Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Resultaten av den första gemensamma ansökan till högskolorna har publicerats. Ta emot studieplatsen senast 17.7 kl. 15.

Högskolornas ansökningsservice ger mer info om antagningen och mottagande av studieplatsen.

Läroavtal

""

Vad kan man studera inom läroavtalsutbildning?

Inom läroavtalsutbildning kan du studera för en yrkesinriktad examen eller för delar av den. Genom läroavtalsutbildning kan du

  • skaffa dig ett yrke
  • fördjupa din yrkeskompetens
  • skaffa dig ny yrkeskunskap.

Inom läroavtalsutbildning kan du avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

Läs här mera om examina:

Efter att du avlagt examen kan du söka till fortsatt utbildning vid yrkeshögskola eller universitet.

Största delen av studierna genomför du i praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen och du kompletterar dem med teoretiska studier i en yrkesläroanstalt. Läroavtalsutbildningen är heltidsstudier och förutsätter att du kan ta initiativ, är aktiv och kan studera självständigt. Ditt tidigare kunnande tas i beaktande vid planeringen av utbildningen. Du får en personlig studieplan med uppgifter om studiernas innehåll och längd.

Läroavtalsutbildningen är i allmänhet avgiftsfri och under utbildningen får du lön enligt branschens kollektivavtal. Om arbetsgivaren inte betalar lön under teoriperioden, kan du få ekonomiska förmåner för dina studier. Se också Studiesociala förmåner och studerandeavgifter

Vad ingår i läroavtalet?

Den studerande och arbetsgivaren ingår ett läroavtal, där det framgår hur länge avtalet är i kraft, hur lång prövotiden är, vilken examen som avläggs samt grunderna för den studerandes lön (branschens kollektivavtal). I avtalet ska dessutom nämnas:

  • de huvudsakliga arbetsuppgifterna
  • den teoretiska undervisning som ingår i utbildningen och vem som ordnar undervisningen
  • när den teoretiska undervisningen infaller under utbildningstiden
  • de ansvariga arbetsplatsutbildarna
  • övriga omständigheter som är viktiga med tanke på studierna
  • storleken på den utbildningsersättning som betalas till arbetsgivaren.

Läs intervjun med en läroavtalsstuderande:

Miehen kasvokuva. Lähde: Markkinointi-Instituutti

Merkonom: Säljarbetet i gång via studierna