Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Vanliga frågor om ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och handledande utbildningar

Ansökan

Kan jag ännu efter att jag sparat och skickat min ansökan ändra eller lägga till ansökningsönskemål?

 • Efter att du har skickat din ansökan får du en bekräftelse över att ansökan har skickats till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Meddelandet innehåller dessutom en e-postlänk med vilken du under ansökningstiden kan lägga till, ta bort ansökningsönskemål och ändra ordningen för ansökningsönskemålen. Några andra ändringar kan du inte göra via länken.
 • Om du har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort, kan du alternativt logga in i Studieinfo.fi och under ansökningstiden göra ändringarna i ansökningsönskemålen via tjänsten Min Studieinfo. I tjänsten kan du också bearbeta svar på eventuella tilläggsfrågor som hör till ansökningsönskemålen, uppdatera dina kontaktuppgifter, se ditt antagningsresultat och ta emot studieplatsen. Läs mera om Min Studieinfo-tjänst.
 • Du kan inte ändra dina ansökningsönskemål efter att ansökningstiden har gått ut.
 • Du kan i tilläggsansökan som ordnas enligt läroanstalt och utbildning ännu få en studieplats. Läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga platser.

Jag avlägger yrkesinriktad examen under vårens ansökan, kan jag söka i gemensam ansökan?

Du kan inte söka till yrkesutbildning i gemensam ansökan eftersom du har en yrkesinriktad examen vid antagningsskedet. Du kan söka via läroanstalternas kontinuerliga ansökan till en lämplig utbildning. Kontrollera ansökningstider, ansökningsförfarandet och antagningsgrunderna på läroanstalternas webbplatser eller i Studieinfo.fi.

Jag började mina gymnasiestudier förra hösten och vill nu byta till yrkesutbildning, kan jag söka i gemensam ansökan?

Ja, du kan söka i gemensam ansökan.

Jag började vid en yrkesskola förra hösten men avbröt mina studier efter en månad. Nu vill jag söka till en annan bransch. Kan jag söka i gemensam ansökan?

Ja, du kan söka i gemensam ansökan.

Jag är abiturient, kan jag söka i gemensam ansökan?

Du kan söka i gemensam ansökan till gymnasiebaserad utbildning, men inte till grundskolebaserad utbildning. Detsamma gäller alla som genomfört gymnasiets lärokurs.

Kan jag söka till utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) eller till någon annan handledande utbildning om jag redan har sökt i gemensam ansökan? 

Ja, det kan du. Du kan söka till både VALMA-utbildning och annan handledande utbildning, till exempel tionde klassen, fastän du redan sökt i gemensam ansökan.

Jag har gått grundskolan utomlands, kan jag söka i gemensam ansökan?

Ja, du kan söka i gemensam ansökan, men du antas enligt prövning. Skicka dina betyg och andra dokument som det frågas efter i ansökningsblanketten direkt till läroanstalten.

Antagning och antagningsgrunder

Jag har ett vitsord enligt individualiserad lärokurs i matematik på mitt avgångsbetyg från grundskolan, hur inverkar det på mina poäng?

Individualiserade vitsord inverkar inte på dina poäng. Ditt medeltal uträknas enligt de vitsord som finns i betyget som sådana. Om du har fått en verbal bedömning i ett individualiserat läroämne, beaktas detta inte i poängräkningen i den gemensamma ansökan.

Kan jag bli godkänd till ett högre ansökningsönskemål från reservplats?

Ja, i gemensam ansökan kan du bli godkänd från reservplats till ett högre ansökningsönskemål, även om du redan har fått en plats enligt ett lägre önskemål. Till exempel om du har blivit godkänd till ditt andra önskemål, är du fortfarande på reservplats till ditt första önskemål och kan bli godkänd till detta om en plats blir ledig.

Vad innebär antagning enligt prövning?

Inom antagning enligt prövning kan en läroanstalt anta högst 30 % av de sökande enligt prövning. Orsaker kan vara inlärningssvårigheter, sociala skäl, svårigheter att jämföra skolbetyg eller otillräckliga språkliga färdigheter i examensspråket. Om du har ett särskilt skäl kan du i ansökningsblanketten anteckna att du vill bli beaktad enligt prövning. Läroanstalterna ger mer information om antagning enligt prövning.

