Skip to content

Ansökan till finskspråkig yrkeslärarutbildning har avlutats. Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.

 

Den första gemensamma ansökan till högskolorna har avslutats. Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.
Mera information: se ansökningsblanketten eller kontakta universitetens och yrkeshögskolornas ansökningsservice.

 

Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning – LUVA

Inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) får du språkfärdigheter och andra färdigheter som behövs för att inleda gymnasiestudier. LUVA-utbildningen är avsedd för invandrare och andra personer med ett främmande språk som modersmål med målet att förbereda de studerande för gymnasieutbildning. LUVA-utbildningen omfattar 25 kurser och den räcker cirka ett år. Utbildningen kan inte genomföras som separata kurser, dvs. som ämnesstudier.

I utbildningen beaktas dina individuella förutsättningar att klara av studierna. I LUVA-utbildningen ingår:

 • studier i svenska språket, som förbättrar de studerandes förutsättningar att genomföra gymnasieutbildning på svenska
 • andra språkstudier
 • matematisk-naturvetenskapliga studier
 • samhällskunskap och kulturkännedom
 • studier som ger sådana kunskaper och färdigheter som behövs i gymnasieutbildningen
 • studiehandledning.

Inom den förberedande utbildningen kan du genomföra studier inom grundläggande utbildning eller höja ditt avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen. Du kan också genomföra gymnasiekurser. Du kan i den egentliga gymnasieutbildningen räkna till godo de gymnasiekurser som du genomfört.

Du kan söka till LUVA-utbildning, om du

 • är invandrare eller har ett främmande språk som modersmål
 • har grundskolans avgångsbetyg eller ett betyg över motsvarande lärokurs eller annars anses ha motsvarande kunskaper och färdigheter
 • inte har tillräckliga språkliga färdigheter för att klara av gymnasiestudier på svenska
 • har för avsikt att fortsätta studera vid gymnasiet efter LUVA-utbildningen
 • inte har avlagt en yrkesinriktad examen, studentexamen eller högskoleexamen.

OBS! Invandrare eller utlänningar som söker till utbildningen ska ha ett uppehållstillstånd.

Du får mera information om antagningsgrunderna i beskrivningen av utbildningen eller direkt av läroanstalterna.

Ansökan till LUVA-utbildningen

Du söker till utbildning som förbereder för gymnasieutbildning i samma ansökan som tionde klassen och handledande utbildning för yrkesutbildning (VALMA), dvs. i ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning. Läs mera om ansökan.