Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning 22.5 kl. 8.00 – 24.7 kl. 15.00. Se utbildningarna 

Studieinfos rådgivningstjänst för yrkes- och gymnasieutbildning är öppen mån-fre kl. 9.30-13! E-post: info(at)studieinfo.fi, t. 029 533 1010. 

Antagningsresultat och mottagande av studieplats

I denna del får du information om antagningsresultaten och mottagande av studieplats inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt inom ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Antagningsresultaten i gemensam ansökan och ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd publiceras tidigast 14.6. Om du har angett din e-postadress i ansökningsblanketten, får du i din e-post en länk till ett personligt elektroniskt resultatbrev, där du ser ditt antagningsresultat

Om du har godkänts som studerande, får du i ett särskilt e-postmeddelande en länk, med vilken du kan ta emot studieplatsen elektroniskt. Ta emot din studieplats så snart som möjligt eller senast 28.6.

OBS! Läroanstalten skickar dessutom per brev information att du godkänts som studerande och hur du ska ta emot din studieplats.

Du kan se ditt antagningsresultat och ta emot din studieplats också i Studieinfo.fi via tjänsten Min Studieinfo. Tjänsten kräver dock stark identifiering, dvs. inloggning med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort.

Om du inte ännu fick en studieplats

Om du inte fick en studieplats i vårens gemensamma ansökan får du information om det förutom i det elektroniska resultatbrevet också per post. Även om du inte fick en studieplats, kan du ännu söka till eventuella lediga studieplatser. Läroanstalterna meddelar i Studieinfo eller på sina egna webbplatser om utbildningar med lediga studieplatser.

Hur söker jag till lediga studieplatser?

Du kan söka till lediga studieplatser vid gymnasier via tilläggsansökan. Ansökningstiderna varierar enligt utbildning, se mer information i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo.

Gymnasierna kan från och med 15.6 informera om utbildningar med eventuella lediga studieplatser. Se utbildningarna

Till yrkesinriktade grundexamina söker du via kontinuerlig ansökan. Ansökningstiderna och ansökningsförfarandet varierar enligt utbildning.

Se utbildningar som hittas i Studieinfo

Du kan dessutom hitta lämpliga utbildningar på läroanstalternas egna webbsidor.

Mer information

Läs mer om ansökan till lediga studieplatser 

Efter grundskolan till handledande utbildningar?

Efter grundskolan kan du också söka till olika handledande utbildningar:

  • utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)
  • utbildning som förbereder för gymnasium (LUVA)
  • tionde klassen.

Ansökningstiden är igång och den utgår den 24 juli kl. 15.

Läs mer om utbildningarna och ansökan