Skip to content

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga platser i vårens gemensamma ansökan 2.7 – 15.8. Se utbildningar.

 

Antagningsresultat och mottagande av studieplats

I denna del får du information om antagningsresultaten och mottagande av studieplats inom utbildningar efter grundläggande utbildning

  • Antagningsresultaten i gemensam ansökan och ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd har publicerats 14.6. Antagningsresultaten för handledande utbildningar efter den grundläggande utbildningen publiceras tidigast 3.8.
  • Om du har angett din e-postadress i ansökningsblanketten, får du i din e-post en länk till ett personligt elektroniskt brev med ditt antagningsresultat
  • Om du godkänns som studerande, får du i ett särskilt e-postmeddelande en länk, med vilken du kan ta emot studieplatsen elektroniskt. Ta emot din studieplats så snart som möjligt eller senast 28.6, för den handledande utbildningens del senast 17.8.

OBS! Läroanstalten skickar dessutom per brev information om att du godkänts som studerande och hur du ska ta emot din studieplats.

Du kan se ditt antagningsresultat och ta emot din studieplats också i Studieinfo.fi via tjänsten Min Studieinfo. Tjänsten kräver dock stark identifiering, dvs. inloggning med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort.

Om du inte fick en studieplats

Om du inte fick en studieplats får du information om det förutom i det elektroniska resultatbrevet också per post. Även om du inte fick en studieplats, kan du ännu söka till eventuella lediga studieplatser. Läroanstalterna meddelar i Studieinfo eller på sina egna webbplatser om utbildningar med lediga studieplatser.

Hur söker jag till lediga studieplatser?

Lediga gymnasieplatser

Du kan söka till lediga gymnasieplatser via tilläggsansökan. Ansökningstiderna varierar enligt utbildning, se mer information i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo.

Se lediga gymnasieplatser

Lediga platser inom utbildning som förbereder för gymnasium och på tionde klasser

Till lediga studieplatser i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och på tionde klasser söker du via tilläggsansökan. Ansökan inleds den 30 juli.

Lediga platser inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina och utbildningar som handleder för yrkesutbildning (VALMA)

Till eventuella lediga studieplatser inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina och utbildningar som handleder för yrkesutbildning söker du via kontinuerlig ansökan. Ansökningstiderna och ansökningsförfarandet varierar enligt utbildning.

Se utbildningar för yrkesinriktade grundexamina i Studieinfo

Du kan dessutom hitta lämpliga utbildningar på läroanstalternas egna webbsidor.

Mer information

Läs mer om ansökan till lediga studieplatser 

Efter grundskolan till handledande utbildningar?

Efter grundskolan kan du också söka till olika handledande utbildningar:

  • utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)
  • utbildning som förbereder för gymnasium (LUVA)
  • tionde klassen.

Ansökningstiden är igång och den utgår den 24 juli kl. 15.

Läs mer om utbildningarna och ansökan