Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Internationell gymnasieutbildning

""

Här finns information om de vanligaste internationella gymnasieutbildningarna som ordnas i Finland. I utbildningarna följs internationella läroplaner. Examina ger samma behörighet att söka till fortsatta studier som en finländsk examen.

IB-linje eller utbildning som leder till internationell studentexamen

Du kan delta i engelskspråkig undervisning som leder till IB-examen (International Baccalaureate) på gymnasiernas IB-linjer. Redan under den förberedande klassen i IB-undervisningen studerar du delvis på engelska. Under det andra och tredje året studerar du helt och hållet på engelska.

Du kan söka till IB-linjerna i den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning på våren. Läs mera om gemensam ansökan

Internationella skolan i Helsingfors

Internationella skolan i Helsingfors (The International School of Helsinki) erbjuder undervisning på engelska enligt en internationell läroplan. Den betjänar främst barn till återflyttare, ambassadtjänstemän och utländska arbetstagare vid olika företag i Helsingforsregionen. Undervisningen har den internationella IB-examen som målsättning.

Gör ansökan direkt till skolan. Bekanta dig med ansökningsförfarandet.

Utbildning som leder till Deutsches Internationales Abitur -examen (f.d. Reifeprüfung-examen)

Gymnasiet vid Tyska skolan består av klasserna 10-12. Klass 10 är förberedande och klasserna 11 och 12 examensskedet, som leder till en internationell slutexamen för gymnasiet, Deutsches Internationales Abitur -examen (DIA).

Du kan söka till utbildningen om du har

  • fått den grundläggande utbildningens avgångsbetyg (ett betyg över att du har gått nio år i skola)
  • språkdiplom I i tyska (das Deutsche Sprachdiplom I) eller ett intyg över motsvarande kunskaper i tyska språket.

Utbildningen ingår inte i gemensam ansökan. Du ansöker till utbildningen via Studieinfo med gymnasiets egen ansökningsblankett. Du kan läsa mera om utbildningen och ansökan i beskrivningen av utbildningen.

European School of Helsinki

I European School of Helsinki kan du som slutexamen avlägga European Baccalaureate (EB) -examen. Utbildningen på grundskolans högre stadium-gymnasiet inleds på nivå S1 (som motsvarar sjätte klass i den finländska grundskolan) och fortgår därefter i sju år tills de studerande avlägger den europeiska studentexamen (EB) i slutet av S7.

Läs mera om studierna och ansökan till utbildningen.