Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Tionde klassen

Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) ersätter påbyggnadsundervisningen efter grundläggande utbildning (tionde klassen), utbildningen som förbereder för gymnasium (LUVA) och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA). Den nya HUX-utbildningen startar i augusti 2022. Man kan söka till utbildningen i gemensam ansökan eller i kontinuerlig ansökan.