Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: länken för identifiering till YH-urvalsprovet har nu skickats per sms och e-post.

Länken till identifieringen hittar du också i din egen ansökan i Min Studieinfo.

Resultaten av antagning enligt betyg är nu publicerade. Kontrollera dina egna uppgifter i Min Studieinfo

 

Antagningsresultaten i gemensam ansökan till högskolor

Lukiolaiset istuvat portailla. Kuva: Olli Häkämies

Högskolorna genomför antagningarna vid olika tidpunkter från och med mars för ansökan på våren och från och med oktober för ansökan på hösten. Antagningsresultaten i gemensam ansökan till högskolor ska publiceras

 • senast 5.6.2020 för den första gemensamma ansökan på våren 2020
 • för den andra gemensamma ansökan på våren 2020
  • senast 27.5.2020 för betygsantagningar
  • senast 15.7.2020 för övriga antagningar
 • senast 27.11.2020 för gemensam ansökan på hösten 2020.

Efter att samtliga antagningsresultat har publicerats, får du i din e-post ett meddelande med en personlig länk till resultatbrevet. I brevet ingår information om din antagningsframgång för alla dina ansökningsönskemål och eventuella reservplatser till utbildningarna. I resultatbrevet får du dessutom information om ditt poängantal och det lägsta antalet poäng som räckt till för godkännande till utbildningen.

Du hittar motsvarande antagningsuppgifter i tjänsten Min Studieinfo. Du kan se ditt antagningsresultat i Min Studieinfo oberoende av att antagningsresultaten blir klara vid olika tidpunkter och hur du prioriterat dina ansökningsönskemål. I tjänsten kan du följa med hur antagningsresultatet framskrider. Högskolorna kan dessutom skicka dig information om ditt antagningsresultat.

Antagningsresultaten i den första gemensamma ansökan på våren

Högskolorna publicerar antagningsresultaten vid olika tidpunkter i den första gemensamma ansökan på våren. Eftersom ansökningsönskemålen inte sätts i prioritetsordning i den första gemensamma ansökan, kan du godkännas till flera ansökningsönskemål. Du kan få information om att du har fått en studieplats innan resultaten för dina övriga ansökningsönskemål är klara.

Antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan på våren och gemensam ansökan på hösten

Du kan se ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo innan resultaten för samtliga resultat har publicerats då

 • du har valts till ditt högsta ansökningsönskemål
 • du har godkänts exempelvis till ditt tredje ansökningsönskemål, men inte kan väljas till dina högre ansökningsönskemål
 • du har godkänts till ett lägre önskemål, men resultaten för dina högre ansökningsönskemål inte ännu är färdiga
 • du inte har fått en studieplats.

Du erbjuds i regel en (1) högskoleplats i gemensam ansökan. Efter att samtliga antagningsresultat har publicerats, kan det uppstå situationer, där du kan välja vilken studieplats du tar emot. Du får i din e-post ett meddelande om att du har fått en studieplats och kan ta emot studieplatsen. Läs mera om Mottagande av studieplats.

Resutalten i betygsantagningarna

Med betygsantagning avses antagning där en sökande godkänns till högskola enbart på basis av studentexamensvitsorden (också IB, EB, RP). En del av högskolorna antar sina studerande enligt betyg genast då studentexamensresultaten blir färdiga.

Du kan se ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo redan innan urvalsproven ordnas. Beroende på din egen individuella situation kan du också ta emot studieplatsen. En del högskolor skickar dessutom ett särskild e-postmeddelande om resultatet i betygsantagningarna. Resultaten i betygsantagningarna inom den andra gemensamma ansökan på våren publiceras senast 27.5.2020.

Dessa anvisningar gäller inte antagningar till magisterprogram vid universiteten, inte heller antagning till högre yrkeshögskoleexamina.

Vad betyder antagningsresultaten?

I tjänsten Min Studieinfo ser du ditt antagningsresultat enligt antagningssätt samt dina poäng. Det kan finnas flera antagningsköer till samma ansökningsmål, se kolumnen Antagningssätt i bilden. Antagningssättet är en kö, som består av sökande som satts i prioritetsordning enligt antagningsgrunderna. Antagningssätt kan vara bland annat:

 • Betygsbaserad antagning
 • Antagning enligt poäng i prov
 • Antagning via den öppna högskoleleden.

Dina poäng anges enligt respektive antagningssätt. Det lägsta godkända poängantalet anger med vilket poängantal den sistantagna sökanden har fått enligt antagningssätt. Antagningsresultatet kan vara:

 • Inte färdig
 • Godkänd
 • Godkänd (enligt högskolans villkor)
 • Godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål. Obs! används endast i den andra gemensamma ansökan på våren och i gemensam ansökan på hösten.)
 • På reservplats (+ reservplatsnummer)
 • Annullerad eller
 • Du har inte fått en studieplats.

Exempel:

Om antagningsresultatet är godkänd (enligt högskolans villkor)

 • det finns ett villkor i ditt antagningsresultat (till exempel om din examen inte ännu är avlagd eller om dina slutliga vitsord saknades vid antagningsskedet)
 • högskolan annullerar antagningen, om villkoren för antagningen inte uppfylls.
 • du kan ta emot studieplatsen på normalt sätt. Men du kan anmäla dig som studerande först efter att villkoren för antagningen har uppfyllts.
 • Om ditt antagningsresultat är godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål. Obs! används endast i den andra gemensamma ansökan på våren och i gemensam ansökan på hösten )
 • detta antagningsresultat är möjligt endast för andra än ditt högsta ansökningsönskemål
 • du kan inte ta emot denna studieplats förrän alla resultat är publicerade, eftersom antagningen till de högre ansökningsmålen ännu inte är färdiga.
 • om du blir godkänd till ett högre ansökningsmål innan alla resultat är publicerade, så annulleras detta ansökningsmål, och du kan inte ta emot studieplatsen.
 • om du inte blir godkänd till ett högre ansökningsmål innan alla resultat är publicerade, kan du ta emot denna studieplats
 • om du blir godkänd till ett högre ansökningsmål efter att alla resultat har publicerats, så kan du välja vilken plats du tar emot
 • efter att alla resultat har publicerats kan du ta emot en lägre studieplats, även om du är på reservplats för dina högre ansökningsmål.

Om du är på reservplats

 • i uppgifterna om reservplatser ser du alltid din bästa reservplatsplacering.
 • om reservplatskön fylls, ser du en reservplats i en annan kö. Din reservplatsnummer kan bli sämre, men det behöver inte betyda att du inte kan bli antagen.

Antagningsresultatet är annullerat om

 • du har blivit godkänd till ett högre ansökningsmål, eller
 • du har tagit emot en annan studieplats, eller
 • alla nybörjarplatser inom ansökningsmålet har fyllts och dina poäng räcker inte till för en studieplats.