Skip to content

Gemensam ansökan till högskolorna – Ansökningstid 1 inleds 9.1 kl. 8:00 och avslutas 24.1 kl. 15:00.  Se utbildningarna

Driftsavbrott i Studieinfo.fi torsdagen 1.2 fr.o.m. kl. 16.30. Tjänsterna är i bruk igen tisdag morgon 6.2 kl. 08.00.
Driftsavbrottet beror på service- och uppdateringsarbeten som görs i Studieinfo.fi.

 

Utan studieplats? Så här söker du till lediga platser

Tietojenkäsittelyn opiskelijat työskentelevät tietokoneella

Om du blev utan studieplats i de egentliga ansökningarna under våren och sommaren kan du ännu söka till eventuella lediga studieplatser. Läroanstalterna meddelar i Studieinfo eller på sina egna webbsidor om lediga platser. Du kan söka till eventuella lediga studieplatser inom gymnasieutbildning eller tionde klassen i tilläggsansökan. Till lediga studieplatser inom yrkesinriktade grundexamina eller inom handledande utbildning för yrkesutbildning söker du i kontinuerlig ansökan.

Sök studieplats via tilläggsansökan

Du kan via tilläggsansökan söka till eventuella lediga studieplatser vid gymnasier, tionde klasser eller utbildning som förbereder invandrare för gymnasium. Utbildningarna inleds på hösten. Läroanstalterna kan ordna tilläggsansökningar till:

  • gymnasieutbildningar
  • tionde klassen
  • utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning (LUVA).

Kontrollera ansökningstiden för varje utbildning du söker till. Olika läroanstalter och utbildningar har olika ansökningstider. Kom ihåg, att lediga studieplatser kan fyllas redan innan ansökningstiden har gått ut.

Hitta utbildningar som ingår i tilläggsansökan

Lediga studieplatser som ingår i tilläggsansökan publiceras efter de egentliga ansökningsperioderna. På startsidan i Studieinfo hittar du direkta länkar till utbildningar med lediga studieplatser. Du kan också använda Studieinfos ordsökning. Klicka på Sök, och du får som resultat alla utbildningar. Avgränsa därefter resultatet genom att klicka på Ansökan pågår. Du kan dessutom välja:

  • Utbildningstyp (t.ex. Gymnasium)
  • Grundutbildning (t.ex. Grundskola)
  • Undervisningsspråk
  • Ort

Du får en lista över utbildningar som motsvarar de val du gjort. När du hittar en intressant utbildning, kan du i tilläggsuppgifterna om utbildningen (“Öppna tilläggsinfo”) se lediga platser under rubriken Ansökningsmål med lediga platser.

Fyll i ansökningsblanketten 

Genom att klicka på Sök till ledig studieplats öppnas ansökningsblanketten. I tilläggsansökan söker du till varje utbildning med 1 ansökningsblankett. Om du söker till flera utbildningar eller läroanstalter, ska du fylla i en ny ansökningsblankett för varje ansökningsönskemål.

Om du blir antagen får du av läroanstalten mera information om hur och när du ska ta emot studieplatsen.

Om du har frågor om utbildningen eller om ansökan ska du kontakta läroanstalten. Du hittar läroanstaltens kontaktuppgifter i uppgifterna om utbildningen under rubriken Antagningsgrunder och inträdesprov.

Sök studieplats via kontinuerlig ansökan 

I den gemensamma ansökan på våren fylls inte alla studieplatser inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen. Läroantalterna ordnar därför kontinuerliga ansökningar till eventuella lediga studieplatser. Du får ytterligare information om ansökningstider och antagningsgrunder av läroanstalterna eller i Studieinfo. Inom den kontinuerliga ansökan kan du söka till:

  • yrkesinriktade grundexamina
  • yrkesutbildning med särskilt krävande stöd
  • handledande utbildning för yrkesutbildning (VALMA).

Läs mera om kontinuerlig ansökan

Fundera också på följande alternativ

Yrkesutbildningar som börjar på våren 

Till utbildningar som inleds i januari eller under våren söker du i fortsättningen alltid via kontinuerlig ansökan. Olika läroanstalter och olika utbildningar har olika ansökningstider. Du hittar information om ansökningstiderna i utbildningens uppgifter om antagningsgrunder och inträdesprov i Studieinfo eller på läroanstalter egna webbsidor.

Folkhögskolornas utbildningar

Det finns många studiemöjligheter för både unga och vuxna i folkhögskolorna. Du hittar minst 12 veckor långa studielinjer i Studieinfo. Information om kortare kurser får du på Folkhögskoleföreningens webbplats eller direkt av folkhögskolorna.

För en minst 12 veckors linje ges dessutom tilläggspoäng i gemensam ansökan.

Behöver du hjälp?

Om du inte fick en studieplats i vårens och sommarens egentliga ansökningar, kan det löna sig att diskutera dina framtidsplaner med elev- eller studiehandledaren i din skola. Du kan också kontakta arbets- och näringsbyråns utbildningsrådgivning, som också finns på Facebook (koulutusneuvonta.fi). Dessutom ger yrkesläroanstalterna handledning och råd om val av lämplig yrkesutbildning för just dig.

Handlednings- och rådgivningstjänster