Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Intervju: Anita trivs i gymnasiet

Anita, gymnasiestuderande

Anita går i gymnasium och trivs utmärkt.

Jag heter Anita Westerholm och är en aktiv, levnadsglad och sportig tjej på 18 vintrar. Jag har valt att studera vid Ekenäs gymnasium, som är ett relativt litet gymnasium, vilket snarare är en fördel än en nackdel. Att det inte finns många hundra studerande under samma tak, innebär att man har möjlighet att lära känna de ansikten man ser i skolbyggnaden. Sammanhållningen mellan studerande och lärare är något av det bästa med skolan.

Vilka valmöjligheter ger dig gymnasiestudierna?

Eventuellt finns det personer som tror att en skola i Ekenäs gymnasiums storlek korrelerar med ett mindre kursutbud, men så är inte fallet. Det finns närmare ett hundra skolvisa kurser att välja mellan utöver de obligatoriska och fördjupade kurserna, som är gemensamma för alla gymnasier. Någonting jag värderar högt med Ekenäs gymnasium är att jag själv har friheten att sätta ihop mitt schema och att studera sådant som verkligen intresserar mig. Jag påstår dock att det inte är alldeles problemfritt att ha denna frihet. Jag märkte i ett tidigt skede att det finns långt fler intressanta kurser i kursutbudet än det finns tid att läsa. Jag var helt enkelt tvungen att gallra en hel del. I mitt schema finner man nu förutom modersmål, engelska och finska även lång matematik och tyska, och en hel del fördjupade och tillämpade kurser i historia, samhällslära och filosofi.

Internationalisering och social kompetens 

Jag är en person som tycker om att ha många järn i elden och jag kan lova dig att om du gillar samma sak, då hittar du nog sysselsättning i Ekenäs gymnasium. Förutom att det arrangeras en hel del resor inom ramen för de ämnen jag valt att satsa på, finns det även möjlighet att aktivera sig och finnas till för andra studerandes bästa. Jag har under det senaste året varit tutor samt elevkårsstyrelseordförande. Att vara med i dylika grupper innebär en möjlighet att påverka skolan åt det håll man vill samt att lära känna en mängd intressanta personer.

Hur har du lyckats kombinera ditt idrottsutövande med gymnasiestudierna?

Vidare kan jag glatt stoltsera med att vara medlem i Raseborgs Idrottsakademi, vilket innebär att jag får olika stöd, som t.ex. gymkort och rabatterade priser hos massör, samt att jag får träna under skoltid. Måndag-, onsdag-, och fredagmorgon finns det tid insatt för träning i mitt schema. Detta är naturligtvis någonting väldigt bra. I och med att jag valt att läsa många ämnen samt aktivt delta i skolresor, är det lätt hänt att kvällarna är fulla med program och läxläsning, vilket inverkar negativt på träningen. Om jag då tränat på morgonen är det kanske inte så katastrofalt om kvällsträningen faller bort någon gång. Raseborgs Idrottsakademi gör det möjligt för en att fortsätta satsa på idrott även efter grundutbildningen.

Varför valde du gymnasiet? Vilka framtidplaner har du?

Jag har aldrig varit den praktiska personen. Jag gillar teori och allmänbildning känns viktigt för mig. Det var aldrig fråga om någonting annat än gymnasiestudier efter nionde klassen. Att jag valde Ekenäs gymnasium är någonting jag inte ångrat. Jag trivs som fisken i vattnet och vad som verkligen förgyller skolvardagen är de resor som arrangeras inom ramen för olika ämnen. Hittills har jag besökt Estland, Tyskland och Kina via skolan. Inom kort kommer jag tillsammans med ett fyrtiotal andra studerande att åka till Polen och Tyskland för att där besöka koncentrationsläger. Internationalisering är någonting jag personligen tror att är värt att satsa på. Dagens värld blir allt mer globaliserad och att då besitta kunskap om olika länder och kulturer är viktigt och värdefullt.

Vad jag vill syssla med i framtiden är ännu litet oklart. Jurist, ekonom eller någonting inom politiken är det som intresserar mest i dagsläge. Jag vet inte var jag befinner mig om några år, men jag är alldeles säker på att jag från Ekenäs gymnasium får en god grund att bygga vidare på.