Skip to content

Ansökan till gymnasium och yrkesutbildning

Oppilaat tekevät ryhmätyötä koulun kirjastossa. Kuva: Olli Häkämies

Gemensam ansökan och andra ansökningar efter grundskolan

I vårens gemensamma ansökan kan du söka till utbildning som inleds i augusti. Till gymnasium kan du endast söka i vårens gemensamma ansökan. Du söker med en och samma blankett till både yrkesutbildning och  gymnasieutbildning.

  • Ansökningstiden infaller i februari-mars
  • Du kan söka till högst fem olika utbildningar med en och samma blankett.
  • Du får antagningsresultatet i juni
  • Läroanstalterna ordnar tilläggsansökan till eventuella lediga platser.

Så här söker du  till yrkesutbildning

Så här söker du i gemensam ansökan till gymnasieutbildning

Ansökan på våren till yrkesinriktad specialundervisning

I ansökan till specialundervisning ingår yrkesinriktade grundexamina med specialundervisning, utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning och utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv.

Så här söker du till yrkesinriktad specialundervisning

Ansökan på våren till förberedande utbildningar efter grundskolan

Du kan söka till följande utbildningar med samma ansökningsblankett, men till högst tre utbildningar. Mera information om utbildningarnas innehåll och antagningsgrunder kan du läsa i beskrivningarna av utbildningarna.

I ansökan på våren kan du söka till:

  • tionde klassen
  • utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning – VALMA
  • utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning – LUVA.

Så här söker du till förberedande utbildningar efter grundskolan

Ansökan på hösten till yrkesinriktade grundexamina

Vid yrkesläroanstalterna börjar i januari några utbildningar som leder till yrkesinriktad grundexamen. Ansökan görs inte via gemensam ansökan, utan skilt till varje utbildning, Vid antagningen av de studerande beaktas antagningsgrunderna för yrkesutbildning.

Också till förberedande utbildning efter grundskolan och till yrkesinriktad specialundervisning görs ansökan skilt till varje utbildning.

Ansökningstiderna varierar beroende på läroanstalt och utbildning, men själva ansökan görs i Studieinfo.

Så här söker du till utbildningar som börjar på våren

När publiceras vårens utbildningar?

Utbildningar som inleds i januari publiceras i Studieinfo från och med mitten av augusti. Mera information om utbildningarna får du direkt av läroanstalterna eller i de beskrivningar av utbildningarna som läroanstalterna har publicerat i Studieinfo.

Läs här hur du söker på hösten till yrkesutbildning