Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Stipendier

Du kan ansöka om stipendier hos stiftelser och organisationer.

Du kan få stipendium till exempel för:

  • studier utomlands
  • slutarbete i studier (till exempel pro gradu)
  • fortsättningsstudier (till exempel för avläggandet av licentiat- eller doktorsexamen)
  • deltagande i språkkurs och
  • arbetspraktik utomlands.

Vissa stipendier är riktade bara till vissa grupper, till exempel invånare på viss ort.

Så här söker du

Du ansöker om stipendium vanligen med en  ansökan till den stiftelse eller organisation som beviljar stipendiet. Ansökningstiderna och ansökningsförfarandet varierar. Kontrollera ansökningsförfarandet hos den instans som beviljar stipendiet. För vissa stipendier är ansökningstiden fortgående vilket innebär att man kan söka dem året runt.

Länkar till stipendier:

Fyrk

En webbplats där information om olika stipender finns samlade.

Studiefonden

Studiefonden delar ut stipendier för utlandsstudier till  studerande med svenska som modersmål eller till studerande som studerar på svenska.

FSF:s Stipendiedatabas

Finlands Studentkårs Förbunds databas för stipendier för studeranden (endast på finska).

Stipendier som kan ansökas via Utbildningsstyrelsen 

Finländska högskolestuderande och unga forskare kan via Utbildningsstyrelsen ansöka om stipendier för studier och forskning i Japan och Kina.

Pohjola-Norden

Pohjola-Norden beviljar stipendier för lärare, elever och studeranden.

Finlands Akademi

Akademin finansierar i huvudsak forskning vid universitet och forskningsinstitut.

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto är en privat stiftelse som beviljar personer och samfund, som fungerar på olika områden inom vetenskap, konst och kulturliv, stipendier  (endast på finska).

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden stöder den svenskspråkig kulturen och utbildningen i Finland. De beviljar stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund.

Tukilinjas stipendier

Tukilinja är en stödförening som beviljar stipendier för yrkesinriktad utbildning, studier, yrkesinriktad rehabilitering och placering i yrkeslivet eller annan samhällelig verksamhet för personer med funktionshinder. Det går också att få stöd för hobbyverksamhet och för verksamhet med samhällspåverkan. Ansökningsanvisningar och mera information finns på Tukilinjas webbplats.