Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Blev du utan högskoleplats?

Andra studiealternativ

Öppna högskolor

I den öppna universitetsundervisningen och den öppna yrkeshögskoleundervisningen kan du genomföra för alla öppna studier enligt högskolans läroplan. De öppna studierna kan du direkt utnyttja som en del av en kommande examen, om du i fortsättningen söker till studier för examen. Inom den öppna undervisningen får du en bra bild av studierna och vad de kräver.

För den öppna högskoleundervisningen beviljas inte studiestöd, eftersom studierna inte är heltidsstudier. Utbildningen är avgiftsbelagd. Kursavgiften för ett studieavsnitt är vanligen några tiotals euro.

Öppna yrkeshögskolan

Öppna universitetet

Tilläggsansökningar till högskolor

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser från slutet av juni till mitten av augusti.

Vuxengymnasier

I vuxengymnasiet kan du till exempel höja dina vitsord på gymnasiets avgångsbetyg.

Läs mera om vuxengymnasiet

Yrkesutbildning som alternativ

En högskoleplats är inte alltid den enda vägen till ett yrke. Det lönar sig att fundera över sina egna starka sidor och intressen. Vad intresserar inom en viss bransch och hurudana arbetsuppgifter skulle du vilja göra varje dag? Då du vet vad du vill, är det lättare att utreda alternativ som kanske tar längre tid men kan leda till intressanta, motsvarande arbeten, dvs. via studier inom närliggande bransch, yrkesstudier, arbetserfarenhet eller yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning.

Både inom yrkesutbildning och inom högskoleutbildning kan man bilda sina egna studievägar genom att lägga till studier från närliggande branscher och studier från andra utbildningsformer vid läroanstalter och högskolor.

Läs mera om yrkesutbildning

Folkhögskolor

Folkhögskolorna är internatskolor, där studierna på längre linjer i allmänhet varar från augusti till våren. Vid folkhögskolorna ordnas:

  • vuxengymnasiestudier
  • öppen universitetsundervisning
  • studielinjer inom till exempel inom kommunikation, hantverks- och konstämnen, idrott, samhälleliga ämnen, språk
  • vissa folkhögskolor ordnas dessutom utbildning som leder till yrkesinriktad examen.

Läs mera om folkhögskolor

Sommaruniversitet

Vid sommaruniversiteten ordnas både öppen universitetsundervisning och öppen yrkeshögskoleundervisning. Vid dem kan man också studera till exempel språk eller utöva konststudier.

Läs mera om sommaruniversiteten

Studera utomlands

Ett mellanår utomlands kan som bäst ge bättre språkkunskaper men också andra nyttiga färdigheter som behövs i studier och livet. Det finns många olika sätt att åka utomlands för att förkovra sig i språk och skaffa sig nya erfarenheter.
Webbplatsen Maailmalle.net som berättar om olika alternativ: frivilligarbete, arbetsläger, au-pair arbete, gruppmöten för unga och kulturresor.

Råd och handledning i utbildningsvalet

Du kan få stöd, handledning och råd i frågor om utbildnings- och yrkesval vid TE-byrån. Utbildningsrådgivning finns också på Facebook.

Läs mera om TE-byråns tjänster för unga:

Rådgivning och handledning i Studieinfo.fi

Bekanta dig med berättelserna i Studieinfo.fi

Hur hittade andra sin egen bransch? Hur är det att studera? På Studieinfos YouTube-kanal finns videor om studier och yrken, där yrkesmänniskor berättar om sina val och sina studievägar.

Se videor om yrken och studier