Skip to content

Telefontjänsten för ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen är stängd 30.8–4.11.2019. Tjänsten är öppen från och med 5.11.2019 kl. 9–11 tis-tor. Läs mera om rådgivningstjänsterna

Så här söker du i gemensam ansökan till högskolor

Opiskelijat istuvat yliopiston kirjastossa. Kuva: Olli Häkämies

Vårens gemensamma ansökan till högskolor

I vårens gemensamma ansökan till högskolor kan du söka till yrkeshögskole- och universitetsutbildningar som inleds på hösten 2019. De som går ut gymnasiet söker i allmänhet via gemensam ansökan.

  • Under den första ansökningstiden 9.1 kl. 8.00 − 23.1 kl. 15.00  kan du söka till utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet, utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet och till vissa magisterutbildningar.
  • Under den andra ansökningstiden 20.3 kl. 8.00 − 3.4 kl. 15.00 kan du söka till övriga yrkeshögskole- och universitetsutbildningar.

I den gemensamma ansökan gör du din ansökan i Studieinfo med en ansökningsblankett. I gemensam ansökan kan du söka till högst sex olika högskoleutbildningar.

I vårens gemensamma ansökan finns två olika ansökningstider, men du kan ändå bara söka till totalt sex olika utbildningar. Efter att den första ansökningstiden har utgått, kan du inte längre ta bort de utbildningar som du har sökt till. Lämna därför rum på ansökningsblanketten, om du tänker söka också under den senare ansökningstiden.

Om du söker under båda ansökningstiderna, ska du sätta utbildningarna i en och samma prioritetsordning.

Se videon om hur du söker i gemensam ansökan till högskolor:

 

Om du söker under båda ansökningstiderna 

OPH-Hakuajat-SV-Tussitaikurit-463x205

Om du söker under båda ansökningstiderna, ska du lägga till utbildningarna som ingår i den andra ansökningstiden via tjänsten Min Studieinfo. Du kan logga in i tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.  Om du inte kan använda Min Studieinfo-tjänsten, kan du lägga till utbildningar via den personliga länk som du får i bekräftelsen om att din ansökan har mottagits.

Om du söker under båda ansökningstiderna, ska du sätta utbildningarna i slutlig ordning under den andra ansökningstiden och samtidigt beakta:

  • att du inte kan ändra den inbördes ordningen för dina ansökningsönskemål som du sökt till under den första ansökningstiden
  • att du inte kan ta bort utbildningar som du sökt till under den första ansökningstiden
  • att du under den andra ansökningstiden kan placera in nya ansökningsönskemål före, mellan och efter den första ansökningstidens ansökningsönskemål.

Om du söker endast under den andra ansökningstiden 

Du fyller i ansökningsblanketten för gemensam ansökan i Studieinfo. Under ansökningstiden kan du göra eventuella ändringar i din ansökan genom att använda e-postlänken eller genom  att logga in i tjänsten Min Studieinfo.

Läs mera om Min Studieinfo-tjänsten

Fyll i de uppgifter som krävs i ansökningsblanketten

I ansökningsblanketten framgår vad du ska fylla i och vilka bilagor du behöver.

Du kan fylla i ansökningsblanketten endast en gång och den prioritetsordning du valt är bindande. Under ansökningstiden kan du göra ändringar i ansökningsblanketten genom att logga in i tjänsten Min Studieinfo eller genom att använda den länk som du får i e-postmeddelandet som bekräftar din ansökan.

Du söker med en och samma ansökningsblankett, fastän du söker under båda ansökningstiderna. Om du redan har gjort en ansökan under den första ansökningstiden, lägger du under den andra ansökningstiden till ytterligare utbildningar i din ansökan.

Läs mera: Så här fyller du i ansökningsblanketten.


Höstens gemensamma ansökan till högskolor

I den gemensamma ansökan på hösten kan du söka till yrkeshögskole- och universitetsutbildningar som inleds i januari.

Du kan söka till högst sex olika utbildningar. I ansökningsblanketten frågas det efter de uppgifter som krävs och eventuella bilagor. Du kan fylla i ansökan bara en gång. Ordningen för ansökningsönskemålen är bindande, men du kan under ansökningstiden ändra dem genom att logga in i Min Studieinfo eller genom att använda den länk till ansökan, som du fick i ansökans bekräftelsemeddelande.

Ytterligare information om ifyllande av ansökningsblanketten

Läs mer om Min Studieinfo