Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Gymnasiestudier på distans

Huvuddelen av distansstudierna är nätbaserade och handleds av läraren. Därtill kan kursen innehålla några närundervisningsstimmar. I studierna på distans utnyttjar man på normalt sätt läroböcker och annat skriftligt material samt nätbaserat material. Om du studerar på distans har du vanligen möjlighet att få personlig handledning av läraren. Du kan avlägga nästan alla studier som nätstudier.

Gymnasiestudier på distans lämpar sig för

  • gymnasieelever för komplettering av kursutbudet i gymnasiet
  • studerande vid yrkesläroanstalter (t.ex. om man avlägger två examina)
  • yrkeshögskolstuderande som stöd- och repetitionsstudier
  • vuxna som vill uppdatera eller komplettera sin allmänbildning
  • den som tillfälligt bor utomlands.

Om du är intresserad av gymnasiestudier ska du anmäla dig direkt till ett gymnasium som erbjuder distansstudier. Du gör tillsammans med studiehandledaren, gruppledaren eller rektorn en individuell studieplan. Målen och tidtabellen för distansstudierna ingår i planen. Du kan anmäla dig till studierna när som helst under läsåret.

Var kan man studera på distans?

Det är möjligt att studera på distans i över hundra gymnasier på olika håll i Finland. På svenskt håll är Vasa aftonläroverk det enda gymnasiet som ordnar kurser per distans. Bekanta dig med Aftis distansstudier

Distansstudier i en annan läroanstalt än den egna?

Om du studerar i ett gymnasium eller i en yrkesläroanstalt och vill välja distansstudier i en annan läroanstalt måste du först förhandla med rektorn, studiehandledaren och vid behov med läraren om hur distansstudierna ska genomföras (anmälan, avgifter m.m.). Innan du påbörjar distansstudierna är det bra att försäkra sig om att distansstudierna kan godkännas som en del av dina studier.

Vad kostar det att studera på distans?

Att avlägga hela gymnasiets läro­kurs på distans är avgiftsfritt. De som avlägger enskilda kurser på distans betalar de kurs- eller ämnesavgifter som bestäms av utbildningsanordnaren (priset varierar beroende på läroanstalt). Du står själv i normal ordning för följande kostnader:

  • läroböcker
  • studierelaterade telekommunikationsavgifter
  • möjliga resekostnader
  • studentexamensavgifter m.m.