Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Antagningsresultat och mottagande av studieplats

""

I denna del får du allmän information om antagningsresultaten och hur du tar emot din studieplats.

Våren 2021 ansöker man samtidigt till alla utbildningar efter grundläggande utbildning, men med separata ansökningsblanketter. Ansökningarna är

  • gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning
  • ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
  • ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning (tionde klassen, VALMA och LUVA).

Varje ansökan har sin egen separata ansökningsblankett. Antagningsresultaten i samtliga ansökningar ges i juni.

Genast efter att antagningarna har blivit klara, får du i din e-post en länk till ditt eget resultatbrev.

Om du får en studieplats, kan du ta emot den elektroniskt via en länk som du får i din e-post. Kom ihåg att ta emot studieplatsen så snart som möjligt eller senast inom utsatt tid.

Läroanstalten skickar dessutom ett beslut om att du godkänts som studerande och anvisningar om hur du ska ta emot din studieplats. Om du har gett tillstånd att få ditt antagningsbeslut elektroniskt, får du  beslutet i din e-post. Utöver e-posten kan en del läroanstalter skicka beslutet per vanligt brev.

OBS! Om du inte har angett din e-postadress i ansökningsblanketten eller om du inte har gett tillstånd till elektronisk kommunikation, får du resultatbrevet som ett vanligt brev.

Du kan se ditt antagningsresultat och ta emot din studieplats också i Studieinfo.fi via tjänsten Min Studieinfo. Tjänsten kräver dock stark identifiering, dvs. inloggning med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort.

Du kan bli godkänd från reservplats till ett högre ansökningsönskemål, även om du redan har fått en plats enligt ett lägre önskemål. Om du till exempel har blivit godkänd till ditt andra önskemål, kan du ta emot denna plats och fortfarande vara på reservplats till ditt första önskemål fram till mitten av augusti.

Om du inte fick en studieplats

Om du inte fick en studieplats får du information om det förutom i det elektroniska resultatbrevet också per vanlig post. Du kan söka till eventuella lediga studieplatser. Läroanstalterna meddelar om lediga studieplatser i Studieinfo eller på sina egna webbplatser.

Ansökan till lediga studieplatser via kontinuerlig ansökan

Du kan söka till lediga platser inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och utbildningar som handleder till dessa utbildningar i läroanstalternas kontinuerliga ansökningar.  Ansökningstiderna varierar enligt utbildning, se mer information i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo eller på läroanstalternas webbplatser.

Ansökan till tionde klassens lediga platser

Du kan söka till eventuella lediga studieplatser på tionde klassen via tilläggsansökan. Läroanstalterna bestämmer själv sina egna ansökningstider. Kolla de exakta ansökningstiderna i beskrivningen av utbildningen eller på läroanstalternas webbplatser.

Mer information om ansökan till lediga studieplatser

Läs mer om ansökan till lediga studieplatser