Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 11.3–1.4. 
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

COVID-19 och antagning av studerande

Spridningen av coronavirus COVID-19 kan möjligt påverka antagningen av studerande. På den här sidan finns aktuell information om effekten av coronavirus inom antagningen av studerande och ordnande av urvalsprov.

Länkar till ytterligare information finns i den högra spalten.

På Utbildningsstyrelsens webbplats finns information och anvisningar för de avvikande undervisningsarrangemang som coronavirusepidemin orsakar.

På Studentexamensnämndens webbplats finns anvisningar och information om beredskapen för coronaviruset och studentexamen våren 2020.

På undervisnings- och kulturministeriets webbplats finns frågor och svar om coronaviruset och beredskapen för den.

Gymnasier och yrkesläroanstalter

Coronavirusepidemin kan inverka på inträdes- och lämplighetsproven. Läroanstalterna kan vid behov annullera inträdesproven eller ordna dem på annat sätt, exempelvis per distans eller förutsätta andra tilläggsprestationer. Om läroanstalterna trots allt ordnar inträdes- och lämplighetsprov beaktar de särskilt att coronaviruset inte sprids.

Läroanstalterna ger mer information on inträdes- och lämplighetsproven.

Högskolor

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor ordnas normalt 18.3. kl. 8.00 – 1.4 kl. 15.00.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf har samlat information om coronasituationen på sin webbplats.

Urvalsprov

Yrkeshögskolorna annullerar alla urvalsprov som ordnas i Finland i samband med den första gemensamma ansökan. Istället använder yrkeshögskolorna betygsbaserad antagning och antagningsuppgifter vid valet av studerande till utbildningar på främmande språk.

På yrkeshögskolornas gemensamma webbplats Yrkeshogskolestudier.fi samlas aktuell information om coronavirussituationens inverkan på antagningen av studerande inom den andra gemensamma ansökan.

Högskolorna ger sökande anvisningar om urvalsprov och övrigt som gäller antagningen till högskolor på sina egna webbplatser och i eventuella andra kanaler.