Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Fem tips inför ansökan

Kolme tyttöä seisoo ulkona puiden edessä. Kuva: Olli Häkämies

Då du söker i gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasium

  1. Tänk över dina ansökningsönskemål. Olika alternativ presenteras kort på sidan Vad efter grundskolan.
  2. Läs om andras erfarenheter om studier och arbetsliv. Bekanta dig med berättelserna.
  3. Sök i god tid. Du hittar ansökningsblanketten på Studieinfos startsida. Du behöver inte logga in, men du behöver din personbeteckning då du fyller i ansökningsblanketten. Du har nytta av en e-postadress. Läs här hur du skaffar en e-postadress.
  4. Du kan söka till 5 utbildningar; till både gymnasie- och yrkesutbildning. Inom yrkesutbildningen finns utbildningar för både grundskole- och gymnasiegångna. Välj endast utbildningar som du kan söka till. Du får i din e-post en bekräftelse över att din ansökan har skickats. Under ansökningstiden kan du lägga till och ta bort ansökningsönskemål eller ändra deras ordning. Du kan göra ändringarna via en länk som ingår i bekräftelsemeddelandet.
  5. Antagningsresultaten blir klara i juni. Under sommaren ordnas tilläggsansökningar till lediga platser i gemensam ansökan. Info om de lediga platserna finns i Studieinfo. Ansökan till tionde klassen eller till utbildningar som förbereder för yrkesutbildning eller gymnasium är under sommaren efter den gemensamma ansökan. Mera info om ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning