Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser från sluten av juni till mitten av augusti.  Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Kom ihåg att ta emot studieplatsen i god tid. 
Första gemensamma ansökan: ta emot studieplatsen senast 17.7 kl 15.
Andra gemensamma ansökan: ta emot studieplatsen senast 22.7 kl 15.
Se anvisningar gällande mottagande av studieplats och reservplatser. 
Se vanliga frågor om mottagande av studieplats. 

Gemensamt material för andra stadiet och högskolestadiet

Information om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande 15.11.2019 i RFV:s utrymmen i Böle, H:fors

På agendan aktuella ärenden inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning och högskoleansökningar.

9:00 Välkomstord
09:05 Aktuellt om ansökan och antagning till andra stadiet
10:45 Förnyelse av Studieinfo.fi
11:30 Lunch (på egen bekostnad)
12:30 Aktuellt om ansökan och antagning till högskolorna (pdf )
13:30 Paus
13:40 Aktuellt om ansökan och antagning till högskolorna fortsätter
14:30 Avslutning

Mer information


Handledningssamtal i grundskolan på gång…

Se övriga videor i Studieinfo.fi