Skip to content

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser under tiden 1.7.−14.8.2019. Se utbildningar i tilläggsansökningar.
Gör din ansökan i tid. Ansökningstiderna varierar enligt utbildning.

 

Reservplatser i gemensam ansökan till högskolor fylls till 31.7. Ta emot studieplatsen inom utsatt tid för att inte gå miste om den.
Du hittar ditt antagningsresultat i Min Studieinfo-tjänsten.

 

Specialgymnasier

Gymnasier som har beviljats en särskild utbildningsuppgift kallas också specialgymnasier. Ett gymnasium med en särskild utbildningsuppgift betonar ett visst ämnesområde i undervisningen. Gymnasiet kan i sin helhet betona sin särskilda uppgift (exempelvis musik) eller ordna normal gymnasieutbildning utöver den särskilda uppgiften (exempelvis naturvetenskaper, idrott). Som studerande kan du i viss mån avvika från den normala timfördelningen. Vid ett specialgymnasium avlägger du gymnasiets lärokurs och studentexamen och studier inom det valda specialområdet.

Inom svenskspråkig utbildning finns följande särskilda områden:

  • bildkonst, musik och humanekologi
  • naturvetenskaper, företagskunskap och fostran till inter­nationalism
  • idrott
  • IB-examen (International Baccalaureate)
  • Steinerskolor.

Också andra än gym­nasier med särskild uppgift kan i sin undervisning betona särskilda områden eller ämnen (exempelvis. konst- och färdighetsämnen, media, företagsamhet, naturvetenskaper eller språk) . Dessa gymnasier följer den nationella timfördelningen, och erbjuder därtill egna fördjupade eller tillämpade kurser.

Ansökan till specialgymnasier

Ansökan till specialgymnasier görs i allmänhet i gemensam ansökan på våren. En del gymnasier kan ordna inträdesprov eller kräva tilläggsprestationer, till exempel idrottsgymnasierna.

Till Tyska skolan i Helsingfors (Reifeprufung), International School of Helsinki och Helsingfors europeiska skola (EB-examen) görs ansökan direkt till skolan.

Läs mera om ansökan till gymnasium i gemensam ansökan. 

Bildkonst, musik, humanekologi

Tölö gymnasium ger undervisning i bilkonst, musik och humanekologi. Se närmare information i beskrivningen av utbildningen.

Naturvetenskaper, företagskunskap och fostran till internationalism

I Topeliusgymnasiet i Nykarleby kan du inrikta dig på naturvetenskaper, företagskunskap och fostran till internationalism. Mera info i beskrivningen av utbildningen.

Idrottsgymnasier

Vid Brändö gymnasium och Vörå idrottsgymnasium kan du flexibelt kombinera gymnasiestudier med idrottsträ­ning. Under studierna avlägger du gymnasiets lärokurs och studentexamen samtidigt som du idrottar enligt dina egna målsättningar. Se mera info i beskrivningarna av utbildningarna.

Även andra än de ovan nämnda gymnasierna med särskild idrottsbetonad undervisning, kan erbjuda tid för träning i en eller flera grenar vid sidan av gymnasiestudierna.

Ansökan

Du söker till idrottsgymnasier i gemensam ansökan. Efter att du har fyllt i ansökningsblanketten ska du:

  • dessutom fylla i en tilläggsblankett för idrottare och under ansökningstiden skicka den direkt till läroanstalten. Öppna tilläggsblanketten

Med tilläggsblanketten utreder läroanstalten sökandes idrottarstatus.

Internationell studentexamen (IB-examen)

Mattlidens gymnasium och Vasa övningsskola ger undervisning för internationell studentexamen. Läs här om Internationell gymnasieutbildning (IB-examen).

Steiner-skolor

Vid Rudolf Steiner skolan i Helsingfors ges undervisning enligt läroplanen för steinerpedagogik. Steiner-gymnasierna ingår i gemensam ansökan.