Skip to content

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser 30.11.-11.12.
Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Resultat i höstens gemensamma ansökan till högskolor har nu publicerats!
Ta emot studieplatsen senast 4.12 kl. 15.
Du kan antas från senast 15.12 kl. 15.

Se anvisningar gällande mottagande av studieplats och reservplatser. 
Se vanliga frågor om mottagande av studieplats.

Gemensamt material för andra stadiet och högskolestadiet

Information om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande 13.11.2020 kl. 10.30 – 13  (distansinfo)

På agendan aktuella ärenden inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning och högskoleansökningar.

10.30-11 Studieinfo förnyas (pdf )

11-12 En översikt av andra stadiets samordnade ansökningar (pdf )

12-13 Gemensamma ansökningar till högskolor våren 2021 (pdf)

Inspelningen 


Handledningssamtal i grundskolan på gång…

Se övriga videor i Studieinfo.fi