Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Läsårsavgift för högskolornas utbildningar på främmande språk

Yrkeshögskolorna och universiteten tar upp läsårsavgifter av studerande som avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen på ett annat språk än finska eller svenska. Läsårsavgiften gäller inte medborgare i ett EU- eller EES-land och inte heller schweiziska medborgare.

En läsårsavgift tas ut för de utbildningar som har inletts i augusti 2017 eller senare. Om sökande söker om överflyttning till en utbildning där läsårsavgifter ingår, men den ursprungliga studierätten som använts som grund för överflyttning har påbörjats i en sådan utbildning, där sökande inte har varit skyldig att betala läsårsavgift, är sökande inte heller skyldig att betala efter överflyttningen.

Läsårsavgiftens storlek varierar enligt högskola.

Stipendiesystem som stöd

Högskolorna utvecklar ett stipendiesystem, med vilket man vill stöda studerande som deltar i den avgiftsbelagda examensutbildningen.

Befrielse från avgiften

Läsårsavgiften tas inte ut av personer som kan jämställas med EU-medborgare. Avgift tas inte heller ut av personer som har i utlänningslagen avsett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar, EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta.

EU-länder:

Finland, Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland.

EES-länder:

Island, Liechtenstein och Norge.

Mer information

Migri – Studera i Finland