Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Specialgymnasier

Gymnasier som har beviljats en särskild utbildningsuppgift kallas också specialgymnasier. Ett gymnasium med en särskild utbildningsuppgift betonar ett visst ämnesområde i undervisningen. Gymnasiet kan i sin helhet betona sin särskilda uppgift (exempelvis musik) eller ordna normal gymnasieutbildning utöver den särskilda uppgiften (exempelvis naturvetenskaper, idrott). Som studerande kan du i viss mån avvika från den normala timfördelningen. Vid ett specialgymnasium avlägger du gymnasiets lärokurs och studentexamen och studier inom det specialområde du valt.

Inom följande särskilda områden kan du studera på svenska:

  • bildkonst, musik och humanekologi
  • naturvetenskaper, företagskunskap och fostran till inter­nationalism
  • idrott
  • IB-examen (International Baccalaureate)
  • undervisning vid Steinerskolor.

Också vanliga gym­nasier kan i sin undervisning betona särskilda områden eller ämnen (exempelvis. konst- och färdighetsämnen, naturvetenskaper och språk). Gymnasieutbildningen följer då den nationella timfördelningen. Du studerar de betonade ämnena med hjälp av gymnasiets fördjupade eller tillämpade kurser.

Så här söker du till specialgymnasier

Du söker vanligen till specialgymnasier via den gemensamma ansökan på våren. En del gymnasier kan ordna inträdesprov eller kräva tilläggsprestationer, till exempel idrottsgymnasierna.

Till Tyska skolan i Helsingfors (Deutsches Internationales Abitur), International School of Helsinki och Helsingfors europeiska skola (European Baccalaureate-examen) söker du direkt till skolan. Läs mera om ansökan till internationell gymnasieutbildning

Läs mera om ansökan till gymnasium i gemensam ansökan. 

Bildkonst, musik, humanekologi

Tölö gymnasium ger undervisning i bilkonst, musik och humanekologi. Se närmare information i beskrivningen av utbildningen.

Naturvetenskaper, företagskunskap och fostran till internationalism

I Topeliusgymnasiet i Nykarleby kan du inrikta dig på naturvetenskaper, företagskunskap och fostran till internationalism. Mera info i beskrivningen av utbildningen.

Idrottsgymnasier

Vid Brändö gymnasium och Vörå idrottsgymnasium kan du flexibelt kombinera gymnasiestudier med idrottsträ­ning. Under studierna avlägger du gymnasiets lärokurs och studentexamen samtidigt som du idrottar enligt dina egna målsättningar. Se mera info i beskrivningarna av utbildningarna.

Även andra än de ovan nämnda gymnasierna med särskild idrottsbetonad undervisning, kan erbjuda tid för träning i en eller flera grenar vid sidan av gymnasiestudierna.

Så här söker du till idrottsgymnasier

Du söker till idrottsgymnasier i gemensam ansökan. Efter att du har fyllt i ansökningsblanketten ska du dessutom fylla i en tilläggsblankett för idrottare och under ansökningstiden skicka den direkt till läroanstalten. Öppna tilläggsblanketten (pdf) på Finska olympiska kommitténs sida

Med tilläggsblanketten utreder läroanstalten sökandes idrottarstatus.

Internationell studentexamen (IB-examen)

Mattlidens gymnasium och Vasa övningsskola ger undervisning för internationell studentexamen. Läs här om Internationell gymnasieutbildning (IB-examen).

Steiner-undervisning

Vid Rudolf Steiner skolan i Helsingfors ges undervisning enligt läroplanen för steinerpedagogik. Steiner-gymnasierna ingår i gemensam ansökan.