Skip to content

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga platser i vårens gemensamma ansökan 2.7 – 15.8. Se utbildningar.

 

Ansökan till gymnasium och yrkesutbildning

Oppilaat tekevät ryhmätyötä koulun kirjastossa. Kuva: Olli Häkämies

Gemensam ansökan och andra ansökningar efter grundskolan

I vårens gemensamma ansökan kan du söka till utbildning som inleds i augusti. Till gymnasium kan du endast söka i vårens gemensamma ansökan. Du söker med en och samma blankett till både yrkesutbildning och  gymnasieutbildning.

  • Ansökningstiden infaller i februari-mars
  • Du kan söka till högst fem olika utbildningar med en och samma blankett.
  • Du får antagningsresultatet i juni
  • Läroanstalterna ordnar tilläggsansökan till eventuella lediga platser.

Så här söker du  till yrkesutbildning

Så här söker du i gemensam ansökan till gymnasieutbildning

Ansökan på våren till yrkesutbildning med särskilt krävande stöd

I ansökan till yrkesutbildning med särskilt krävande stöd ingår yrkesinriktade grundexamina, utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (VALMAsp) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).

Så här söker du till yrkesinriktad specialundervisning

Ansökan på våren till handledande utbildningar efter grundskolan

Du kan söka till följande utbildningar med samma ansökningsblankett, men till högst tre utbildningar. Mera information om utbildningarnas innehåll och antagningsgrunder kan du läsa i beskrivningarna av utbildningarna.

I ansökan på våren kan du söka till:

  • tionde klassen
  • utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning – VALMA
  • utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning – LUVA.

Så här söker du till förberedande utbildningar efter grundskolan

Kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning 

Yrkesläroanstalterna ordnar egna kontinuerliga ansökningar året om till yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina. Uppgifter om utbildningarna finns i Studieinfo och/eller på läroanstalternas egna webbsidor. Läroanstalterna publicerar nya utbildningar året om. I antagningen av studerande iakttas läroanstalternas egna antagningsgrunder. Ansökningstiderna och ansökningsförfarandet varierar beroende på läroanstalt och utbildning. Du får ytterligare information om utbildningarna, ansökan och antagningsgrunderna direkt av läroanstalterna eller i Studieinfo.

Läs mera om kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning