Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Läroavtal

Vad kan jag studera inom läroavtalsutbildning?

Inom läroavtalsutbildning kan du avlägga yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Du kan också avlägga eller delar av examina eller till och med mindre delar av en examensdel. Du studerar medan du arbetar, får lön och arbetserfarenhet. Du genomför största delen av studierna på en arbetsplats. Därutöver kompletterar du yrkesstudierna med teoretiska studier vid en yrkesläroanstalt. Då man planerar dina studier beaktar man ditt kunnande, som skrivs in i din personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK). I planen framgår bland annat studiernas innehåll och längd.

Du kan genomföra utbildningen också enligt utbildningsavtal

Om du förvärvar kunnande enligt ett utbildningsavtal är du inte i arbetsavtalsförhållande och får inte lön eller annan ersättning. Ett utbildningsavtal är ett skriftligt dokument som görs upp för en eller flera examensdelar eller för en ännu mindre del. Läroanstalten och arbetsplatsen gör upp avtalet, vilket ges dig till kännedom.
Du kan utnyttja både läroavtal och utbildningsavtal under dina studier. Du får mera information om läroavtals- och utbildningsavtal av läroanstalterna.

Hur kan en arbetsgivare utnyttja läroavtal?

Arbetsgivaren och den studerande (arbetstagaren som deltar i utbildning) är centrala parter i läroavtalet, eftersom största delen av studierna sker på en arbetsplats i verkliga arbetsuppgifter. I avtalet deltar också läroanstalten och läroavtalsanordnaren. Läroavtalet bygger på ett tidsbundet arbetsavtal där studierna sker på heltid. De studerande genomför dessutom en del av studierna på en läroanstalt.

Passar läroavtal för företagare?

Om du är företagare kan du studera enligt läroavtal inom ditt eget område för en examen eller en företagarexamen. Du kan också delta i övrig tilläggsutbildning. Största delen av studierna genomför du i ditt eget företag och en del vid en läroanstalt, via nätet eller på distans. Som företagare gör du tillsammans med läroavtalsanordnaren upp ett avtal för ordnandet av utbildningen.

Ekonomiskt stöd för läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildningen är i allmänhet avgiftsfri och under utbildningen får du lön enligt branschens kollektivavtal. Om arbetsgivaren inte betalar lön under teoriperioden, kan du få ekonomiska förmåner för dina studier. Se mer information på Studiesociala förmåner och studerandeavgifter

Intervjuer med studerande

Miehen kasvokuva. Lähde: Markkinointi-Instituutti

Merkonom: Säljarbetet i gång via studierna