Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Stöd för arbetslös – sysselsättningsunderstöd

Om du är minst 25 år och arbetslös kan du studera på heltid och få arbetslöshetsdagpenning. Du bör vara anmäld som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån.

Börja med att komma överens om studier med arbets- och näringsbyrån på din ort. Arbets- och näringsbyrån godkänner ditt behov av utbildning och bedömer hur utbildningen förbättrar din yrkeskompetens och dina möjligheter på arbetsmarknaden.

För vilka studier kan man få stöd?

Du kan få stöd för följande studier:

  • genomförande av universitets- eller yrkeshögskoleexamen (lägre eller högre högskoleexamen eller delar av examina)
  • gymnasieutbildning för unga
  • studier som omfattar i medeltal minst fem studiepoäng eller tre studieveckor per studiemånad eller 25 timmar per vecka
  • studier för yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
  • tilläggs- eller fortbildning enligt lagen om yrkesutbildning eller yrkesinriktad vuxenutbildning eller studier inom öppen universitets- eller yrkeshögskoleutbildning.

Särskilda krav på studiernas längd finns inte. Man kan få arbetslöshetsförmån för studier i högst 24 månader per studiehelhet.  Den maximala tiden för arbetslöshetsskyddets förtjänst- och grunddagpenning framskrider dessutom under studierna.

Mera information på TE-tjänsternas webbplats

Arbetslöshetsförmån

Studier och arbetslöshetsförmån

Yrkesval och utbildning