Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Stöd för personer i behov av specialstöd

Rehabiliteringspenning | Stöd för handikappade vuxna | Stödtjänster för handikappade

Rehabiliteringspenning

Du kan till exempel för yrkesutbildning eller högskolestudier få rehabiliteringspenning eller annat motsvarande ekonomiskt understöd, om dina studier utgör en del av yrkesinriktad rehabilitering. Målet med rehabiliteringen är att du kan återgå till eller stanna i arbetslivet samt att säkra din utkomst under rehabiliteringstiden.

Följande instanser stöder yrkesinriktad rehabilitering:

 • Arbetspensionsanstalter: för dig som varit i arbetslivet i minst fem år, med risk att inom de närmaste åren gå i förtida pension på grund av sjukdom.
 • Olycksfalls- eller trafikförsäkringsföretag: vid arbetsolycka, yrkessjukdom eller trafikskada. Rehabiliteringen planeras och genomförs i allmänhet av Försäkringsrehabilitering r.f. på uppdrag av dessa företag.
 • FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering för dem som saknar rätt till arbetspensionsrehabilitering eller rehabilitering utgående från olycksfalls- och trafikförsäkring.
 • Arbets- och näringsbyråerna sköter om rehabiliteringen för arbetslösa och personer som hotas av arbetslöshet.

Du kan ansöka om rehabiliteringsstöd eller motsvarande stöd hos dessa instanser enligt behov av rehabilitering.

Bekanta dig med olika stödformer via följande länkar:

FPA:s handikappbidrag för vuxna

Syftet med handikappbidrag för vuxna personer är att stödja personer med någon sjukdom eller funktionsnedsättning i deras dagliga liv, arbete eller studier.

Du kan beviljas handikappbidrag om din funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år. Du har till exempel svårigheter att

 • ta hand om dig själv (t.ex. sköta sin personliga hygien, klä på sig)
 • klara av att utföra nödvändigt hushållsarbete
 • klara av arbete eller studier.

Läs mera om handikappbidrag för vuxna på FPA:s webbplats

Stödtjänster för handikappade

Handikappade studerande kan få stödtjänster i studierna

 • personlig assistent
 • tolkningstjänster
 • transporttjänster
 • ersättning för att skaffa nödvändiga hjälpmedel i studierna
 • ersättning för ändringsarbeten i bostaden, redskap och apparater.

Fråga om ansökan om stödtjänster hos FPA eller din egen kommuns socialbyrå.

Andra instanser som ger stöd och råd

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (Tukilinja, på finska)

Kehitysvammaisten tukiliitto ry tarjoaa vertaistukea ja tietoa (på finska)