Skip to content

Informationskällor

På den här sidan finns samlat central information om olika handledningstjänster.

Information om handledning på Oph.fi

På Oph.fi finns samlat information avsedd för alla som arbetar med handledning inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.

Bekanta dig med de olika formerna av handledning

Kriterier för god handledning

Kriterierna för god handledning är en rekommendation som utarbetats för att utveckla och säkra kvaliteten på handledningen i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsen 2014.

Bekanta dig med kriterierna för god handledning (i pdf)

Elevhandledning i grundläggande utbildning – Mot ett systematiskt kvalitetsarbete

Regionförvaltningsverkets publikation är både en lägesrapport över elevhandledningen i grundläggande utbildning i Svenskfinland och ett stödmaterial i det lokala läroplansarbetet.

Bekanta dig med publikationen (i pdf)

TE-tjänster för unga

På TE-tjänsternas sidor för unga finns information om yrkesvalet, finansiering av studierna och arbetssökning. Dessutom finns det aktuell kontaktinformation till handlednings- och rådgivningstjänsterna.

Läs mera om TE-tjänsterna för unga

Jagkan.fi-tjänsten

I tjänsten Jagkan.fi är det möjligt att på egen hand bedöma sin kompetens för yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina eller specialyrkesexamina. Bedömningen görs enligt de krav på yrkeskompetens som har sammanställts i samarbete med arbetslivet.

Bekanta dig med Jagkan.fi

Ammattibarometri – Yrkesbarometern

I Yrkesbarometern hittar du en utvärdering av sysselsättningsutsikterna inom de centralaste yrkena i en nära framtid.

Prova Yrkesbarometern

Läroporten – OpinOvi

Inom ramen för Läroport – Opin ovi -projekten har man utvecklat informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för vuxna. Det har dessutom utvecklats material och redskap för arbetet. Mera information om Läroporten – OpinOvi finns på projektets egna webbsidor.

Se informationen i Läroporten