Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Så här söker du i gemensam ansökan till högskolor

Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

Vårens gemensamma ansökan till högskolor

Den första gemensamma ansökan på våren

Under den första ansökningstiden kan du söka till utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet, utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet.

Ansökningstiden i den första gemensamma ansökan på våren är 7.1−20.1.2021

Du kan söka till utbildningarna via Studieinfo med en ansökningsblankett till högst sex olika utbildningar. Du behöver inte i denna ansökan prioritera dina ansökningsönskemål. Du kan godkännas till alla utbildningar som din antagningsframgång räcker till. Kom ihåg att fastän du erbjuds flera än en högskoleplats i de gemensamma ansökningarna på våren till utbildningar som inleds på hösten, kan du ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin.

Den andra gemensamma ansökan på våren

I vårens gemensamma ansökan till högskolor kan du söka till svensk- och finskspråkiga yrkeshögskole- och universitetsutbildningar.

Ansökningstiden i den andra gemensamma ansökan på våren är 17.3−31.3.2021.

Du kan söka till utbildningarna via Studieinfo med en (1) ansökningsblankett till högst sex olika utbildningar. Du bör i denna ansökan prioritera dina ansökningsönskemål i ansökningsblanketten. Som första ansökningsönskemål väljer du den utbildning som du helst av allt önskar bli antagen till. Tänk igenom ordningsföljden för dina önskemål.

Du kan erbjudas bara en studieplats i den andra gemensamma ansökan till högskolor i en sådan utbildning som du har prioriterat högst och till vilken din antagningsframgång är tillräcklig. Kom ihåg att fastän du erbjuds flera än en högskoleplats i de gemensamma ansökningarna på våren till utbildningar som inleds på hösten, kan du ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin.

Om du söker i båda gemensamma ansökningarna på våren

Om du tänker söka i båda gemensamma ansökningarna, ska du fylla i en ansökningsblankett för varje gemensamma ansökan, dvs. först en ansökningsblankett för den första gemensamma ansökan 7.1−20.1.2021 och därefter en andra ansökningsblankett för den andra gemensamma ansökan 17.3−31.3.2021.Du kan välja sex utbildningar inom bägge två gemensamma ansökningar. Eftersom det är fråga om två olika gemensamma ansökningar är tidtabellerna för ansökan och antagning inte sammanfallande. Till exempel är tidsgränserna i de båda gemensamma ansökningarna olika.

I den första gemensamma ansökan kan du erbjudas så många studieplatser som din antagningsframgång räcker till.

I den andra gemensamma ansökan kan du erbjudas bara en studieplats, dvs. till en utbildning som du har prioriterat högst och till vilken din antagningsframgång räcker till.

Kom ihåg att fastän du erbjuds flera än en högskoleplats i de gemensamma ansökningarna på våren till utbildningar som inleds på hösten, kan du ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor

I den gemensamma ansökan på hösten söker du till utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet som inleds i januari.

Höstens gemensamma ansökan 2021 görs i nya Studieinfo. Bekanta dig med utbildningsutbudet på adressen beta.studieinfo.fi.

Ansökningstiden i den gemensamma ansökan på hösten är 1.-15.9.2021

Du kan söka till utbildningarna via Studieinfo med en (1) ansökningsblankett till högst sex olika utbildningar. Du bör i denna ansökan prioritera dina ansökningsönskemål i ansökningsblanketten. Som första ansökningsönskemål väljer du den utbildning som du helst av allt önskar bli antagen till. Tänk igenom ordningsföljden för dina önskemål. Du kan erbjudas bara en studieplats i den gemensamma ansökan på hösten i en sådan utbildning som du har prioriterat högst och till vilken din antagningsframgång är tillräcklig. Kom ihåg att du kan ta emot bara en studieplats i en utbildning som inleds under samma termin.

Tilläggsinformation

Så här fyller du i ansökningsblanketten

Läs mera om Min Studieinfo

Bestämmelsen om en högskoleplats