Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Antagningsresultaten i gemensam ansökan till högskolor

""

Högskolorna genomför antagningarna vid olika tidpunkter från och med mars för ansökan på våren och från och med oktober för ansökan på hösten. Antagningsresultaten i gemensam ansökan till högskolor publiceras

 • för den första gemensamma ansökan på våren 2021 senast 4.6.2021
 • för den andra gemensamma ansökan på våren 2021
  • senast 31.5.2021 för betygsantagningar
  • senast 9.7.2021 för övriga antagningar.

Efter att samtliga antagningsresultat har publicerats, får du i din e-post ett meddelande med en personlig länk till resultatbrevet. I brevet ingår information om din antagningsframgång för alla dina ansökningsönskemål och eventuella reservplatser till utbildningarna. I resultatbrevet får du dessutom information om ditt poängantal och det lägsta antalet poäng som räckt till för godkännande till utbildningen.

Du hittar motsvarande antagningsuppgifter i tjänsten Min Studieinfo. Du kan se ditt antagningsresultat i Min Studieinfo oberoende av att antagningsresultaten blir klara vid olika tidpunkter och hur du prioriterat dina ansökningsönskemål. I tjänsten kan du följa med hur antagningsresultatet framskrider. Högskolorna kan dessutom skicka dig information om ditt antagningsresultat.

Antagningsresultaten i den första gemensamma ansökan på våren

Högskolorna publicerar antagningsresultaten vid olika tidpunkter i den första gemensamma ansökan på våren. Eftersom ansökningsönskemålen inte sätts i prioritetsordning i den första gemensamma ansökan, kan du godkännas till flera ansökningsönskemål. Du kan få information om att du har fått en studieplats innan resultaten för dina övriga ansökningsönskemål är klara.

Antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan på våren och gemensam ansökan på hösten

Du kan se ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo innan resultaten för samtliga resultat har publicerats då

 • du har valts till ditt högsta ansökningsönskemål
 • du har godkänts exempelvis till ditt tredje ansökningsönskemål, men inte kan väljas till dina högre ansökningsönskemål
 • du har godkänts till ett lägre önskemål, men resultaten för dina högre ansökningsönskemål inte ännu är färdiga
 • du inte har fått en studieplats.

Du erbjuds i regel en (1) högskoleplats i gemensam ansökan. Efter att samtliga antagningsresultat har publicerats, kan det uppstå situationer, där du kan välja vilken studieplats du tar emot. Du får i din e-post ett meddelande om att du har fått en studieplats och kan ta emot studieplatsen. Läs mera om Mottagande av studieplats.

Resutalten i betygsantagningarna

Med betygsantagning avses antagning där en sökande godkänns till högskola på basis av studentexamen, internationella EB-, IB- eller RP/DIA-examina eller yrkesinriktad grundexamen. För yrkesinriktad grundexamens del beaktas betygsantagning grundexamina som utfärdats efter 1.8.2015.

Du kan se ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo redan innan urvalsproven ordnas. Beroende på din egen individuella situation kan du också ta emot studieplatsen. En del högskolor skickar dessutom ett särskild e-postmeddelande om resultatet i betygsantagningarna. Resultaten i betygsantagningarna inom den andra gemensamma ansökan på våren publiceras senast 31.5.2021.

Dessa anvisningar gäller inte antagningar till magisterprogram vid universiteten, inte heller antagning till högre yrkeshögskoleexamina.

Vad betyder antagningsresultaten?

I tjänsten Min Studieinfo ser du ditt antagningsresultat enligt antagningssätt samt dina poäng. Det kan finnas flera antagningsköer till samma ansökningsmål, se kolumnen Antagningssätt i bilden. Antagningssättet är en kö, som består av sökande som satts i prioritetsordning enligt antagningsgrunderna. Antagningssätt kan vara bland annat:

 • Betygsbaserad antagning
 • Antagning enligt poäng i prov
 • Antagning via den öppna högskoleleden.

Dina poäng anges enligt respektive antagningssätt. Det lägsta godkända poängantalet anger med vilket poängantal den sistantagna sökanden har fått enligt antagningssätt. Antagningsresultatet kan vara:

 • Inte färdig
 • Godkänd
 • Godkänd (enligt högskolans villkor)
 • Godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål. Obs! används endast i den andra gemensamma ansökan på våren och i gemensam ansökan på hösten.)
 • På reservplats (+ reservplatsnummer)
 • Annullerad eller
 • Du har inte fått en studieplats.

Exempel:

Om antagningsresultatet är godkänd (enligt högskolans villkor)

 • det finns ett villkor i ditt antagningsresultat (till exempel om din examen inte ännu är avlagd eller om dina slutliga vitsord saknades vid antagningsskedet)
 • högskolan annullerar antagningen, om villkoren för antagningen inte uppfylls.
 • du kan ta emot studieplatsen på normalt sätt. Men du kan anmäla dig som studerande först efter att villkoren för antagningen har uppfyllts.
 • Om ditt antagningsresultat är godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål. Obs! används endast i den andra gemensamma ansökan på våren och i gemensam ansökan på hösten )
 • detta antagningsresultat är möjligt endast för andra än ditt högsta ansökningsönskemål
 • du kan inte ta emot denna studieplats förrän alla resultat är publicerade, eftersom antagningen till de högre ansökningsmålen ännu inte är färdiga.
 • om du blir godkänd till ett högre ansökningsmål innan alla resultat är publicerade, så annulleras detta ansökningsmål, och du kan inte ta emot studieplatsen.
 • om du inte blir godkänd till ett högre ansökningsmål innan alla resultat är publicerade, kan du ta emot denna studieplats
 • om du blir godkänd till ett högre ansökningsmål efter att alla resultat har publicerats, så kan du välja vilken plats du tar emot
 • efter att alla resultat har publicerats kan du ta emot en lägre studieplats, även om du är på reservplats för dina högre ansökningsmål.

Om du är på reservplats

 • i uppgifterna om reservplatser ser du alltid din bästa reservplatsplacering.
 • om reservplatskön fylls, ser du en reservplats i en annan kö. Din reservplatsnummer kan bli sämre, men det behöver inte betyda att du inte kan bli antagen.

Antagningsresultatet är annullerat om

 • du har blivit godkänd till ett högre ansökningsmål, eller
 • du har tagit emot en annan studieplats, eller
 • alla nybörjarplatser inom ansökningsmålet har fyllts och dina poäng räcker inte till för en studieplats.