Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Så här söker du folkhögskoleutbildningar för läropliktiga

En del av folkhögskolornas utbildningar för läropliktiga finns också i Studieinfo.fi. Du kan hämta lämpliga utbildningar via den handledande sökningen eller direkt via sökfältet Sök utbildningar.

Alla utbildningar som riktas för läropliktiga hittas via Folkhögskoleföreningens sökfunktion. Se utbildningarna

Vart ska jag söka? – den handledande sökningen i Studieinfo

Klicka på länktexten Jag har gått grundskolan i vänstra spalten på första sidan i Studieinfo.

Sökfunktion för sökning av utbildningar efter grundskolan.

Välj på följande sida som utbildningsform Folkhögskoleåret för läropliktiga och andra långa linjer vid folkhögskolor.

Tryck därefter på Följande.

Sökning enligt utbildningsform i Studieinfo

Välj som Tema ett sådant område som intresserar dig. Här som exempel Konst, musik, hantverk, formgivning. Du kan välja bara ett tema per sökning. Välj ett tema och tryck på Följande.

Sökning enligt tema i Studieinfo.

Efter detta ser du en sida med de ämnen som ingår i det valda temat. Du kan välja bara ett ämne per sökning. Välj ett lämpligt ämne (här som exempel Musik) och tryck på Följande.

Sökning enligt ämne i Studieinfo

Efter att du har valt ett lämpligt ämne, kan du välja en ort, där utbildningen ordnas. Du kan också gå direkt vidare och trycka på Visa studieplatser.

Sökning av studieort i Studieinfo

Till följande öppnas ett sökresultat, där du ytterligare kan avgränsa resultatet. Du kan till exempel med sökfältet söka med ordet läropliktiga och få som resultat, folkhögskoleutbildningar som ordnar linjer för läropliktiga som har uppdaterats i Studieinfo. Med samma sökfält kan du redan på första sidan söka resultat om du inte vill använda dig av den handledande sökningen med flera faser.

Klipp ur sökresultat för folkhögskolans musiklinje.

OBS! Folkhögskolorna kan ha olika namn för sina utbildningar som riktas till läropliktiga. Omfattningen är minst 53 studiepoäng. Du får mer information om utbildningarna i beskrivningarna av utbildningarna, på Folkhögskoleföreningens webbplats eller direkt av folkhögskolorna.