Skip to content

Ansökan till finskspråkig yrkeslärarutbildning 5.1.2021 kl. 08:00 – 21.1.2021 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 1.3-19.3.2021.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Den första gemensamma ansökan till högskolor ordnas 7.1 kl. 8 – 20.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet. Se utbildningarna.

 

Folkhögskolan som alternativ

Det finns en mångfald av studiemöjligheter för både unga och vuxna i folkhögskolorna. I det följande presenteras några alternativ.

Grundskolestudier

Om du vill höja dina tidigare grundskolvitsord, läsa enskilda läroämnen eller om du vill ha ett avgångsbetyg från grundskolan, kan du studera på folkhögskolans grundskollinje. Att avlägga hela lärokursen är gratis. Minst ett läsår lång grundskollinje ger 6 poäng då du söker i gemensam ansökan till yrkesutbildning.

Vem kan söka?

Du kan söka till folkhögskolans grundskollinje om du fyllt 17 år och saknar grundskolans avgångsbetyg. Ansökan gör du direkt till den folkhögskola som ordnar undervisningen.

Tionde klassen i folkhögskolan

I folkhögskolan kan du på tionde klassen höja dina vitsord på grundskolans avgångsbetyg. Du får 6 poäng för avlagd tionde klass då du söker i gemensam ansökan till grundläggande yrkesutbildning.

Tionde klassen är gratis för dem som fått grundskolans avgångsbetyg under samma eller föregående år.

Läs mera om tionde klassen i folkhögskola.

Hur söker jag till tionde klassen?

Du söker till tionde klassen via Studieinfo.fi. Läs mera om ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan.

Gymnasielinjen

På gymnasielinjen kan du bli student eller avlägga delar av gymnasiets lärokurs. I undervisningen följs läroplanen för vuxengymnasiet.

Allmänbildande linjer

De allmänbildande linjerna vid folkhögskolorna räcker vanligen ett läsår. Under ett folkhögskolår kan du repetera skolämnen, fördjupa dig i specialområden och prova på nya sätt att studera. På många linjer kan du förbereda dig för fortsatta studier och avlägga studier inom den öppna universitetsundervisningen. Du får 6 poäng för en minst ett läsår lång linje då du söker via gemensam ansökan till grundläggande yrkesutbildning.

Grundläggande yrkesutbildning

I en del folkhögskolor erbjuds möjlighet att avlägga en yrkesinriktad grundexamen. Du hittar utbildningarna i Studieinfo.

Du söker till utbildningen i gemensam ansökan via Studieinfo.fi.