Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Min Studieinfo-tjänsten

I Studieinfo finns tjänsten Min Studieinfo, som är avsedd för inloggade användare. Genom att identifiera dig med finländska nätbankskoder, mobil ID eller ett elektroniskt ID-kort kan du använda dig av tjänsten. Identifieringssätt för utlänningar i Suomi.fi identifikation stöds för närvarande inte.

Som inloggad i tjänsten kan du:

I Min ansökan

 • granska och ändra ansökan, t.ex:
  • byta ansökningsönskemålens ordning inom ansökningstiden i gemensam ansökan
  • lägga till och ta bort ansökningsönskemål under ansökningstiden
  • svara på frågor i anknytning till ansökningsönskemål (Tilläggsfrågor finns inte i alla ansökningar. Till exempel inom gemensam ansökan till högskolor finns tilläggsfrågor som avser bara vissa ansökningsmål.
  • bearbeta dina tidigare svar i anknytning till ett ansökningsönskemål
  • bearbeta dina personuppgifter också efter att ansökningstiden utgått
  • se hela din ansökan och printa ut den
 • se antagningsresultaten
 • ta emot studieplatsen
 • göra anmälan om närvaro
 • gå till OILI och göra läsårsanmälan till högskolan
 • ladda ner din resultatsbrev.

Observera att ansökningsuppgifter visas i Min Studieinfo på basis av den persons personbeteckning som har identifierat sig. Exempelvis kan en minderårig sökande inte använda sin vårdnadshavares nätbankskoder, eftersom tjänsten i så fall försöker hitta en ansökan som gjorts av vårdnadshavaren.

 

I Mina studieprestationer:

 • granska och dela information om dina studier

Tillgänglig information om studier:

 • grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning från och med 2018
 • studentexamina från och med 1990
 • högskoleutbildning från och med 1995 (varierar enligt högskola)

 

I Uppgifter om småbarnspedagogik:

 • granska i egenskap av vårdnadshavare uppgifter om  ditt barn som finns i informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda

Information om elektronisk identifiering
I Suomi.fi-portalen får du information om olika identifieringsalternativ och om anskaffande av identifieringsapparatur.