Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Så här skickar du dina urvalsprovsuppgifter via Studieinfo

   Så här laddar du ner dina provuppgifter till Studieinfo

  1. Välj punkten “Gå till Min Studieinfo” i övre kanten i Studieinfo.fi.


  2. Klicka i Min Studieinfo på “Logga in” och identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt ID-kort.

  3. Klicka i punkten Ansökningar och mottagande av studieplats på “Fortsätt till ansökningarna”. Du får en lista över dina ansökningar. 


  4. Klicka under ansökans rubrik (t.ex. Högskolornas andra gemensamma ansökan, våren 2020) på länken “Visa ansökningsblankett”. 


  5. Bläddra nedåt till den punkt, där du ser begäran om bilagor som anknyter till urvalsprovsuppgifterna. Ladda ner uppgifterna genom att för varje uppgift klicka på Lägg till bilaga.  Observera att du på grund av dataskyddet inte kan ladda ner en fil åt dig själv efter att du lagt till bilagan. Kontrollera därför att du har laddat upp rätt fil. Du kan dock inom den utsatta tiden ta bort bilagan, om du i misstag laddade upp fel bilaga. 

  6. Klicka till slut på  “Skicka ansökan”. Bilagorna sparas då i blanketten. Kom ihåg att ladda upp bilagorna och ändringarna inom utsatt tid. 


Om du inte kan använda tjänsten Min Studieinfo

Om du saknar nätbankskoder eller annat identifieringssätt, och därmed inte kan använda Min Studieinfo, kan du ladda upp bilagor via den länk som du fick i bekräftelsemeddelandet för din ansökan. Du hittar länken i din egen e-post. Om länken är föråldrad, kan du få en ny genom att klicka på länken. Länken kan användas bara en gång. Om du behöver en ytterligare länk, kan du be om att få en ny länk. Om du inte hittar bekräftelsemeddelandet inklusive länken i din e-post, ska du kontakta ansökningsservicen vid den högskola som du har sökt till.