Skip to content

Läsårsavgift för högskolornas utbildningar på främmande språk

Yrkeshögskolorna och universiteten tar upp läsårsavgifter av studerande som avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen på ett annat språk än finska eller svenska. Läsårsavgiften gäller inte medborgare i ett EU- eller EES-land och inte heller schweiziska medborgare.

En läsårsavgift tas ut för de utbildningar som har inletts i augusti 2017 eller senare. Om sökande söker om överflyttning till en utbildning där läsårsavgifter ingår, men den ursprungliga studierätten som använts som grund för överflyttning har påbörjats i en sådan utbildning, där sökande inte har varit skyldig att betala läsårsavgift, är sökande inte heller skyldig att betala efter överflyttningen.

Läsårsavgiftens storlek varierar enligt högskola.

Stipendiesystem som stöd

Högskolorna utvecklar ett stipendiesystem, med vilket man vill stöda studerande som deltar i den avgiftsbelagda examensutbildningen.

Befrielse från avgiften

Läsårsavgiften tas inte ut av personer som kan jämställas med EU-medborgare. Avgift tas inte heller ut av personer som har i utlänningslagen avsett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar, EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta.

Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin. Maksusta vapautuvat myös ne, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti, Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa, tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa.

EU-länder och EES-länder

EU-länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länder är Island, Liechtenstein och Norge.

Mer information

Migri – Studera i Finland