Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Stipendier

Du kan ansöka om stipendier hos stiftelser och organisationer.

Du kan få stipendium till exempel för:

  • studier utomlands
  • slutarbete i studier (till exempel pro gradu)
  • fortsättningsstudier (till exempel för avläggandet av licentiat- eller doktorsexamen)
  • deltagande i språkkurs och
  • arbetspraktik utomlands.

Vissa stipendier är riktade bara till vissa grupper, till exempel invånare på viss ort.

Så här söker du

Du ansöker om stipendium vanligen med en  ansökan till den stiftelse eller organisation som beviljar stipendiet. Ansökningstiderna och ansökningsförfarandet varierar. Kontrollera ansökningsförfarandet hos den instans som beviljar stipendiet. För vissa stipendier är ansökningstiden fortgående vilket innebär att man kan söka dem året runt.

Länkar till stipendier:

Fyrk

En webbplats där information om olika stipender finns samlade.

Studiefonden

Studiefonden delar ut stipendier för utlandsstudier till  studerande med svenska som modersmål eller till studerande som studerar på svenska.

FSF:s Stipendiedatabas

Finlands Studentkårs Förbunds databas för stipendier för studeranden (endast på finska).

Stipendier som kan ansökas via Utbildningsstyrelsen 

Finländska högskolestuderande och unga forskare kan via Utbildningsstyrelsen ansöka om stipendier för studier och forskning i Japan och Kina.

Pohjola-Norden

Pohjola-Norden beviljar stipendier för lärare, elever och studeranden.

Finlands Akademi

Akademin finansierar i huvudsak forskning vid universitet och forskningsinstitut.

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto är en privat stiftelse som beviljar personer och samfund, som fungerar på olika områden inom vetenskap, konst och kulturliv, stipendier  (endast på finska).

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden stöder den svenskspråkig kulturen och utbildningen i Finland. De beviljar stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund.

Tukilinjas stipendier

Tukilinja är en stödförening som beviljar stipendier för yrkesinriktad utbildning, studier, yrkesinriktad rehabilitering och placering i yrkeslivet eller annan samhällelig verksamhet för personer med funktionshinder. Det går också att få stöd för hobbyverksamhet och för verksamhet med samhällspåverkan. Ansökningsanvisningar och mera information finns på Tukilinjas webbplats.