Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 påverkar antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus (uppdaterad 13.5.2020).

Tidtabellerna för de gemensamma ansökningarna till högskolor ändras.

Se ändringar till tidtabellerna. 

Fråga om erkännande av examina som avlagts utomlands

Utbildningsstyrelsen

Fattar beslut om behörighet utgående från utländsk examen för en uppgift, som i Finland förutsätter en viss utbildning eller högskoleexamen på viss nivå.

Ger utlåtanden om:

Du kan kontakta Utbildningsstyrelsen under e-postadressen erkannande(at)oph.fi.

Valvira

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården beviljar på ansökan rätt att utöva hälsovårdsyrke i Finland för yrkesutbildade personer inom hälsovården som fått sin utbildning i Finland eller utomlands.

Yrkesrättigheter inom hälsovården