Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Kontinuerlig ansökan till gymnasieutbildning

IB-lukion opiskelijat luokassa.

Gymnasierna kan fylla eventuella lediga studieplatser efter den gemensamma ansökan i så kallad kontinuerlig ansökan. Gymnasierna fastställer egna ansökningstider enligt utbildning. Kontrollera den exakta ansökningstiden innan du fyller i ansökan antingen i Studieinfo eller på gymnasiets egen webbplats.

Så här fyller du i ansökan i kontinuerlig ansökan

Du fyller i en ansökan i Studieinfo eller på gymnasiets webbplats. Du hittar en länk till ansökningsblanketten i beskrivningen av utbildningen i Studieinfo eller på gymnasiets webbplats. Du får mer information om hur du fyller i ansökan och om antagningsgrunderna av gymnasierna.

Med vilka antagningsgrunder antas de studerande?

Du antas till gymnasiet vanligen enligt samma antagningsgrunder som i den gemensamma ansökan. I antagningen behandlas alla sökande likvärdigt och enligt samma grunder. Du får mer information om antagningsgrunderna av gymnasierna. Gymnasiet meddelar dig om du får en studieplats och hur du ska ta emot den.

Läs mera om gymnasieutbildningen