Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd utgår ons 1.4 kl. 15.
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

Gymnasiet

Lukiolaispoika istuu luokassa kädet takaraivon takana ja hymyilee. Kuva: Olli Häkämies

Se gymnasieutbildningar för unga

Se gymnasieutbildning för vuxna

Efter att du gått ut gymnasiet har du goda förutsättningar för fortsatta studier vid universitet eller yrkeshögskola.

I gymnasiet är läsåret indelat i perioder på cirka en och en halv månad. Under varje period kan du genomföra kurser i fem eller sex läroämnen. Du kan läsa samma läroämnen under flera perioder.

Du kan påverka studieinnehållet genom valet av kurser. Gymnasiets lärokurs består av 75 kurser, som vanligen genomförs på tre år, men i vissa fall kan gymnasiet genomföras på fyra år. Endast av särskilda skäl kan studietiden förlängas ytterligare.

Du kan genomföra gymnasiestudier i gymnasierna, men också:

  • på folkhögskolornas gymnasielinjer
  • som nätstudier i distansgymnasiet

I slutskedet av gymnasiestudierna avlägger du studentexamen som ger behörighet till universitetsstudier. Du kan söka till yrkeshögskolor och yrkesläroanstalternas gymnasiebaserade utbildningar med gymnasiets avgångsbetyg och behöver alltså inte ha avlagt studentexamen.

Du kan avlägga en internationell eller europeisk studentexamen i IB- eller EB-gymnasier. Läs mera om internationell gymnasieutbildning.

Som vuxen kan du genomföra gymnasiet, avlägga studentexamen eller genomföra enskilda läroämnen i gymnasiet. Läs mera om vuxengymnasiet.