Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Läsårsavgift för högskolornas utbildningar på främmande språk

Yrkeshögskolorna och universiteten tar upp läsårsavgifter av studerande som avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen på ett annat språk än finska eller svenska. Läsårsavgiften gäller inte medborgare i ett EU- eller EES-land och inte heller schweiziska medborgare.

En läsårsavgift tas ut för de utbildningar som har inletts i augusti 2017 eller senare. Om sökande söker om överflyttning till en utbildning där läsårsavgifter ingår, men den ursprungliga studierätten som använts som grund för överflyttning har påbörjats i en sådan utbildning, där sökande inte har varit skyldig att betala läsårsavgift, är sökande inte heller skyldig att betala efter överflyttningen.

Läsårsavgiftens storlek varierar enligt högskola.

Stipendiesystem som stöd

Högskolorna utvecklar ett stipendiesystem, med vilket man vill stöda studerande som deltar i den avgiftsbelagda examensutbildningen.

Befrielse från avgiften

Läsårsavgiften tas inte ut av personer som kan jämställas med EU-medborgare. Avgift tas inte heller ut av personer som har i utlänningslagen avsett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar, EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta.

EU-länder:

Finland, Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland.

EES-länder:

Island, Liechtenstein och Norge.

Mer information

Migri – Studera i Finland