Skip to content

Utan studieplats? Så här söker du till lediga platser

Tietojenkäsittelyn opiskelijat työskentelevät tietokoneella

Om du blev utan studieplats i de egentliga ansökningarna under våren och sommaren kan du ännu söka till eventuella lediga studieplatser. Alla platser fylls inte nödvändigtvis i de egentliga ansökningarna.

Läroanstalterna meddelar i egen takt i Studieinfo om lediga platser som ingår i tilläggsansökan. Det kan komma lediga platser dagligen och de kan fyllas snabbt.

Sök studieplats via tilläggsansökan

Läroanstalterna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser. Tilläggsansökningar erbjuds efter de egentliga ansökningsperioderna under våren för utbildningar som inleds på hösten. I tilläggsansökningar kan ingå:

  • yrkesinriktade grundexamina
  • gymnasieutbildningar
  • yrkesinriktad specialundervisning
  • förberedande utbildningar (tionde klassen, VALMA, TELMA, LUVA).

Hitta utbildningar som ingår i tilläggsansökan

Lediga studieplatser som ingår i tilläggsansökan publiceras efter de egentliga ansökningsperioderna. På startsidan i Studieinfo hittar du direkta länkar till utbildningar med lediga studieplatser. Du kan också använda Studieinfos ordsökning. Klicka på Sök, och du får som resultat alla utbildningar. Avgränsa därefter resultatet genom att klicka på Ansökan pågår. Du kan dessutom välja:

  • Utbildningstyp (t.ex. Gymnasium)
  • Grundutbildning (t.ex. Grundskola)
  • Undervisningsspråk
  • Ort

Du får en lista över utbildningar som motsvarar de val du gjort. När du hittar en intressant utbildning, kan du i tilläggsuppgifterna om utbildningen (“Öppna tilläggsinfo”) se lediga platser under rubriken Ansökningsmål med lediga platser.

Fyll i ansökningsblanketten 

Genom att klicka på Sök till ledig studieplats öppnas ansökningsblanketten. I tilläggsansökan söker du till varje utbildning med 1 ansökningsblankett. Om du söker till flera utbildningar eller läroanstalter, ska du fylla i en ny ansökningsblankett för varje ansökningsönskemål.

Om du blir antagen får du av läroanstalten mera information om hur och när du ska ta emot studieplatsen.

Om du har frågor om utbildningen eller om ansökan ska du kontakta läroanstalten. Du hittar läroanstaltens kontaktuppgifter i uppgifterna om utbildningen under rubriken Antagningsgrunder och inträdesprov.

Fundera också på följande alternativ

Yrkesutbildningar som börjar på våren 

Du kan under hösten söka till utbildningar som börjar i januari. På hösten ordnas ingen gemensam ansökan, utan du gör varje ansökan med en särskild blankett som du hittar i Studieinfo. Ansökningstiderna varierar beroende på läroanstalt och utbildning. Kontrollera ansökningstiderna i Studieinfo i uppgifterna om utbildningen under punkten Antagningsgrunder och inträdesprov. Du hittar utbildningarna i Studieinfo i början av hösten.

Folkhögskolornas utbildningar

Det finns många studiemöjligheter för både unga och vuxna i folkhögskolorna. Du hittar minst 12 veckor långa studielinjer i Studieinfo. Information om kortare kurser får du på Folkhögskoleföreningens webbplats eller direkt av folkhögskolorna.

För en minst 12 veckors linje ges dessutom tilläggspoäng i gemensam ansökan.

Behöver du hjälp?

Om du inte fick en studieplats i vårens och sommarens egentliga ansökningar, kan det löna sig att diskutera dina framtidsplaner med elev- eller studiehandledaren i din skola. Du kan också kontakta arbets- och näringsbyråns utbildningsrådgivning, som också finns på Facebook (koulutusneuvonta.fi).

Handlednings- och rådgivningstjänster