Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Gymnasiestudier på distans

Huvuddelen av distansstudierna är nätbaserade och handleds av läraren. Därtill kan kursen innehålla några närundervisningsstimmar. I studierna på distans utnyttjar man på normalt sätt läroböcker och annat skriftligt material samt nätbaserat material. Om du studerar på distans har du vanligen möjlighet att få personlig handledning av läraren. Du kan avlägga nästan alla studier som nätstudier.

Gymnasiestudier på distans lämpar sig för

  • gymnasieelever för komplettering av kursutbudet i gymnasiet
  • studerande vid yrkesläroanstalter (t.ex. om man avlägger två examina)
  • yrkeshögskolstuderande som stöd- och repetitionsstudier
  • vuxna som vill uppdatera eller komplettera sin allmänbildning
  • den som tillfälligt bor utomlands.

Om du är intresserad av gymnasiestudier ska du anmäla dig direkt till ett gymnasium som erbjuder distansstudier. Du gör tillsammans med studiehandledaren, gruppledaren eller rektorn en individuell studieplan. Målen och tidtabellen för distansstudierna ingår i planen. Du kan anmäla dig till studierna när som helst under läsåret.

Var kan man studera på distans?

Det är möjligt att studera på distans i över hundra gymnasier på olika håll i Finland. På svenskt håll är Vasa aftonläroverk det enda gymnasiet som ordnar kurser per distans. Bekanta dig med Aftis distansstudier

Distansstudier i en annan läroanstalt än den egna?

Om du studerar i ett gymnasium eller i en yrkesläroanstalt och vill välja distansstudier i en annan läroanstalt måste du först förhandla med rektorn, studiehandledaren och vid behov med läraren om hur distansstudierna ska genomföras (anmälan, avgifter m.m.). Innan du påbörjar distansstudierna är det bra att försäkra sig om att distansstudierna kan godkännas som en del av dina studier.

Vad kostar det att studera på distans?

Att avlägga hela gymnasiets läro­kurs på distans är avgiftsfritt. De som avlägger enskilda kurser på distans betalar de kurs- eller ämnesavgifter som bestäms av utbildningsanordnaren (priset varierar beroende på läroanstalt). Du står själv i normal ordning för följande kostnader:

  • läroböcker
  • studierelaterade telekommunikationsavgifter
  • möjliga resekostnader
  • studentexamensavgifter m.m.