Skip to content

Telefontjänsten för ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen är stängd 30.8–4.11.2019. Tjänsten är öppen från och med 5.11.2019 kl. 9–11 tis-tor. Läs mera om rådgivningstjänsterna

Ansökan på sommaren till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning

Du kan läsa mer om de handledande utbildningarna och antagningsgrunderna i beskrivningarna av utbildningarna.

I sommarens ansökan ingår följande utbildningar:

 • tionde klassen
 • utbildning som handleder för yrkesutbildning – VALMA
 • utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning – LUVA.

Så här fyller du i ansökningsblanketten

 • Du hittar ansökningsblanketten på Studieinfos startsida (i Ansökningstidskalendern i höger spalt).
 • Fyll noggrannt i punkterna i ansökningsblanketten. Du kan anteckna högst tre olika utbildningar.
 • Kontrollera innan du skickar ansökningsblanketten att alla uppgifter är rätt ifyllda. Skicka din ansökan och printa vid behov ut en kopia.
 • Använd helst en bordsdator eller en bärbar dator då du fyller i ansökan. Läs mera om apparater och webbläsare som stöds

Kan jag efter att jag skickat min ansökan ändra mina ansökningsönskemål?

 • Du kan under ansökningstiden göra ändringar i din ansökan via en länk som du fått i din e-post:
  • Efter att du har skickat din ansökan får du en bekräftelse över att ansökan har skickats till den e-postadress som du har angett. Meddelandet innehåller också en e-postlänk med vilken du kan lägga till, ta bort ansökningsönskemål och ändra ordningen för ansökningsönskemålen. Det lönar sig att spara e-postlänken för eventuella ändringar!
 • Om du inte har en e-post, kan du göra ändringarna skriftligen till Studieinfos ansökningstjänst (Utbildningsstyrelsen, Studieinfos ansökningstjänst, PB 380, 00531 Helsingfors).
 • Du kan alternativt logga in i Min Studieinfo och där göra dina ändringar. I Min Studieinfo kan du dessutom ändra dina svar på eventuella tilläggsfrågor till ansökningsönskemålen, uppdatera dina kontaktuppgifter, se ditt antagningsresultat och ta emot studieplatsen. Min Studieinfo kräver stark identifiering, dvs. nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.  Läs mera om Min Studieinfo.
 • OBS! Du kan inte ändra dina ansökningsönskemål efter att ansökningstiden har gått ut.

När får jag mitt antagningsresultat?

 • Du får i början av augusti ett brev med ditt antagningsresultat av läroanstalten. Brevet innehåller information om hur du ska ta emot studieplatsen och anmäla dig till utbildningen.
 • Om du inte får en studieplats, får du information om det också samt information om hur du kan söka till eventuella lediga studieplatser.

Hur tar jag emot min studieplats?

Ta emot studieplatsen enligt läroanstaltens anvisningar och anmäl dig till läroanstalten. Om du har angett en e-postadress (som är i kraft i augusti) i ansökningsblanketten, får du i din e-post en länk, med vilken du kan ta emot studieplatsen också elektroniskt.

Har du frågor om ansökan?

E-post: info@studieinfo.fi

Telefonrådgivning: 010 533 1010 öppen från och med 5.11.2019 kl. 9-11.

Läs mera: Rådgivning och handledning för ansökan