Skip to content

Andra möjligheter efter grundskolan

Kolme opiskelijaa istuu ja keskustelee keskenään.

Förberedande utbildningar

Efter att du har gått ut grundskolan kan du förutom till yrkesinriktade grundexamina och gymnasier söka till olika utbildningar som förbereder och handleder och ger dig stöd i valet av fortsatt utbildning.

Du kan med hjälp av ordsökningen hitta lämpliga utbildningar och söka till dem. Läs mera om ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan.

Läs mera om vad utbildningarna innehåller:

Folkhögskolornas långa linjer

Också folkhögskolorna kan ha linjer som lämpar sig för dem som vill ha mera tid för valet av fortsatt utbildning. Utbildningarna hittar du i Studieinfo, medan ansökan görs direkt till den folkhögskola som ordnar utbildningen.

 Läs mera om folkhögskolornas alternativ

OBS! Då du söker i gemensam ansökan till yrkesinriktad grundexamen får du 6 tilläggspoäng för en genomförd förberedande utbildning eller en minst ett år lång folkhögskolelinje.