Skip to content

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser 30.11.-11.12.
Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Resultat i höstens gemensamma ansökan till högskolor har nu publicerats!
Ta emot studieplatsen senast 4.12 kl. 15.
Du kan antas från senast 15.12 kl. 15.

Se anvisningar gällande mottagande av studieplats och reservplatser. 
Se vanliga frågor om mottagande av studieplats.

Antagningsresultat och mottagande av studieplats

""

I denna del får du allmän information om antagningsresultaten och hur du tar emot din studieplats.

Om du deltog i gemensam ansökan eller i ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd, får du ditt antagningsresultat i juni. Antagningsresultatet för handledande utbildningar ges i början av augusti.

  • Genast efter att antagningarna har blivit klara, får du i din e-post en länk till ditt eget resultatbrev.
  • Om du får en studieplats, kan du också ta emot den elektroniskt via en länk som du får i din e-post. Kom ihåg att ta emot studieplatsen så snart som möjligt eller senast inom utsatt tid.
  • Läroanstalten skickar skilt ett beslut om att du godkänts som studerande och anvisningar om hur du ska ta emot din studieplats. Om du har gett tillstånd att ge antagningsbeslutet elektroniskt, kan du få beslutet i din e-post. En del läroanstalter kan ändå skicka beslutet per brev.

OBS! Om du inte har angett din e-postadress i ansökningsblanketten eller om du inte har gett tillstånd till elektronisk kommunikation, får du resultatbrevet som ett vanligt brev.

Läroanstalterna kan på grund av coronavirussituationen skicka kallelser till eller information om inträdes- och lämplighetsprov eller språkprov via e-post istället för brevpost. Kontrollera därför regelbundet din e-post.

Du kan se ditt antagningsresultat och ta emot din studieplats också i Studieinfo.fi via tjänsten Min Studieinfo. Tjänsten kräver dock stark identifiering, dvs. inloggning med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort.

I gemensam ansökan kan du bli godkänd från reservplats till ett högre ansökningsönskemål, även om du redan har fått en plats enligt ett lägre önskemål. Om du till exempel har blivit godkänd till ditt andra önskemål, är du fortfarande på reservplats till ditt första önskemål och kan bli godkänd till detta önskemål  ända fram till mitten av augusti. Kom ihåg att annullera den studieplats som du inte tar emot.

Om du inte fick en studieplats

Om du inte fick en studieplats får du information om det förutom i det elektroniska resultatbrevet också per vanlig post. Du kan ännu söka till eventuella lediga studieplatser. Läroanstalterna meddelar i Studieinfo eller på sina egna webbplatser om utbildningar med lediga studieplatser.

Ansökan till lediga studieplatser via kontinuerlig ansökan

Du kan söka till lediga platser inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och utbildningar som handleder till dessa via läroanstalternas kontinuerliga ansökningar.  Ansökningstiderna varierar enligt utbildning, se mer information i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo eller på läroanstalternas webbplatser.

Ansökan till tionde klassens lediga platser

Du kan söka till eventuella lediga studieplatser på tionde klassen via tilläggsansökan som inleds i augusti. Läroanstalterna bestämmer själv sina egna ansökningstider. Kolla ansökningstiderna i beskrivningen av utbildningen eller på läroanstalternas webbplatser.

Mer information om ansökan till lediga studieplatser

Läs mer om ansökan till lediga studieplatser