Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Läsårsavgift för högskolornas utbildningar på främmande språk

Yrkeshögskolorna och universiteten tar upp läsårsavgifter av studerande som avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen på ett annat språk än finska eller svenska. Läsårsavgiften gäller inte medborgare i ett EU- eller EES-land och inte heller schweiziska medborgare.

En läsårsavgift tas ut för de utbildningar som har inletts i augusti 2017 eller senare. Om sökande söker om överflyttning till en utbildning där läsårsavgifter ingår, men den ursprungliga studierätten som använts som grund för överflyttning har påbörjats i en sådan utbildning, där sökande inte har varit skyldig att betala läsårsavgift, är sökande inte heller skyldig att betala efter överflyttningen.

Läsårsavgiftens storlek varierar enligt högskola.

Stipendiesystem som stöd

Högskolorna utvecklar ett stipendiesystem, med vilket man vill stöda studerande som deltar i den avgiftsbelagda examensutbildningen.

Befrielse från avgiften

Läsårsavgiften tas inte ut av personer som kan jämställas med EU-medborgare. Avgift tas inte heller ut av personer som har i utlänningslagen avsett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar, EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta.

EU-länder:

Finland, Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland.

EES-länder:

Island, Liechtenstein och Norge.

Mer information

Migri – Studera i Finland