Skip to content

OBS! Ansökningstiderna i gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt i övriga samordnade ansökningssystem efter grundskolan fortsätter
fram till 7.4.2021 kl. 15. 

Se utbildningar i gemensam ansökan
Se utbildningar i ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
Se utbildningar i ansökan till handledande utbildningar

Frågor om ansökan till info@studieinfo.fi

 

 

Högskolorna publicerar resultat från vårens första gemensamma ansökan under vårens gång.
Alla resultat publiceras senast 4.6.2021.
Du kan följa med antagningsprocessen i Min Studieinfo under Ansökningar och mottagande av studieplats.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Antagningsresultat och mottagande av studieplats

""

I denna del får du allmän information om antagningsresultaten och hur du tar emot din studieplats.

Våren 2021 ansöker man samtidigt till alla utbildningar efter grundläggande utbildning, men med separata ansökningsblanketter. Ansökningarna är

  • gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning
  • ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
  • ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning (tionde klassen, VALMA och LUVA).

Varje ansökan har sin egen separata ansökningsblankett. Antagningsresultaten i samtliga ansökningar ges i juni.

Genast efter att antagningarna har blivit klara, får du i din e-post en länk till ditt eget resultatbrev.

Om du får en studieplats, kan du ta emot den elektroniskt via en länk som du får i din e-post. Kom ihåg att ta emot studieplatsen så snart som möjligt eller senast inom utsatt tid.

Läroanstalten skickar dessutom ett beslut om att du godkänts som studerande och anvisningar om hur du ska ta emot din studieplats. Om du har gett tillstånd att få ditt antagningsbeslut elektroniskt, får du  beslutet i din e-post. Utöver e-posten kan en del läroanstalter skicka beslutet per vanligt brev.

OBS! Om du inte har angett din e-postadress i ansökningsblanketten eller om du inte har gett tillstånd till elektronisk kommunikation, får du resultatbrevet som ett vanligt brev.

Du kan se ditt antagningsresultat och ta emot din studieplats också i Studieinfo.fi via tjänsten Min Studieinfo. Tjänsten kräver dock stark identifiering, dvs. inloggning med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort.

Du kan bli godkänd från reservplats till ett högre ansökningsönskemål, även om du redan har fått en plats enligt ett lägre önskemål. Om du till exempel har blivit godkänd till ditt andra önskemål, är du fortfarande på reservplats till ditt första önskemål och kan bli godkänd till detta önskemål  ända fram till mitten av augusti. Kom ihåg att annullera den studieplats som du inte tar emot.

Om du inte fick en studieplats

Om du inte fick en studieplats får du information om det förutom i det elektroniska resultatbrevet också per vanlig post. Du kan söka till eventuella lediga studieplatser. Läroanstalterna meddelar om lediga studieplatser i Studieinfo eller på sina egna webbplatser.

Ansökan till lediga studieplatser via kontinuerlig ansökan

Du kan söka till lediga platser inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och utbildningar som handleder till dessa utbildningar i läroanstalternas kontinuerliga ansökningar.  Ansökningstiderna varierar enligt utbildning, se mer information i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo eller på läroanstalternas webbplatser.

Ansökan till tionde klassens lediga platser

Du kan söka till eventuella lediga studieplatser på tionde klassen via tilläggsansökan. Läroanstalterna bestämmer själv sina egna ansökningstider. Kolla de exakta ansökningstiderna i beskrivningen av utbildningen eller på läroanstalternas webbplatser.

Mer information om ansökan till lediga studieplatser

Läs mer om ansökan till lediga studieplatser