Skip to content

Antagningsresultaten i gemensam ansökan till högskolor

Lukiolaiset istuvat portailla. Kuva: Olli Häkämies

Högskolorna genomför antagningarna vid olika tidpunkter från och med slutet av maj. Samtliga antagningsresultat i vårens gemensamma ansökan publiceras senast 28.6.2019 och i höstens gemensamma ansökan senast 29.11.2019. Efter att samtliga antagningsresultat har publicerats, får du i din e-post ett meddelande med en personlig länk till resultatbrevet. I brevet ingår information om din antagningsframgång för alla dina ansökningsönskemål och eventuella reservplatser till utbildningarna. I resultatbrevet får du dessutom information om ditt poängantal och det lägsta antalet poäng som räckt till för godkännande till utbildningen.

Du hittar motsvarande antagningsuppgifter i Min Studieinfo–tjänsten. Du kan se ditt antagningsresultat i Min Studieinfo-tjänsten oberoende av att antagningsresultaten blir klara vid olika tidpunkter och din prioritering av ansökningsmålen. I tjänsten kan du följa med hur antagningsresultatet framskrider. Högskolorna kan dessutom skicka dig information om ditt antagningsresultat. Du kan se informationen om antagningen i Min Studieinfo-tjänsten före antagningsresultaten har publicerats då:

 • du har valts till ditt högsta ansökningsönskemål
 • du har godkänts exempelvis till ditt tredje ansökningsönskemål, men inte kan väljas till dina högre ansökningsönskemål
 • du har godkänts till ett lägre önskemål, men resultaten för dina högre ansökningsönskemål är ännu inte färdiga
 • du har inte fått en studieplats.

Du erbjuds i regel en (1) högskoleplats i gemensam ansökan. Efter att samtliga antagningsresultat har publicerats, kan det uppstå situationer, där du kan välja vilken studieplats du tar emot. Du får i din e-post ett meddelande om du har fått en studieplats och du kan ta emot studieplatsen. Läs mera om Mottagande av studieplats.

Antagningsresultatet kan vara

 • Inte färdig
 • Godkänd
 • Godkänd (enligt högskolans villkor)
 • Godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål)
 • På reservplats (+ reservplatsnummer)
 • Annullerad eller
 • Du har inte fått en studieplats

Om antagningsresultatet är godkänd (enligt högskolans villkor)

 • det finns ett villkor i ditt antagningsresultat (till exempel om din examen inte ännu är avlagd eller om dina slutliga vitsord saknades vid antagningsskedet)
 • högskolan annullerar antagningen, om villkoren för antagningen inte uppfylls.
 • du kan ta emot studieplatsen på normalt sätt och anmäla dig som studerande efter att villkoren för antagningen har uppfyllts.

Om ditt antagningsresultat är godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål)

 • detta antagningsresultat är möjligt endast för andra än ditt högsta ansökningsönskemål
 • du kan inte ta emot denna studieplats förrän alla resultat är publicerade, eftersom antagningen till de högre ansökningsmålen ännu inte är färdiga.
 • om du blir godkänd till ett högre ansökningsmål innan alla resultat är publicerade, så annulleras detta ansökningsmål, och du kan inte ta emot studieplatsen.
 • om du inte blir godkänd till ett högre ansökningsmål innan alla resultat är publicerade, kan du ta emot denna studieplats
 • om du blir godkänd till ett högre ansökningsmål efter att alla resultat har publicerats, så kan du välja vilken plats du tar emot
 • efter att alla resultat har publicerats kan du ta emot en lägre studieplats, även om du är på reservplats för dina högre ansökningsmål.

Om du är på reservplats

 • i uppgifterna om reservplatser ser du alltid din bästa reservplatsplacering.
 • om reservplatskön fylls, ser du en reservplats i en annan kö. Din reservplatsnummer kan bli sämre, men det behöver inte betyda att du inte ännu kan bli antagen.

Antagningsresultatet är annullerat om

 • du har blivit godkänd till ett högre ansökningsmål eller om
 • alla nybörjarplatser inom ansökningsmålet har fyllts och dina poäng inte räcker till för en studieplats.

Resultaten i betygsurvalen

Med betygsurval avses antagningar där en sökande blir godkänd till högskolan direkt på basis av sina studentexamensvitsord (även IB, EB, RP). En del av högskolorna gör antagningar på basis av sökandes betyg genast då studentexamensresultaten har utfärdats.

Om du har sökt till ett ansökningsmål som använder betygsurval, kan du se resultatet av betygsurvalet i Min Studieinfo -tjänsten redan innan urvalsproven har ordnats. Beroende på din individuella situation kan det även vara möjligt att ta emot studieplatsen. Vissa högskolor kan skicka ett särskilt e-postmeddelande om resultatet i betygsurvalet.

I gemensam ansökan ingår magisterprogram på universitetsnivå och högre YH-utbildningar, till vilka antagningarna görs på basis av betyg. Du får mer information om antagningen till dessa utbildningar av högskolorna.