Skip to content

Så här söker du i gemensam ansökan till gymnasieutbildning

Du kan söka i vårens gemensamma ansökan till utbildning som börjar på hösten. 

Läs följande anvisningar i sin helhet så att du vet hur du hittar utbildningar och hur du söker till dem.

Hitta utbildningar

Det finns i Studieinfo några alternativa sätt att hitta utbildningar att söka till. Välj det alternativ som känns bäst.

 • Om du redan vet till vilken utbildning du vill söka, är fritextsökningen det snabbaste sättet.
 • Om du först vill bekanta dig med olika alternativ, kan du på första sidan välja Vart ska jag söka?-alternativet eller välja länken Bekanta dig med utbildningarna.

Läs mera om olika sätt att hitta lämpliga utbildningar i Studieinfo

Fyll i ansökningsblanketten

 • Så här överför eller väljer du utbildningar till ansökningsblanketten:

  • Via minneslistan: Du kan överföra högst fem utbildningar från minneslistan till ansökningsblanketten. Välj de utbildningar som du vill söka till och klicka på knappen Fyll i ansökningsblanketten. Utbildningarna hittas nu i ansökningsblanketten under punkten Ansökningsönskemål.
  • Vi beskrivningen av utbildningen: Du kan välja högst fem utbildningar genom att klicka på knappen Sök till utbildning.
  • Medan du fyller i blanketten: Du kan du lägga till utbildningar genom att klicka på länken “Sök flera utbildningar” överst i blanketten.

  Så här fyller du i ansökningsblanketten:

  • Fyll i ansökningsblanketten steg för steg. De uppgifter som har utmärkts med en stjärna (*) är obligatoriska.
  • Du kan fylla i blanketten för gemensam ansökan endast en gång. Fyll därför i alla utbildningar du är intresserad av.
  • Sätt utbildningarna i den ordning du önskar, så att ditt första önskemål finns överst på blanketten. Du kan antas endast till det högsta önskemålet, som dina poäng räcker till. Dina lägre önskemål annulleras.
  • Ange korrekta uppgifter i ansökningsblanketten, eftersom läroanstalten kan häva antagningen om du har gett felaktiga uppgifter.
  • Kom ihåg att skicka in eventuella bilagor som läroanstalten begär i ansökningsblanketten.
  • Kontrollera dina uppgifter, skicka ansökningsblanketten och printa eventuellt ut blanketten åt dig själv.

Fyll också i gymnasiets ämnesvalskort!

 • Om du söker till gymnasium bör du också fylla i gymnasiets eget ämnesvalskort. Du hittar mera info om kortet i beskrivningen av utbildningen i Studieinfo eller på gymnasiets egna webbsidor. Sista datum för inlämnande av ämnesvalskorten varierar enligt gymnasium. Med hjälp av ämnesvalskortens uppgifter utreder gymnasiet de sökandes studieönskemål, samtidigt som uppgifterna utgör grund för grundande av olika grupper. Det är möjligt att ändra studieplanerna i gymnasiet.

Kan jag ännu efter att jag sparat min ansökan ändra eller lägga till ansökningsönskemål?

 • Efter att du har skickat din ansökan får du till den e-postadress som du har angett i din ansökan en bekräftelse över att ansökan har kommit fram. Meddelandet innehåller dessutom en länk med vilken du under ansökningstiden kan lägga till, ta bort eller ändra ansökningsönskemålens ordning. Några andra ändringar kan du inte göra via länken.
 • Om du har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort, kan du alternativt ändra dina ansökningsönskemål i tjänsten Min Studieinfo. I Min Studieinfo kan du dessutom ändra dina svar på eventuella tilläggsfrågor i anknytning till ansökningsönskemålen, uppdatera dina kontaktuppgifter, se ditt antagningsresultat och ta emot studieplatsen. Läs mera om Min Studieinfo-tjänsten.
 • Du kan inte ändra dina ansökningsönskemål efter att ansökningstiden har gått ut.

Ta emot studieplatsen

 • Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du i din e-post en länk till ett personligt e-brev med information om din antagningssituation. Om du godkänns som studerande får du ett andra e-postmeddelande  inklusive en länk, med vilken du kan ta emot studieplatsen.
 • Läroanstalten skickar dessutom ett antagningsbeslut och information om hur du ska ta emot din studieplats.

Om du inte fick studieplats?

 • Om du inte blev vald till utbildningen får du ett efterhandledningsbrev med ditt poängantal och eventuell placering på reservplats.
 • Under sommaren ordnar många läroanstalter egna ansökningar till lediga studieplatser, vilka kan fyllas ända fram till terminens början. Läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga platser.
 • I efterhandlledningsbrevet finns också anvisningar om hur du ska gå till väga om du vill besvära dig om antagningsbeslutet. För att kunna besvära dig, bör du av läroanstalten begära ett skriftligt beslut om antagningen och bifoga det till ditt besvär. Skicka ditt besvär till regionförvaltningsverket senast 14 dagar efter det att du fått läroanstaltens beslut.

Har du frågor om ansökan?

Om du har frågor om ansökan – om gemensam ansökan eller hur du ska fylla i ansökningsblanketten – kan du skicka dina frågor till rådgivningstjänsten vid Utbildningsstyrelsen, info@studieinfo.fi, eller ringa till telefontjänsten:

 • Telefon: 029 533 1010
 • Öppen tisdag till torsdag 9.30–13
 • Under gemensam ansökan undantagsvis mån-fre kl. 9.30-13.00. Under den sista ansökningsdagen 9.30–15.00
 • Samtalsavgift enligt lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift