Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning – LUVA

Inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) får du språkfärdigheter och andra färdigheter som behövs för att inleda gymnasiestudier. LUVA-utbildningen är avsedd för invandrare och andra personer med ett främmande språk som modersmål med målet att förbereda de studerande för gymnasieutbildning. LUVA-utbildningen omfattar 25 kurser och den räcker cirka ett år. Utbildningen kan inte genomföras som separata kurser, dvs. som ämnesstudier.

I utbildningen beaktas dina individuella förutsättningar att klara av studierna. I LUVA-utbildningen ingår:

 • studier i svenska språket, som förbättrar de studerandes förutsättningar att genomföra gymnasieutbildning på svenska
 • andra språkstudier
 • matematisk-naturvetenskapliga studier
 • samhällskunskap och kulturkännedom
 • studier som ger sådana kunskaper och färdigheter som behövs i gymnasieutbildningen
 • studiehandledning.

Inom den förberedande utbildningen kan du genomföra studier inom grundläggande utbildning eller höja ditt avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen. Du kan också genomföra gymnasiekurser. Du kan i den egentliga gymnasieutbildningen räkna till godo de gymnasiekurser som du genomfört.

Du kan söka till LUVA-utbildning, om du

 • är invandrare eller har ett främmande språk som modersmål
 • har grundskolans avgångsbetyg eller ett betyg över motsvarande lärokurs eller annars anses ha motsvarande kunskaper och färdigheter
 • inte har tillräckliga språkliga färdigheter för att klara av gymnasiestudier på svenska
 • har för avsikt att fortsätta studera vid gymnasiet efter LUVA-utbildningen
 • inte har avlagt en yrkesinriktad examen, studentexamen eller högskoleexamen.

OBS! Invandrare eller utlänningar som söker till utbildningen ska ha ett uppehållstillstånd.

Du får mera information om antagningsgrunderna i beskrivningen av utbildningen eller direkt av läroanstalterna.

Ansökan till LUVA-utbildningen

Du söker till utbildning som förbereder för gymnasieutbildning i samma ansökan som tionde klassen och handledande utbildning för yrkesutbildning (VALMA), dvs. i ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning. Läs mera om ansökan.