Får jag också antagningspoäng om jag söker enligt prövning och hänvisar till inlärningssvårigheter?

Ja, om du söker enligt prövning och hänvisar till inlärningssvårigheter eller sociala skäl, kan du också antas enligt normala poäng i gemensam ansökan.

Jag har fullgjort nionde klassen, för vilka faktorer får jag poäng?

Du får poäng för följande faktorer

 • Du får 6 poäng om du söker  med grundskolans avgångsbetyg, som du fått under ansökningsåret eller året innan.
 • Du kan få högst 16 poäng för betyg, och för betonade vitsord högst 8 poäng.
 • Om ditt första ansökningsönskemål är en yrkesutbildning får du 2 poäng.
 • För eventuell arbetserfarenhet får du högst 3 poäng.
 • Du kan dessutom få högst 10 poäng för ett eventuellt inträdes- och lämplighetsprov.

Jag har efter grundskolan genomfört en handledande utbildning. Hur många poäng kan jag få?

Du får 6 poäng, om du har genomfört någon av följande utbildningar under ansökningsåret eller året innan:

 • Tionde klassen (påbyggnadsundervisning som består av minst 1100 timmar).
 • Minst ett år lång studielinje vid en folkhögskola (minst 28 studerandeveckor).
 • Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA), vilka omfattar minst 30 kompetenspoäng.
 • Utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning (LUVA), som omfattar minst 25 kurser.
 • OBS! Du kan få dessa 6 poäng för endast en utbildning.

För vilken arbetspraktik kan jag få poäng?

Du får 1–3 poäng för arbetserfarenhet, deltagande i ungdomsverkstad, deltagande i inlärning i arbete inom arbetskraftsutbildning eller för arbetspraktik inom läroavtalsutbildning.

Inträdes- och lämplighetsprov

Jag har sökt till utbildning där det ordnas inträdes- och lämplighetsprov. Får jag kallelse till provet?

Ja, läroanstalten kallar dig till ett inträdes- och lämplighetsprov. Alla behöriga sökande kallas till inträdes- och lämplighetsprov.

Kan det ingå förhandsuppgifter i utbildningarna?

Ja, inträdesprovet kan bestå av flera delar där det första skedet kan vara ett skriftligt prov eller en förhandsuppgift.

Mottagande av studieplats

Kan jag ta emot min studieplats elektroniskt?

Ja, det kan du. Om du godkänns som studerande, får du i ett särskilt e-postmeddelande en länk, med vilken du kan ta emot studieplatsen elektroniskt. Ta emot din studieplats så snart som möjligt eller senast inom utsatt tid.

Annat

Vad betyder punkten om läroavtalsutbildning på ansökningsblanketten för gemensam ansökan? 

Du kan anmäla ditt intresse för läroavtalsutbildning i ansökningsblanketten för gemensam ansökan. Läroanstalterna får då förhandsinformation om unga som eventuellt är intresserade av att genomföra yrkesutbildningen som läroavtalsutbildning och kan vid behov ge mera information om läroavtalsutbildningen. Din anteckning om intresse för läroavtalsutbildning förbinder dig inte till läroavtalsutbildning, inte heller läroanstalten. Läroavtalsutbildningen förutsätter att du har en arbetsplats. Läs mera om läroavtalsutbildningen.

Kan jag göra ansökan på en pappersblankett?

Ja, du kan vid behov be att få en pappersblankett på adressen: info(at)studieinfo.fi.

Har du andra frågor om ansökan och antagning?

Om du har frågor om ansökan – till exempel om gemensam ansökan eller ansökningsblanketten – kan du skicka dina frågor till rådgivningstjänsten vid Utbildningsstyrelsen, info@studieinfo.fi, eller ringa till telefontjänsten:

Telefontjänsten 029 533 1010 är öppen enligt följande:

 • Öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13 under tiden för antagning inom gemensam ansökan, ansökan till specialyrkesläroanstalter och ansökan till handledande utbildningar. Normal öppethållningstid tisdag–torsdag kl. 9–11 (från 28.6).
 • Samtalsavgift enligt lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift.

E-posttjänsten: info(at)studieinfo.fi

Du kan också kontakta den läroanstalt du har sökt till för att få svar på dina frågor.