Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolorna har avslutats. 

 Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.
Mera information: se ansökningsblanketten eller kontakta universitetens och yrkeshögskolornas ansökningsservice.

Gemensamt material för andra stadiet och högskolestadiet

Information om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande 15.11.2019 i RFV:s utrymmen i Böle, H:fors

På agendan aktuella ärenden inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning och högskoleansökningar.

9:00 Välkomstord
09:05 Aktuellt om ansökan och antagning till andra stadiet
10:45 Förnyelse av Studieinfo.fi
11:30 Lunch (på egen bekostnad)
12:30 Aktuellt om ansökan och antagning till högskolorna (pdf )
13:30 Paus
13:40 Aktuellt om ansökan och antagning till högskolorna fortsätter
14:30 Avslutning

Mer information


Handledningssamtal i grundskolan på gång…

Se övriga videor i Studieinfo.fi