Skip to content

Antagningsresultat och mottagande av studieplats

I denna del får du allmän information om antagningsresultaten och hur du tar emot din studieplats.

Om du deltog i gemensam ansökan eller i ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd, får du ditt antagningsresultat tidigast 13.6. Antagningsresultatet för handledande utbildningar ges i början av augusti.

  • Genast efter att antagningarna har blivit klara, får du i din e-post en länk till ditt eget resultatbrev.
  • Om du får en studieplats, kan du också ta emot den elektroniskt via en länk som du får i din e-post. Kom ihåg att ta emot studieplatsen så snart som möjligt eller senast 27.6.
  • Läroanstalten skickar skilt ett beslut om att du godkänts som studerande och anvisningar om hur du ska ta emot din studieplats. Om du har gett tillstånd att ge antagningsbeslutet elektroniskt, kan du få beslutet i din e-post. En del läroanstalter kan ändå skicka beslutet per brev.
  • Om du inte har angett din e-postadress i ansökningsblanketten eller om du inte har gett tillstånd till elektronisk kommunikation, får du resultatbrevet som ett vanligt brev.

Du kan se ditt antagningsresultat och ta emot din studieplats också i Studieinfo.fi via tjänsten Min Studieinfo. Tjänsten kräver dock stark identifiering, dvs. inloggning med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort.

Vad betyder det att jag är på reservplats?

I gemensam ansökan kan du bli godkänd från reservplats till ett högre ansökningsönskemål, även om du redan har fått en plats enligt ett lägre önskemål. Om du till exempel har blivit godkänd till ditt andra önskemål, är du fortfarande på reservplats till ditt första önskemål och kan bli godkänd till detta önskemål  ända fram till mitten av augusti. Kom ihåg att annullera den studieplats som du inte tar emot.

Du kan söka till lediga studieplatser

Om du inte fick en studieplats får du information om det förutom i det elektroniska resultatbrevet också per vanlig post. Du kan ännu söka till eventuella lediga studieplatser. Läroanstalterna meddelar i Studieinfo eller på sina egna webbplatser om utbildningar med lediga studieplatser.

Hur söker jag till lediga studieplatser vid gymnasier?

Du kan söka till lediga gymnasieplatser via tilläggsansökan. Ansökningstiderna varierar enligt utbildning, se mer information i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo.

Lediga platser inom utbildning som förbereder för gymnasium och på tionde klasser

Till lediga studieplatser i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och på tionde klasser söker du via tilläggsansökan.

Hur söker jag till lediga platser inom yrkesinriktade grundexamina och utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)?

Till eventuella lediga studieplatser inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina och utbildningar som handleder för yrkesutbildning söker du via kontinuerlig ansökan. Ansökningstiderna och ansökningsförfarandet varierar enligt utbildning.

Du kan också hitta lämpliga utbildningar på läroanstalternas egna webbsidor.

Mer information om ansökan till lediga studieplatser

Läs mer om ansökan till lediga studieplatser