjuds, vilket betyder att hon inte kan antas till sina andra ansökningsönskemål, eller
 • bli och vänta tills hon får resultaten för samtliga ansökningsönskemål. Resultaten blir klara senast i början av juni. Om Maja blir godkänd till flera utbildningar, kan hon välja den studieplats som hon tar emot. Maja kan ändå ta emot bara en studieplats.

Exempel 5 – den första och andra gemensamma ansökan på våren, godkänd till utbildningar i båda ansökningarna

Alfred har sökt i både den första och den andra gemensamma ansökan på våren. I den första gemensamma ansökan har han sökt till tre ansökningsönskemål och i den andra gemensamma ansökan till sex ansökningsönskemål. Alfred får i början av maj reda på att han godkänns till två ansökningsönskemål i den första gemensamma ansökan. Till sitt tredje önskemål i samma ansökan kan han inte godkännas. Han tar inte i detta skede emot en studieplats utan väntar på resultatet från den andra gemensamma ansökan.  I slutet av maj får han reda på att han i den andra gemensamma ansökan kan antas till sitt andra ansökningsönskemål. Antagningen till det första ansökningsönskemålet är dock inte färdigt. Alfred kan därför inte ta emot sitt andra ansökningsönskemål, eftersom han ännu kan godkännas till sitt första ansökningsönskemål.

 • Om Alfred godkänns till sitt första ansökningsönskemål annulleras hans andra ansökningsönskemål automatiskt. Han kan nu välja att ta emot någon av de platser som han erbjuds i den första gemensamma ansökan eller detta första ansökningsönskemål i den andra gemensamma ansökan.
 • Om Alfred inte godkänns till sitt första ansökningsönskemål kan han ta emot sitt andra ansökningsönskemål eller någon av de platser som han erbjuds i den första gemensamma ansökan.

Exempel 6 – den första och andra gemensamma ansökan på våren, mottagande av studieplats

Alma har sökt i både den första och andra gemensamma ansökan på våren. I den första gemensamma ansökan har hon sökt till tre ansökningsönskemål och i den andra gemensamma ansökan till sex ansökningsönskemål.  Alma får i början av maj ett meddelande att hon har godkänts till två ansökningsönskemål i den första gemensamma ansökan. Till det tredje önskemålet är hon på reservplats. Hon tar inte ännu emot en studieplats utan väntar på resultaten från den andra gemensamma ansökan. Hon får i slutet av maj ett meddelande att hon kan antas genom betygsantagning i den andra gemensamma ansökan till sitt femte ansökningsönskemål. Antagningsresultaten till hennes högre önskemål är ännu inte klara. Alma kan inte ännu ta emot sitt femte ansökningsönskemål, eftersom hon ännu kan antas till sina högre önskemål.  Då antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan blir klara, får Alma veta att hon via urvalsprov godkänns till sitt tredje ansökningsönskemål och är på reservplats till sina högre ansökningsönskemål. Hon erbjuds dessutom en studieplats i det sista ansökningsönskemålet i den första gemensamma ansökan. Alma bör nu senast den 16 juli bestämma sig för

 • att ta emot en av de platser som hon erbjudits i den första gemensamma ansökan. Då går hon dock miste om platsen enligt sitt tredje ansökningsönskemål i den andra gemensamma ansökan och chansen att bli antagen från reservplats till sina högre ansökningsönskemål.
 • att inte ta emot studieplats i den första gemensamma ansökan, dvs. då går hon miste om dem. Alma har tid till den sextonde juli att ta emot en studieplats i den andra gemensamma ansökan.

Alma kan också:

 • ta emot studieplatsen enligt sitt tredje ansökningsönskemål i den andra gemensamma ansökan och ställa sig i kö för sina högre önskemål i samma ansökan. I detta fall går hon ändå miste om samtliga erbjudna platser i den första gemensamma ansökan på våren.

Har du frågor om antagningen och mottagande av studieplatsen?

Om du vill fråga om antagningsresultaten och/eller mottagandet av studieplatsen, kan du kontakta högskolornas ansökningsservice. Högskolorna ansvarar för handledning och rådgivning av sökande.