Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: länken för identifiering till YH-urvalsprovet har nu skickats per sms och e-post.

Länken till identifieringen hittar du också i din egen ansökan i Min Studieinfo.

Resultaten av antagning enligt betyg är nu publicerade. Kontrollera dina egna uppgifter i Min Studieinfo

 

Utan studieplats? Så här söker du till lediga platser

""

Om du blev utan studieplats i de egentliga ansökningarna kan du ännu under sommaren och början av hösten söka till eventuella lediga studieplatser. Läroanstalterna meddelar i Studieinfo eller på sina egna webbsidor om lediga studieplatser.

Tionde klassen

Du kan via tilläggsansökan söka till eventuella lediga studieplatser på tionde klassen.  Kontrollera ansökningstiden för varje utbildning du söker till eftersom ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt. Lediga studieplatser kan fyllas redan innan ansökningstiden har gått ut.

Sök till utbildningen genom att klicka på Sök till ledig studieplats. I tilläggsansökan kan du söka till bara en utbildning med en ansökningsblankett. Om du söker till flera utbildningar eller läroanstalter, ska du fylla i en ny ansökningsblankett för varje ansökningsönskemål.

Om du blir antagen får du av läroanstalten mer information om hur och när du ska ta emot studieplatsen.

Om du har frågor om utbildningen eller om ansökan ska du kontakta läroanstalten. Du hittar läroanstaltens kontaktuppgifter i Studieinfo i uppgifterna om utbildningen under rubriken Antagningsgrunder och inträdesprov.

Gymnasium och utbildning som förbereder för gymnasium

Till lediga studieplatser vid gymnasier eller utbildningar som förbereder för gymnasiet (LUVA), kan du söka via gymnasiernas egna kontinuerliga ansökningar efter de egentliga ansökningarna på våren. Du hittar uppgifter om lediga studieplatser i Studieinfo eller på läroanstalternas webbplatser.

Eftersom gymnasiernas ansökningstider varierar, bör du kontrollera ansökningstiderna för varje utbildning i gymnasiernas egen information.

Yrkesinriktade grundexamina 

I den gemensamma ansökan på våren fylls nödvändigtvis inte alla studieplatser inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen. Du kan söka till dem via läroanstalternas egna kontinuerliga ansökningar. Du får ytterligare information om ansökningstider och antagningsgrunder av läroanstalterna eller i Studieinfo. Via den kontinuerliga ansökan kan du söka till:

  • yrkesinriktade grundexamina
  • yrkesutbildning med särskilt krävande stöd
  • utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA).

Läs mera om kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning


Fundera också på följande alternativ

Yrkesutbildningar som börjar på våren 

Till utbildningar som inleds i januari eller under våren söker du i fortsättningen alltid via kontinuerlig ansökan. Olika läroanstalter och olika utbildningar har olika ansökningstider. Du hittar information om ansökningstiderna i utbildningens uppgifter om antagningsgrunder och inträdesprov i Studieinfo eller på läroanstalter egna webbsidor.

Folkhögskolornas utbildningar

Det finns många studiemöjligheter för både unga och vuxna i folkhögskolorna. Du hittar minst 12 veckor långa studielinjer i Studieinfo. Information om kortare kurser får du på Folkhögskoleföreningens webbplats eller direkt av folkhögskolorna.

För en minst 12 veckors linje ges dessutom tilläggspoäng i gemensam ansökan.


Behöver du hjälp?

Om du inte fick en studieplats i vårens och sommarens egentliga ansökningar, kan det löna sig att diskutera dina framtidsplaner med elev- eller studiehandledaren i din skola. Du kan också kontakta arbets- och näringsbyråns utbildningsrådgivning, som också finns på Facebook (koulutusneuvonta.fi). Dessutom ger yrkesläroanstalterna handledning och råd om val av lämplig yrkesutbildning för just dig.

Handlednings- och rådgivningstjänster