Skip to content

Internationell gymnasieutbildning

Tyttö kirjoittaa taululle englannin tunnilla.

Utbildning som leder till internationell studentexamen (IB-linjerna)

Engelskspråkig undervisning som leder till IB-examen (International Baccalaureate) ges på IB-linjerna i gymnasier som en särskild uppgift. IB-undervisningen ges delvis på engelska redan i den förberedande klassen. Under det andra och tredje året är undervisningsspråket engelska.

Utbildning som leder till Reifeprüfung-examen

Reifeprüfung-examen är en tysk slutexamem som motsvarar studentexamen och som kan avläggas i Helsingin Saksalainen koulu (Helsingfors tyska skola). Undervisningsspråket är tyska. Förutsättningen för att bli antagen till gymnasiet är goda kunskaper i det tyska språket (Sprachdiplom I).

Internationella skolor

Helsingin eurooppalainen koulu

Helsingin eurooppalainen koulu har fungerat sedan år 2008. I skolan följer man Europaskolornas läroplaner vilket ger studerande rätt att som slutexamen avlägga European Baccalaureate (EB) -examen.

Internationella skolan i Helsingfors

Internationella skolan i Helsingfors (The International School of Helsinki) erbjuder undervisning på engelska enligt en internationell läroplan. Den betjänar främst barn till återflyttare, ambassadtjänstemän och utländska arbetstagare vid olika företag i Helsingforsregionen. Undervisningen har den internationella IB-examen som målsättning.