Skip to content

Telefontjänsten för ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen är stängd 30.8–4.11.2019. Tjänsten är öppen från och med 5.11.2019 kl. 9–11 tis-tor. Läs mera om rådgivningstjänsterna

Informationskällor

Kriterier för god handledning

Kriterierna för god handledning är en rekommendation som utarbetats för att utveckla och säkra kvaliteten på handledningen i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsen 2014.

Bekanta dig med kriterierna för god handledning  (i pdf)

Elevhandledning i grundläggande utbildning – Mot ett systematiskt kvalitetsarbete

Regionförvaltningsverkets publikation är både en lägesrapport över elevhandledningen i grundläggande utbildning i Svenskfinland och ett stödmaterial i det lokala läroplansarbetet.

Bekanta dig med publikationen (i pdf)

TE-tjänster för unga

På TE-tjänsternas sidor för unga finns information om yrkesvalet, finansiering av studierna och arbetssökning. Dessutom finns det aktuell kontaktinformation till handlednings- och rådgivningstjänsterna.

Jagkan.fi-tjänsten har förnyats

Jagkan-fi-annons-198x198I tjänsten Jagkan.fi är det möjligt att på egen hand bedöma sin kompetens för yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina eller specialyrkesexamina. Bedömningen görs enligt de krav på yrkeskompetens som har sammanställts i samarbete med arbetslivet.

Ammattibarometri – Yrkesbarometern

I Yrkesbarometern hittar du en utvärdering av sysselsättningsutsikterna inom de centralaste yrkena i en nära framtid.

CIMO.fi Euroguidance – verktyg för handledningen

  • Fortbildning för handledare i frågor kring internationell mobilitet
  • Information om handledning i samband med internationalisering av utbildning och arbetsliv
  • Publikationer och annat material till stöd för handledningen

Goda modeller

Goda modeller är Utbildningsstyrelsens tjänst som är öppna för alla. Goda modeller kan bestå av en metod eller ett funktionssätt, som utvecklats för undervisning och inlärning, utveckling av samarbete, planering och organisation av verksamhet, byggande av nätverk, utbildning av undervisningspersonal eller för utvärdering.

Du kan söka information enligt tema, tidpunkt, språk eller med fritextsökning.

VOKES – Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus

eVokes_thb

Läroporten – OpinOvi 

Inom ramen för Läroport – Opin ovi -projekten har man utvecklat informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för vuxna. Det har dessutom utvecklats material och redskap för arbetet. Mera information om Läroporten – OpinOvi finns projektets egna webbsidor.

ELO-elinikäisen ohjauksen verkkolehti

Information på finska om livslångt lärande och handledning.Elo-verkkolehti_thb

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina
– resultat från studiehandledarutbildningen

Läs mera om resultaten på Palmenias webbplats (på finska).

Oph.fi – om elev- och studiehandledning

Allmän information på Utbildningsstyrelsens webbplats om vad studiehandledningen är och för vem den är avsedd.