Skip to content

Antagningsresultaten till tionde klassen och VALMA-utbildningen är färdiga. Ta emot din studieplats senast 14.8. Läs mera om antagningsresultat och mottagande av studieplatsen

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser från sluten av juni till mitten av augusti.  Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Du kan söka till lediga platser inom yrkesutbildning och gymnasier i kontinuerlig ansökan. Hämta aktuella utbildningar med Sök-funktionen. Eller besök läroanstalternas webbsidor. Mer info om utbildningarna och ansökan får du av läroanstalterna. 

Stöd för arbetslös – arbetslöshetsförmån

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

Om du är minst 25 år och arbetslös kan du studera på heltid och få arbetslöshetsdagpenning. Du bör vara anmäld som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån.

Börja med att komma överens om studier med arbets- och näringsbyrån på din ort. Arbets- och näringsbyrån godkänner ditt behov av utbildning och bedömer hur utbildningen förbättrar din yrkeskompetens och dina möjligheter på arbetsmarknaden.

För vilka studier kan man få arbetslöshetsförmån?

Du kan beviljas arbetslöshetsförmån endast för studier på heltid. Följande studier anses vara studier på heltid:

  • målsättningen är att avlägga en lägre eller högre högskoleexamen,
  • gymnasiestudier riktade till unga eller
  • studier vars genomsnittliga omfattning är minst 5 studiepoäng eller tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng per studiemånad eller 25 timmar i veckan.

Studierna ska leda till

  • yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
  • lägre eller högre högskoleexamen vid universitet eller högskola
  • avläggande av delar av ovan nämnda examina.

Studierna kan också bestå av tilläggs- och fortbildning enligt lagen om yrkesutbildning eller öppen universitets- eller yrkeshögskoleundervisning.

Läs mera om sysselsättningsstödet på TE-tjänsternas webbplats