Skip to content

Antagningsresultat och mottagande av studieplats

I denna del får du information om antagningsresultaten och mottagande av studieplats inom utbildningar efter grundläggande utbildning.

  • Antagningsresultaten i gemensam ansökan och ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd publiceras i juni. Antagningsresultaten för handledande utbildningar efter den grundläggande utbildningen publiceras i början av augusti.
  • Om du har angett din e-postadress i ansökningsblanketten, får du i din e-post en länk till ett personligt elektroniskt brev med ditt antagningsresultat.
  • Om du godkänns som studerande, får du i ett särskilt e-postmeddelande en länk, med vilken du kan ta emot studieplatsen elektroniskt. Ta emot din studieplats så snart som möjligt eller senast inom utsatt tid.

OBS! Läroanstalten skickar dessutom per brev information om att du godkänts som studerande och hur du ska ta emot din studieplats.

Du kan se ditt antagningsresultat och ta emot din studieplats också i Studieinfo.fi via tjänsten Min Studieinfo. Tjänsten kräver dock stark identifiering, dvs. inloggning med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort.

I gemensam ansökan kan du bli godkänd från reservplats till ett högre ansökningsönskemål, även om du redan har fått en plats enligt ett lägre önskemål. Till exempel om du har blivit godkänd till ditt andra önskemål, är du fortfarande på reservplats till ditt första önskemål och kan bli godkänd till detta om en plats blir ledig. Reservplatser fylls till mitten av augusti. Efter det kan du ännu söka till lediga studieplatser i kontinuerlig ansökan (yrkesinriktade grundexamina) eller i tilläggsansökan till gymnasierna.  Läs mer om ansökan till lediga studieplatser i det följande.

Om du inte fick en studieplats kan du söka till lediga studieplatser

Om du inte fick en studieplats får du information om det förutom i det elektroniska resultatbrevet också per post. Även om du inte fick en studieplats, kan du ännu söka till eventuella lediga studieplatser. Läroanstalterna meddelar i Studieinfo eller på sina egna webbplatser om utbildningar med lediga studieplatser.

Hur söker jag till lediga studieplatser?

Lediga gymnasieplatser

Du kan söka till lediga gymnasieplatser via tilläggsansökan. Ansökningstiderna varierar enligt utbildning, se mer information i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo.

Lediga platser inom utbildning som förbereder för gymnasium och på tionde klasser

Till lediga studieplatser i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och på tionde klasser söker du via tilläggsansökan.

Lediga platser inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina och utbildningar som handleder för yrkesutbildning (VALMA)

Till eventuella lediga studieplatser inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina och utbildningar som handleder för yrkesutbildning söker du via kontinuerlig ansökan. Ansökningstiderna och ansökningsförfarandet varierar enligt utbildning.

Du kan också hitta lämpliga utbildningar på läroanstalternas egna webbsidor.

Mer information

Läs mer om ansökan till lediga studieplatser