Skip to content

OBS! Ansökningstiderna i gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt i övriga samordnade ansökningssystem efter grundskolan fortsätter
fram till 7.4.2021 kl. 15. 

Se utbildningar i gemensam ansökan
Se utbildningar i ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
Se utbildningar i ansökan till handledande utbildningar

Frågor om ansökan till info@studieinfo.fi

 

 

Högskolorna publicerar resultat från vårens första gemensamma ansökan under vårens gång.
Alla resultat publiceras senast 4.6.2021.
Du kan följa med antagningsprocessen i Min Studieinfo under Ansökningar och mottagande av studieplats.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Gemensamt material för andra stadiet och högskolestadiet

Information om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande 13.11.2020 kl. 10.30 – 13  (distansinfo)

På agendan aktuella ärenden inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning och högskoleansökningar.

10.30-11 Studieinfo förnyas (pdf )

11-12 En översikt av andra stadiets samordnade ansökningar (pdf )

12-13 Gemensamma ansökningar till högskolor våren 2021 (pdf)

Inspelningen 


Handledningssamtal i grundskolan på gång…

Se övriga videor i Studieinfo.fi