Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Gymnasiestudier

""

I det nya gymnasiet poängsätts studiernas omfattning

I gymnasiet avlägger du både obligatoriska och valfria studier. Du kan dessutom välja gymnasiediplom och andra valfria studier enligt gymnasiets utbud.

Studiernas omfattning poängsätts enligt deras omfattning och studieavsnitt. Gymnasiet beslutar om studieavsnittens omfattning. Det totala antalet studiepoäng i gymnasieutbildning för unga är 150 studiepoäng. 

Studier och studiepoäng som ingår i gymnasieutbildningen 

Läroämnesgrupp och läroämnen i studiepoäng (sp) Obligatoriska studier i studiepoäng (sp) Valfria studier i studiepoäng (sp)
Modersmål och litteratur  12 6
Andra inhemska språket och främmande språk
– som A-språk 12 4
– som B1-språk 10 4
Främmande språk, B2- ja B3-språk 16 + 16
Matematik, gemensamma studier 2
Matematik, kort lärokurs 10 4
Matematik, lång lärokurs 18 6
Biologi 4 6
Geografi 2 6
Fysik 2 12
Kemi 2 8
Filosofi 4 4
Psykologi 2 8
Historia 6 6
Samhällslära 6 2
Religion eller livsåskådningskunskap 4 8
Hälsokunskap 2 4
Gymnastik 4 6
Musik 2 eller 4 4
Bildkonst 2 eller 4 4
Studiehandledning 4
Tematiska studier 6
Obligatoriska studier sammanlagt  94 eller 102
Valfria studier sammanlagt  20
Studierna sammanlagt minst  150 sp

Gymnasieutbildningen för vuxna omfattar 88 studiepoäng. Läs mer om gymnasieutbildning för vuxna

Utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk omfattar 50 studiepoäng. Läs mer om utbildning som förbereder för gymnasium

Vad är en individuell studieplan?

Som gymnasiestuderande sammanställer du tillsammans med gymnasiets rektor och lärare en individuell studieplan som stöd för studierna. Studieplanen underlättar övergången till fortsatta studier och arbetsliv. Den innehåller:

  • en studieplan
  • en plan för studentexamen
  • en plan för fortsatta studier och karriären.

Studieplanen utarbetas i början av studierna och uppdateras regelbundet under studierna.

Studerande kan utarbeta en individuell studieplan för sina gymnasiestudier redan innan den nya läroplanen har införts.

Gymnasiediplom

Gymnasierna kan erbjuda sina studerande möjlighet att avlägga gymnasiediplom. Diplomet kan avläggas i konst- och färdighetsämnen, såsom huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, media, musik, dans och teater.

Studier kan avläggas på distans

I gymnasiet kan du avlägga ett  eller flera läroämnen eller delar av dem självständigt också på distans. Mera in­formation om studier och läroämnen får du av gymnasierna.

Studiehandledning för gymnasiestudier

Under gymnasietiden får du handledning för dina studier och val. Med hjälp av handledningen förstår du hur olika val under gymnasietiden påverkar dina karriärmöjligheter och möjligheter till fortsatta studier.

Som stöd för gymnasiestudierna och övergången till fortsatta studier och arbetslivet utarbetar du en individuell plan som innehåller

  • en studieplan
  • en plan för studentexamen
  • en plan för fortsatta studier och yrkeskarriär.

I början av dina studier vid gymnasiet får du information om läroanstaltens verksamhet och gymnasiestudierna. Under gymnasietiden kan du bekanta dig med både arbetslivet och framtida studieplatser. I slutskedet av gymnasieutbildningen får du information om fortsatta studier efter gymnasiet.

Om du är i behov av stöd i studierna

Stöd för inlärningen och skolgångsstöd ordnas utgående från de studerandes behov. Behovet av stöd kan till exempel bero på att en studerande tillfälligt har blivit efter i studierna. Alla elever ges möjlighet att lyckas och utvecklas i sina studier.