Skip to content

Telefontjänsten för ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen är stängd 30.8–4.11.2019. Tjänsten är öppen från och med 5.11.2019 kl. 9–11 tis-tor. Läs mera om rådgivningstjänsterna

Kvot för förstagångssökande

Från och med 2016 måste högskolorna enligt lag reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för sökande som för första gången söker studieplats vid en högskola. Målet med kvoten för förstagångssökande är att förbättra ställningen för dem som söker sin första studieplats.

Du är förstagångssökande om

  • du inte tidigare har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen inom utbildningssystemet i Finland, och
  • du inte har tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen och som började höstterminen 2014 eller senare.

Hur bestäms en förstagångssökande?

Statusen som förstagångssökande bestäms enligt situationen då ansökningstiden går ut. I vårens gemensamma ansökan finns två ansökningsomgångar, och statusen som förstagångssökande bestäms enligt den andra ansökningstidens utgång, oberoende av i vilken ansökningsomgång sökande gjort sin ansökan.

De studieplatser som inte har reserverats för förstagångssökande fylls enligt antagningsgrunderna och i ordningsföljd med förstagångssökande och andra sökande. I allmänhet antas förstagångssökande och övriga sökande enligt samma antagningsgrunder. Läs mera om varje utbildnings antagningsgrunder i beskrivningen av utbildningen.

Du är inte en förstagångssökande om du:

  • redan har avlagt en finländsk högskoleexamen eller
  • tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen som började hösten 2014 eller senare i finländsk högskola (gäller även ansökan om överflyttning).

Också andra än förstagångssökande kan delta i den gemensamma ansökan som vanligt, och enligt lagen får kvoten för förstagångssökande inte oskäligt försämra andra sökandens möjligheter att få en studieplats.

Info om utvecklingen av ansökan och antagning till högskolor på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Frågor och svar på undervisnings- och kulturministeriets webbplats