Skip to content

Ansökan till finskspråkig yrkeslärarutbildning 5.1.2021 kl. 08:00 – 21.1.2021 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 1.3-19.3.2021.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Den första gemensamma ansökan till högskolor ordnas 7.1 kl. 8 – 20.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet. Se utbildningarna.

 

COVID-19 och antagning av studerande

(Uppdaterad 13.5. med information om ändringar till tidtabellerna för de gemensamma ansökningarna till högskolor)

Spridningen av coronavirus COVID-19 kan möjligt påverka antagningen av studerande. På den här sidan finns aktuell information om effekten av coronavirus inom antagningen av studerande och ordnande av urvalsprov.

Länkar till ytterligare information finns i slutet av texten och i den högra spalten.

På Utbildningsstyrelsens webbplats finns information och anvisningar för de avvikande undervisningsarrangemang som coronavirusepidemin orsakar.

På Studentexamensnämndens webbplats finns anvisningar och information om beredskapen för coronaviruset och studentexamen våren 2020.

På undervisnings- och kulturministeriets webbplats finns frågor och svar om coronaviruset och beredskapen för den.

Gymnasier och yrkesläroanstalter

Coronavirusepidemin kan inverka på inträdes- och lämplighetsproven. Läroanstalterna kan vid behov annullera inträdesproven eller ordna dem på annat sätt, exempelvis per distans eller förutsätta andra tilläggsprestationer. Om läroanstalterna trots allt ordnar inträdes- och lämplighetsprov beaktar de särskilt att coronaviruset inte sprids.

På grund av coronavirussituationen kan läroanstalterna skicka kallelser till eller information om inträdes- och lämplighetsprov eller språkprov via e-post istället för brevpost. Kontrollera därför regelbundet din e-post. 

Läroanstalterna ger mer information on inträdes- och lämplighetsproven.

Högskolor

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor ordnades normalt 18.3. kl. 8.00 – 1.4 kl. 15.00.

Tidsgränsen för publiceringen av antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan flyttas fram med en vecka. Samtliga resultat publiceras senast onsdagen den 15 juli 2020.

Högskolorna ger sökande anvisningar om urvalsprov och övrigt som gäller antagningen till högskolor på sina egna webbplatser och i eventuella andra kanaler.

Högskolorna uppdaterar sina antagningsgrunder i gemensam ansökan.

Universitet (uppdaterad 30.4.2020)

Universiteten i Finland har fastslagit att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett tryggt och säkert sätt på grund av situationen med coronaviruset. Det allvarliga läget i den rådande pandemisituationen, svårigheterna med att avgöra vem som tillhör en riskgrupp och de risker som förknippas med själva provsituationen är sådana omständigheter som universiteten måste ta på fullaste allvar.

Universiteten har fattat beslut om hur vårens antagning av studerande sker under de rådande undantagsförhållandena. Alla ansökningsmål publicerar sina sätt att genomföra antagningen av studerande senast 30.4.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf har samlat information om coronasituationen på sin webbplats.

 

Yrkeshögskolor (uppdaterad 7.5.2020)

Yrkeshögskolornas inträdesprov arrangeras i juni i två steg. Provdagen för det första delprovet är den 4.6. Då hålls ett digitalt prov på distans. Det andra skedet av provet arrangeras 23.-25.6.2020 på yrkeshögskolornas campus runt hela landet.

Yrkeshögskolorna annullerar alla urvalsprov som ordnas i Finland i samband med den första gemensamma ansökan. Istället använder yrkeshögskolorna betygsbaserad antagning och antagningsuppgifter vid valet av studerande till utbildningar på främmande språk.

På yrkeshögskolornas gemensamma webbplats Yrkeshogskolestudier.fi samlas aktuell information om coronavirussituationens inverkan på antagningen av studerande inom den andra gemensamma ansökan.

 

Länkar till ytterligare information

Se Utbildningsstyrelsens anvisning angående beredskap inför coronaviruset

Se studentexamensnämndens anvisningar gällande coronaviruset

Läs om vanliga frågor om coronaviruset och beredskapen på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Läs mera om universitetens beredskap och riktlinjer för coronaviruset på UNIFIs webbplats

Se meddelande om möjliga ändringar i universitets urvalsproven på UNIFIs webbplats

Läs mera om antagningen i den första gemensamma ansökan till högskolor på Arene r.f:s webbplats

Läs om antagning till yrkeshögskolor och corona på Yrkeshogskolestudier.fi