Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd utgår ons 1.4 kl. 15.
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

Informationskällor

Kriterier för god handledning

Kriterierna för god handledning är en rekommendation som utarbetats för att utveckla och säkra kvaliteten på handledningen i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsen 2014.

Bekanta dig med kriterierna för god handledning  (i pdf)

Elevhandledning i grundläggande utbildning – Mot ett systematiskt kvalitetsarbete

Regionförvaltningsverkets publikation är både en lägesrapport över elevhandledningen i grundläggande utbildning i Svenskfinland och ett stödmaterial i det lokala läroplansarbetet.

Bekanta dig med publikationen (i pdf)

TE-tjänster för unga

På TE-tjänsternas sidor för unga finns information om yrkesvalet, finansiering av studierna och arbetssökning. Dessutom finns det aktuell kontaktinformation till handlednings- och rådgivningstjänsterna.

Jagkan.fi-tjänsten har förnyats

Jagkan-fi-annons-198x198I tjänsten Jagkan.fi är det möjligt att på egen hand bedöma sin kompetens för yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina eller specialyrkesexamina. Bedömningen görs enligt de krav på yrkeskompetens som har sammanställts i samarbete med arbetslivet.

Ammattibarometri – Yrkesbarometern

I Yrkesbarometern hittar du en utvärdering av sysselsättningsutsikterna inom de centralaste yrkena i en nära framtid.

CIMO.fi Euroguidance – verktyg för handledningen

  • Fortbildning för handledare i frågor kring internationell mobilitet
  • Information om handledning i samband med internationalisering av utbildning och arbetsliv
  • Publikationer och annat material till stöd för handledningen

 

VOKES – Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus

eVokes_thb

Läroporten – OpinOvi 

Inom ramen för Läroport – Opin ovi -projekten har man utvecklat informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för vuxna. Det har dessutom utvecklats material och redskap för arbetet. Mera information om Läroporten – OpinOvi finns projektets egna webbsidor.

ELO-elinikäisen ohjauksen verkkolehti

Information på finska om livslångt lärande och handledning.Elo-verkkolehti_thb

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina
– resultat från studiehandledarutbildningen

Läs mera om resultaten på Palmenias webbplats (på finska).

Oph.fi – om elev- och studiehandledning

Allmän information på Utbildningsstyrelsens webbplats om vad studiehandledningen är och för vem den är avsedd.