Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: länken för identifiering till YH-urvalsprovet har nu skickats per sms och e-post.

Länken till identifieringen hittar du också i din egen ansökan i Min Studieinfo.

Resultaten av antagning enligt betyg är nu publicerade. Kontrollera dina egna uppgifter i Min Studieinfo

 

Så här söker du i gemensam ansökan till högskolor

Opiskelijat istuvat yliopiston kirjastossa. Kuva: Olli Häkämies

Den första gemensamma ansökan på våren | Den andra gemensamma ansökan på våren | Gemensam ansökan på hösten

Vårens gemensamma ansökan till högskolor

Den första gemensamma ansökan på våren

Under den första ansökningstiden kan du söka till utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet, utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet.

Ansökningstiden i den första gemensamma ansökan på våren är 8.1−22.1.2020

Du kan söka till utbildningarna via Studieinfo med en ansökningsblankett till högst sex olika utbildningar. Du behöver inte i denna ansökan prioritera dina ansökningsönskemål. Du kan godkännas till alla utbildningar som din antagningsframgång räcker till. Kom ihåg att fastän du erbjuds flera än en högskoleplats i de gemensamma ansökningarna på våren till utbildningar som inleds på hösten, kan du ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin.

Den andra gemensamma ansökan på våren

I vårens gemensamma ansökan till högskolor kan du söka till svensk- och finskspråkiga yrkeshögskole- och universitetsutbildningar.

Ansökningstiden i den andra gemensamma ansökan på våren är 18.3−1.4.2020.

Du kan söka till utbildningarna via Studieinfo med en (1) ansökningsblankett till högst sex olika utbildningar. Du bör i denna ansökan prioritera dina ansökningsönskemål i ansökningsblanketten. Som första ansökningsönskemål väljer du den utbildning som du helst av allt önskar bli antagen till. Tänk igenom ordningsföljden för dina önskemål.

Du kan erbjudas bara en studieplats i den andra gemensamma ansökan till högskolor i en sådan utbildning som du har prioriterat högst och till vilken din antagningsframgång är tillräcklig. Kom ihåg att fastän du erbjuds flera än en högskoleplats i de gemensamma ansökningarna på våren till utbildningar som inleds på hösten, kan du ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin.

Om du söker i båda gemensamma ansökningarna på våren

Om du tänker söka i båda gemensamma ansökningarna, ska du fylla i en ansökningsblankett för varje gemensamma ansökan, dvs. till först ansökningsblanketten i den första gemensamma ansökan 8.1 – 22.1.2020 och därefter en andra ansökningsblankett för den andra gemensamma ansökan 18.3-1.4.2020. Du kan välja sex utbildningar inom bägge två gemensamma ansökningar. Eftersom det är fråga om två olika gemensamma ansökningar är tidtabellerna för ansökan och antagning inte sammanfallande. Till exempel är tidsgränserna i de båda gemensamma ansökningarna olika.

I den första gemensamma ansökan kan du erbjudas så många studieplatser som din antagningsframgång räcker till

I den andra gemensamma ansökan kan du erbjudas bara en studieplats, dvs. till en utbildning som du har prioriterat högst och till vilken din antagningsframgång räcker till.

Kom ihåg att fastän du erbjuds flera än en högskoleplats i de gemensamma ansökningarna på våren till utbildningar som inleds på hösten, kan du ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor

I den gemensamma ansökan på hösten söker du till utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet som inleds i januari.

Ansökningstiden i den gemensamma ansökan på hösten är 2− 16.9.2020.

Du kan söka till utbildningarna via Studieinfo med en (1) ansökningsblankett till högst sex olika utbildningar. Du bör i denna ansökan prioritera dina ansökningsönskemål i ansökningsblanketten. Som första ansökningsönskemål väljer du den utbildning som du helst av allt önskar bli antagen till. Tänk igenom ordningsföljden för dina önskemål. Du kan erbjudas bara en studieplats i den gemensamma ansökan på hösten i en sådan utbildning som du har prioriterat högst och till vilken din antagningsframgång är tillräcklig. Kom ihåg att du kan ta emot bara en studieplats i en utbildning som inleds under samma termin.

Tilläggsinformation

Så här fyller du i ansökningsblanketten

Läs mera om Min Studieinfo

Bestämmelsen om en högskoleplats