Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Gymnasiet

Lukiolaispoika istuu luokassa kädet takaraivon takana ja hymyilee. Kuva: Olli Häkämies

Se gymnasieutbildningar för unga

Se gymnasieutbildning för vuxna

Efter att du gått ut gymnasiet har du goda förutsättningar för fortsatta studier vid universitet eller yrkeshögskola.

I gymnasiet är läsåret indelat i perioder på cirka en och en halv månad. Under varje period kan du genomföra kurser i fem eller sex läroämnen. Du kan läsa samma läroämnen under flera perioder.

Du kan påverka studieinnehållet genom valet av kurser. Gymnasiets lärokurs består av 75 kurser, som vanligen genomförs på tre år, men i vissa fall kan gymnasiet genomföras på fyra år. Endast av särskilda skäl kan studietiden förlängas ytterligare.

Du kan genomföra gymnasiestudier i gymnasierna, men också:

  • på folkhögskolornas gymnasielinjer
  • som nätstudier i distansgymnasiet

I slutskedet av gymnasiestudierna avlägger du studentexamen som ger behörighet till universitetsstudier. Du kan söka till yrkeshögskolor och yrkesläroanstalternas gymnasiebaserade utbildningar med gymnasiets avgångsbetyg och behöver alltså inte ha avlagt studentexamen.

Du kan avlägga en internationell eller europeisk studentexamen i IB- eller EB-gymnasier. Läs mera om internationell gymnasieutbildning.

Som vuxen kan du genomföra gymnasiet, avlägga studentexamen eller genomföra enskilda läroämnen i gymnasiet. Läs mera om vuxengymnasiet.