Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Det kan uppkomma störningar idag den 17.8. i bläddrandet av gamla Studieinfos utbildningsutbud. Vi beklagar detta.

Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning

Kan man få en lista över specialgymnasier i Studieinfo?

Nej, tyvärr går det inte att få en lista över specialgymnasierna. Speciallinjer och betoningar i gymnasierna visas i sökresultatet i utbildningens namn. De nämns också i beskrivningarna av utbildningarna.

Vilka valbara ämnen bör anges i ansökningsblanketten?

I ansökningsblanketten ska endast antecknas sådana valbara ämnen som omfattar minst 2 årsveckotimmar och hör till ett gemensamt läroämne. Övriga valbara ämnen ska inte antecknas i ansökningsblanketten.

Hur många antagningspoäng kan en sökande få som har genomfört tionde klassen eller utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA)?  

Sökanden får 6 antagningspoäng för utbildning som genomförts under ansökningsåret eller året innan.

Hur påverkar ett vitsord enligt individualiserad lärokurs antagningspoängen?

Individualiserade vitsord inverkar inte på den sökandes poäng utan medeltalet beräknas av de vitsord som finns i betyget.

Beaktas en sökande som antagits enligt prövning också i den normala antagningen?

Ja, en sökande som antagits enligt prövning kan också antas enligt poäng.

Kan en sökande som fullgjort grundskolan utomlands söka i gemensam ansökan?

Ja. En utländsk sökande kryssar för ansökningsblankettens punkt Utbildning utomlands och kan därefter antas enligt prövning, dvs. läroanstalten gör antagningsbeslutet. Sökanden bör dessutom skicka nödvändiga betyg direkt till läroanstalten.

Var får jag information om antagningsgrunderna?

Antagningsgrunderna till grundläggande yrkesutbildning finns i Studieinfo.fi: Yrkesutbildning > Antagningsgrunder till yrkesutbildning. Antagningsgrunder till gymnasieutbildning finns i delen Gymnasium > Antagningsgrunder till gymnasium.

För vilka faktorer kan en sökande som går ut grundskolans nionde klass få poäng?

En sökande som under ansökningsåret får grundskolans avgångsbetyg och söker till fortsatt utbildning får 6 poäng. Sökanden kan få högst 16 poäng för betyg, och för betonade vitsord högst 8 poäng. Om sökandens första ansökningsönskemål är en yrkesutbildning får han 2 poäng och för eventuell arbetserfarenhet högst 3 poäng. För  ett inträdes- och lämplighetsprov ges högst 10 poäng.

OBS! 6 poäng ges också för ett avgångsbetyg som avlagts året innan ansökningsåret.

För vilken slags praktik i anslutning till utbildning kan sökande få poäng?

En sökande kan få poäng för sådan arbetspraktik inom arbetskraftsutbildning som varat i minst 3 månader enligt lagen om arbetskraftstjänster. Poäng ges också för rehabiliterande verksamhet vid ungdomsverkstad.

Kallas en sökande till inträdes- och lämplighetsprov?

Ja, läroanstalten kallar alla behöriga sökande till ett eventuellt inträdes- och lämplighetsprov.

Kan det ingå förhandsuppgifter i utbildningarna?

Ja, inträdesprovet kan bestå av flera delar där det första skedet kan vara ett skriftligt prov eller en förhandsuppgift.

För hurdan arbetserfarenhet kan en sökande få poäng?

Du får 1–3 poäng för arbetserfarenhet, deltagande i ungdomsverkstad, deltagande i inlärning i arbete inom arbetskraftsutbildning eller för arbetspraktik inom läroavtalsutbildning.

Vad betyder punkten om läroavtalsutbildning på ansökningsblanketten för gemensam ansökan? 

Sökande kan anmäla sitt intresse för läroavtalsutbildning i ansökningsblanketten för gemensam ansökan. Läroanstalterna får då förhandsinformation om unga som eventuellt är intresserade av att genomföra yrkesutbildningen som läroavtalsutbildning och kan vid behov ge mera information om läroavtalsutbildningen. En anteckning om intresse för läroavtalsutbildning förbinder inte sökanden till läroavtalsutbildning, inte heller läroanstalten. Läroavtalsutbildningen förutsätter att sökanden har en arbetsplats. Läs mera om läroavtalsutbildningen.

Kan ansökan göras på en pappersblankett?

Ja,  vid behov kan man be att få en pappersblankett på adressen: info(at)studieinfo.fi.

Kan sökande ändra sina ansökningsönskemål efter att ansökan skickats?

  • Efter att sökande har skickat din ansökan får han eller hon en bekräftelse över att ansökan har skickats till den e-postadress som sökande har angett i sin ansökan. Meddelandet innehåller dessutom en e-postlänk med vilken sökande under ansökningstiden kan lägga till, ta bort ansökningsönskemål och ändra ordningen för ansökningsönskemålen. Några andra ändringar kan man inte göra via länken.
  • Om sökanden har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort, kan han eller hon alternativt logga in i Studieinfo.fi och under ansökningstiden göra ändringarna i ansökningsönskemålen via tjänsten Min Studieinfo. I tjänsten kan man också bearbeta svar på eventuella tilläggsfrågor som hör till ansökningsönskemålen, uppdatera kontaktuppgifter, se antagningsresultat och ta emot studieplatsen. Läs mera om Min Studieinfo-tjänst.
  • Det går inte att ändra ansökningsönskemålen efter att ansökningstiden har gått ut.

Har du ytterligare frågor om ansökan?

Om du har frågor om ansökan – till exempel om gemensam ansökan eller ansökningsblanketten – kan du skicka dina frågor till rådgivningstjänsten vid Utbildningsstyrelsen, info@studieinfo.fi, eller ringa till telefontjänsten:

  • Telefon: 029 533 1010
  • Telefontjänsten är öppen från tisdag till torsdag kl. 9.00–11.00.
  • Telefontjänsten är undantagsvis öppen tis–tor kl. 9.30–13.00 under ansökningstiderna och kl. 9.30-15.00 under den sista ansökningsdagen.
  • Samtalsavgift enligt lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift