Skip to content

Frågor och svar

Frågor och svar om Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning

Frågor och svar om Högskolornas gemensamma ansökan

Allmänt om Studieinfo

Presenteras det statistikuppgifter i Studieinfo?

Svar: Nej, men i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen finns samlat utbildningsstatistik, t.ex. över sökande och antagna. Bekanta dig med Vipunen.

Var hittar jag information om handledande utbildningar?

Svar: Du hittar information om handledande utbildningar via följande länkar:

Finns det i Studieinfo uppgifter om vilka utbildningar där det ordnas inträdesprov?

Svar: Det finns tyvärr ingen sammanställning över utbildningar med inträdesprov. Om läroanstalten har uppdaterat uppgifter om inträdesprov, finns informationen om tid och plats under fliken Antagningsgrunder och inträdesprov och hittas enligt läroanstalt och utbildning.

Hur vet jag att min ansökan har kommit fram?

Svar: Efter att du har skickat din ansökningsblankett får du information om hur du kan ta emot din studieplats och ett ansökningsnummer. Dessutom får du inom ett dygn i din e-post en bekräftelse över att ansökan har kommit fram.

Varför finns det ingen plats för underskrift i den elektroniska ansökan?

Svar: En elektronisk ansökan behöver ingen underskrift, då ansökan innehåller sökandens namn och det inte finns skäl att misstänka att ansökan inte är autentisk.

Mitt namn har ändrat, men mitt tidigare namn syns fortsättningsvis i ansökningsblanketten. Hur får jag namnet ändrat?

Tag kontakt med ansökningsservicen vid högskolan om ditt tidigare efternamn visas i ansökningsblanketten fastän du angett ditt nuvarande efternamn helt rätt.  Du kan tyvärr inte själv ändra namnet, utan ändringen kan endast göras på högskolans ansökningsservice. I Studieinfo uppdateras inte uppgifterna automatiskt via befolkningsregistret.