Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Så här fyller du i ansökningsblanketten

Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

Du kan i varje gemensam ansökan söka till högst sex utbildningar. I den första gemensamma ansökan behöver du inte placera dina ansökningsönskemål i prioritetsordning, medan du i den andra gemensamma ansökan och i den gemensamma ansökan på hösten bör prioritera dina ansökningsönskemål.

Så här fyller du i ansökningsblanketten

  • Du kan öppna ansökningsblanketten från varje utbildning genom att klicka på Fyll i ansökan eller via startsidans ansökningstidskalender.
  • Du kan lägga till högst sex utbildningar i ansökningsblanketten. Du kan fylla i både yrkeshögskole- och universitetsutbildningar.
  • Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att du söker till endast sådana utbildningar, som du är behörig att söka till. I gemensam ansökan ingår också högre högskoleexamina (magisterutbildningar vid universiteten och högre yrkeshögskoleexamina vid yrkeshögskolorna). Enbart de som har avlagt en lägre högskoleexamen kan söka till dessa utbildningar.
  • Prioritera dina ansökningsönskemål i den andra gemensamma ansökan på våren och den gemensamma ansökan på hösten. Sätt det alternativ som intresserar dig mest på högsta plats. I den första gemensamma ansökan på våren sätts inte ansökningsönskemålen i prioritetsordning.
  • Fyll i ansökningsblanketten. De uppgifter som utmärkts med en stjärna (*) är obligatoriska. E-postadressen är obligatorisk. Läs här hur du skaffar en e-postadress.
  • Du kan med samma personbeteckning och epost-adress fylla i ansökningsblanketten för gemensam ansökan endast en gång.
  • I den andra gemensamma ansökan på våren och i den gemensamma ansökan på hösten kan du antas endast till det högsta ansökningsönskemål som dina poäng räcker till. Dina lägre ansökningsönskemål annulleras. I den första gemensamma ansökan på våren sätts inte ansökningsönskemålen i prioritetsordning.

Om du använder minneslistan

  • Lämna i minneslistan de sex utbildningar du vill söka till.
  • Välj punkten Fyll i ansökan i minneslistan. Utbildningarna överflyttas till ansökningsblanketten. Du kan se dem i punkten Ansökningsönskemål.
  • Fyll i ansökan.

Om du under ansökningstiden vill ändra din ansökan

Du kan under ansökningstiden ändra din ansökan via en länk i din e-post eller via tjänsten Min Studieinfo.

Efter att du har skickat din ansökan får du en bekräftelse över din ansökan i e-posten.  Meddelandet innehåller dessutom en länk med vilken du under ansökningstiden kan ändra din ansökan. Du kan inte ändra dina namn, din personbeteckning eller ditt modersmål. Du kan lägga till bilagor i din ansökan också efter att ansökningstiden har utgått. Du ser exakt datum för bilagorna i ansökningsblanketten. Om du lägger till nya ansökningsönskemål i din ansökan, kan du svara på eventuella tilläggsfrågor och spara ändringarna. Epostlänken kan användas en gång eller under högst 14 dagar. Om länken har föråldrats kan du beställa en ny länk per e-post genom att klicka på den föråldrade länken.

Du kan granska och göra ändringar också i Min Studieinfo. Logga in i Min Studieinfo med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort och gör ändringarna. Läs mer om Min Studieinfo.

Efter att ansökningstiden har gått ut kan du inte längre ändra ansökningsönskemålens ordning eller radera enskilda ansökningsönskemål.

Om du inte kan använda Min Studieinfo-tjänsten

Om du inte har sparat e-postlänken och inte kan logga in i Min Studieinfo-tjänsten, ska du kontakta den yrkeshögskola eller det universitet, som du har sökt till.

Yrkeshögskolornas ansökningsservice

Universitetens ansökningsservice

Om du vill göra andra ändringar i din ansökningsblankett eller om du vill skicka en bilaga, vars tidsgräns har gått ut, ska du kontakta högskolans ansökningsservice. Du kan göra ändringar bara under ansökningstiden.

Om du inte har en finländsk personbeteckning och du gör flera ansökningar med olika e-postadresser, blir den ansökan i kraft som du gjort senast och de övriga raderas.