Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning startar 18.2 kl. 8.00 och slutar 10.3 kl. 15. Se utbildningar som ingår i ansökan

Telefontjänsten är öppen under ansökningstiden mån-fre kl. 9.30-13. Frågor kan också skickas per e-post: info@studieinfo.fi  

 

 

Ansökan till engelskspråkiga yrkesutbildningar görs via läroanstalternas egna ansökningar. Ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt och utbildning. Se utbildningarna

För företagare

Som företagare kan du också i läroavtalsutbildning genomföra studier för grund-, yrkes- och specialyrkesexamen eller annan yrkesinriktad tilläggsutbildning.

Du kan dra nytta av läroavtalsutbildning till exempel om

  • du vill utveckla ditt företags affärsverksamhet
  • du vill förstärka och utveckla ditt eget företagarkunnande
  • du vill utveckla och fördjupa din egen yrkeskompetens
  • du behöver utbildning för en person som ska ta över företaget.

Läroavtalsutbildningen genomförs i det egna företaget. Läroavtalsanordnaren och företagaren kommer överens om anordnande av utbildning. Företagaren ska också ha en ansvarig utbildare som handleder under studierna. Det kan vara en annan företagare eller någon annan yrkeskunnig inom branschen.

Att genomföra läroavtalsutbildning för företagare är möjligt då

  • du har gjort en etableringsanmälan för företagsverksamhet till skattemyndigheten
  • du har tecknat en pensionsförsäkring för företagare
  • företaget är infört i förskottsuppbördsregistret och/eller mervärdesskatteregistret
  • du får din huvudsakliga utkomst från företagsverksamheten.

Ekonomiska förmåner för företagare

Utbildningsersättning betalas inte till företagarens eget företag, men nog till utbildaren. De ekonomiska förmånerna för studerande gäller också företagare, om teoriundervisningen leder till utkomstbortfall.

Mera information om vuxenutbildning för företagare

Bekanta dig också med informationen på Gå till Yritys-Suomi webbplats (informationen på finska).