Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 13.3–3.4. Se utbildningarna 

 

Den andra ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolor 20.3 kl. 8 – 3.4 kl. 15. Se utbildningarna som ingår i ansökan
Läs mer om gemensam ansökan till högskolorna  Frågor om ansökan till högskolornas ansökningsservice (yrkeshögskolor eller universitet)

Specialgymnasier

Gymnasier som har beviljats en särskild utbildningsuppgift kallas också specialgymnasier. Ett gymnasium med en särskild utbildningsuppgift betonar ett visst ämnesområde i undervisningen. Gymnasiet kan i sin helhet betona sin särskilda uppgift (exempelvis musik) eller ordna normal gymnasieutbildning utöver den särskilda uppgiften (exempelvis naturvetenskaper, idrott). Som studerande kan du i viss mån avvika från den normala timfördelningen. Vid ett specialgymnasium avlägger du gymnasiets lärokurs och studentexamen och studier inom det valda specialområdet.

Inom svenskspråkig utbildning finns följande särskilda områden:

  • bildkonst, musik och humanekologi
  • naturvetenskaper, företagskunskap och fostran till inter­nationalism
  • idrott
  • IB-examen (International Baccalaureate)
  • Steinerskolor.

Också andra än gym­nasier med särskild uppgift kan i sin undervisning betona särskilda områden eller ämnen (exempelvis. konst- och färdighetsämnen, media, företagsamhet, naturvetenskaper eller språk) . Dessa gymnasier följer den nationella timfördelningen, och erbjuder därtill egna fördjupade eller tillämpade kurser.

Ansökan till specialgymnasier

Ansökan till specialgymnasier görs i allmänhet i gemensam ansökan på våren. En del gymnasier kan ordna inträdesprov eller kräva tilläggsprestationer, till exempel idrottsgymnasierna.

Till Tyska skolan i Helsingfors (Reifeprufung), International School of Helsinki och Helsingfors europeiska skola (EB-examen) görs ansökan direkt till skolan.

Läs mera om ansökan till gymnasium i gemensam ansökan. 

Bildkonst, musik, humanekologi

Tölö gymnasium ger undervisning i bilkonst, musik och humanekologi. Se närmare information i beskrivningen av utbildningen.

Naturvetenskaper, företagskunskap och fostran till internationalism

I Topeliusgymnasiet i Nykarleby kan du inrikta dig på naturvetenskaper, företagskunskap och fostran till internationalism. Mera info i beskrivningen av utbildningen.

Idrottsgymnasier

Vid Brändö gymnasium och Vörå idrottsgymnasium kan du flexibelt kombinera gymnasiestudier med idrottsträ­ning. Under studierna avlägger du gymnasiets lärokurs och studentexamen samtidigt som du idrottar enligt dina egna målsättningar. Se mera info i beskrivningarna av utbildningarna.

Även andra än de ovan nämnda gymnasierna med särskild idrottsbetonad undervisning, kan erbjuda tid för träning i en eller flera grenar vid sidan av gymnasiestudierna.

Ansökan

Du söker till idrottsgymnasier i gemensam ansökan. Efter att du har fyllt i ansökningsblanketten ska du:

  • dessutom fylla i en tilläggsblankett för idrottare och under ansökningstiden skicka den direkt till läroanstalten. Öppna tilläggsblanketten

Med tilläggsblanketten utreder läroanstalten sökandes idrottarstatus.

Internationell studentexamen (IB-examen)

Mattlidens gymnasium och Vasa övningsskola ger undervisning för internationell studentexamen. Läs här om Internationell gymnasieutbildning (IB-examen).

Steiner-skolor

Vid Rudolf Steiner skolan i Helsingfors ges undervisning enligt läroplanen för steinerpedagogik. Steiner-gymnasierna ingår i gemensam ansökan.