Skip to content

Fem tips inför ansökan

""

Då du söker i gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasium

  1. Tänk över dina ansökningsönskemål. Olika alternativ presenteras kort på sidan Vad efter grundskolan.
  2. Läs om andras erfarenheter om studier och arbetsliv. Bekanta dig med berättelserna.
  3. Sök i god tid. Du hittar ansökningsblanketten på Studieinfos startsida. Du behöver inte logga in, men du behöver din personbeteckning då du fyller i ansökningsblanketten. Du har nytta av en e-postadress. Läs här hur du skaffar en e-postadress.
  4. Du kan söka till 5 utbildningar; till både gymnasie- och yrkesutbildning. Inom yrkesutbildningen finns utbildningar för både grundskole- och gymnasiegångna. Välj endast utbildningar som du kan söka till. Du får i din e-post en bekräftelse över att din ansökan har skickats. Under ansökningstiden kan du lägga till och ta bort ansökningsönskemål eller ändra deras ordning. Du kan göra ändringarna via en länk som ingår i bekräftelsemeddelandet.
  5. Antagningsresultaten blir klara i juni. Under sommaren ordnas tilläggsansökningar till lediga platser i gemensam ansökan. Info om de lediga platserna finns i Studieinfo. Ansökan till tionde klassen eller till utbildningar som förbereder för yrkesutbildning eller gymnasium är under sommaren efter den gemensamma ansökan. Mera info om ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning