Skip to content

Så här fyller du i ansökningsblanketten

Med en och samma blankett kan du i gemensam ansökan söka till högst sex utbildningar.

Så här fyller du i ansökningsblanketten

  • Du kan öppna ansökningsblanketten från varje utbildning genom att klicka på Fyll i ansökan eller via startsidans ansökningstidskalender.
  • Du kan lägga till högst sex utbildningar i ansökningsblanketten. Du kan fylla i både yrkeshögskole- och universitetsutbildningar.
  • Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att du söker till endast sådana utbildningar, som du är behörig att söka till. I gemensam ansökan ingår också högre högskoleexamina (magisterutbildningar vid universiteten och högre yrkeshögskoleexamina vid yrkeshögskolorna). Enbart de som har avlagt en lägre högskoleexamen kan söka till dessa utbildningar.
  • Prioritera dina utbildningar i ansökningsblanketten så att ditt högsta ansökningsönskemål finns överst i blanketten.
  • Fyll i ansökningsblanketten. De uppgifter som utmärkts med en stjärna (*) är obligatoriska. E-postadressen är obligatorisk. Läs här hur du skaffar en e-postadress.
  • Du kan med samma personbeteckning och epost-adress fylla i ansökningsblanketten för gemensam ansökan endast en gång.
  • Du kan antas endast till ditt högsta ansökningsönskemål till vilket dina poäng räcker till. Dina lägre ansökningsönskemål annulleras.

Om du använder minneslistan

  • Lämna i minneslistan de sex utbildningar du vill söka till.
  • Välj punkten Fyll i ansökan i minneslistan. Utbildningarna överflyttas till ansökningsblanketten. Du kan se dem i punkten Ansökningsönskemål.
  • Fyll i ansökan.

Om du under ansökningstiden vill ändra din ansökan

Du kan ändra, lägga till eller ta bort ansökningsönskemål i din ansökan under ansökningstiden.

Efter att du har skickat din ansökan får du en bekräftelse över att ansökan har skickats till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Meddelandet innehåller dessutom en e-postlänk via vilken du kommer till en sida där du under ansökningstiden kan lägga till och ta bort ansökningsönskemål och ändra ordningen för ansökningsönskemålen. Om det ingår tilläggsfrågor för de ansökningsönskemål som du lagt till, kan du svara på dem och spara svaren.

Du kan granska och göra ändringar också i Min Studieinfo. Logga in i Min Studieinfo med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort om du vill se din ansökan i sin helhet och se alla dina svar på eventuella tilläggsfrågor. Gör ändringarna och kom ihåg att spara dem. Läs mer om Min Studieinfo-tjänst.

Efter att ansökningstiden har gått ut kan du inte längre ändra ansökningsönskemålens ordning eller radera enskilda ansökningsönskemål.

Om du inte kan använda Min Studieinfo-tjänsten

Om du inte har sparat e-postlänken och inte kan logga in i Min Studieinfo-tjänsten, ska du kontakta den yrkeshögskola eller det universitet, som du sökt till.

Yrkeshögskolornas ansökningsservice

Universitetens ansökningsservice

Om du vill göra andra ändringar i din ansökningsblankett eller om du vill skicka en bilaga, vars deadline har gått ut, ska du kontakta högskolans ansökningsservice. Du kan göra ändringar bara under ansökningstiden.

Om du inte har en finländsk personbeteckning och du gör flera ansökningar med olika e-postadresser, blir den ansökan i kraft som du gjort senast och de övriga raderas.