Skip to content

Telefontjänsten för ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen är stängd 30.8–4.11.2019. Tjänsten är öppen från och med 5.11.2019 kl. 9–11 tis-tor. Läs mera om rådgivningstjänsterna

Fråga om erkännande av examina som avlagts utomlands

Utbildningsstyrelsen

Fattar beslut om behörighet utgående från utländsk examen för en uppgift, som i Finland förutsätter en viss utbildning eller högskoleexamen på viss nivå.

Ger utlåtanden om:

Du kan kontakta Utbildningsstyrelsen under e-postadressen erkannande(at)oph.fi.

Valvira

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården beviljar på ansökan rätt att utöva hälsovårdsyrke i Finland för yrkesutbildade personer inom hälsovården som fått sin utbildning i Finland eller utomlands.

Yrkesrättigheter inom hälsovården