Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Det kan uppkomma störningar idag den 17.8. i bläddrandet av gamla Studieinfos utbildningsutbud. Vi beklagar detta.

Frågor och svar för studiehandledare

I denna del finns en sammanställning över vanliga frågor enligt tema. Se också frågor och svar enligt ansökan.

Ansökningsrådgivning

Var får sökande råd om ansökan och antagning? 

Allmän rådgivning för sökande till utbildning har ordnats enligt skolform på följande sätt:

 • gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning och förberedande utbildningar efter grundläggande utbildning:
  • Studieinfos ansökningsrådgivning
 • råd om gemensam ansökan och separat ansökan till högskolorna:
  •  yrkeshögskolornas ansökningsservice
  • universitetens ansökningsservice
 • ansökan till vuxenutbildning:
  • läroanstalter som ordnar vuxenutbildning.

Se också: Handlednings- och rådgivningstjänster.

Ansökningstidtabeller

Finns det samlad information om tidtabeller för ansökan på olika utbildningsnivåer? 

Ja, du kan till exempel bekanta dig med årsplanen för gemensamma ansökningar. Den innehåller tidtabeller för ansökan och antagning inom olika utbildningsnivåer.

Tidsplan för ansökan till andra stadiet (pdf)

Tidsplan för gemensam ansökan till högskolor (pdf)

Var hittar jag tidtabellsbesluten för gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning och förberedande utbildningar efter grundläggande utbildning? 

Se Beslut om tidtabeller för gemensam ansökan

Tidtabellsbesluten finns också på Administratörens arbetsbord i Studieinfo. Fritextsökningen fungerar också på svenska.

Aktuella ansökningstider syns dessutom i ansökningskalendern på Studieinfos startsida.

Var hittar jag tidtabellsbesluten för gemensam ansökan till högskolorna? 

Tidtabellerna för gemensam ansökan till högskolor publiceras i Studieinfo under rubriken Val av utbildning > Gemensam ansökan > Ansökningsanvisningar för gemensam ansökan till högskolor. Tidtabellerna grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets beslut, se undervisnings- och kulturministeriet (på finska)  .

Aktuella ansökningstider syns dessutom i ansökningskalendern på Studieinfos startsida.

Utbildningar och ansökningsmål

Hur får jag i sökresultatet lämpliga utbildningar för grundskolelever/gymnasieelever?  

Genom att använda startsidans handledande sökfunktion får du direkt sådana utbildningar till vilka grundskole-/gymnasieelever kan söka. Börja med att under rubriken Vart ska jag söka? välja antingen Efter grundskolan eller Jag har gått gymnasiet/avlagt studentexamen. Klicka dig därefter fram sida för sida och välj lämpliga utbildningar till sökresultatet.

Var hittar jag information om förberederande utbildningar efter grundläggande utbildning? 

Information om förberedande utbildningar finns under rubriken Val av utbildning och Andra möjligheter efter grundskolan. Genom att klicka på följande länkar kommer du direkt till presentationerna av respektive utbildning.

På startsidan i Studieinfo.fi finns också direkta länkar till utbildningarna, se rubriken Vad efter grundskolan?

Var hittar jag information om yrkesinriktad specialundervisning?

Information om yrkesinriktad specialundervisning finns under rubriken Yrkesutbildning > Yrkesinriktad specialundervisning. På Studieinfos startsida under rubriken Efter grundskolan finns också en länk som öppnar sidan med info om specialundervisning.

Finns det i Studieinfo en färdig lista över utbildningar som ordnar inträdesprov? 

Det finns tyvärr ingen färdig sammanställning över utbildningar med inträdesprov. Om en läroanstalt i Studieinfo har uppdaterat uppgifter om inträdesprov, hittas informationen i beskrivningen av utbildningen under fliken Antagningsgrunder och inträdesprov.

Ansökningsblanketten

Hur vet en sökande att hans eller hennes ansökan har kommit fram? 

Efter att sökande har skickat iväg sin ansökningsblankett, får han en anmälan på sin datorskärm om att ansökan har tagits emot och ett ansökningsnummer. Inom ett dygn får sökande dessutom en bekräftelse över ansökan i sin egen e-post.

Varför finns det inget fält för underskrift i den elektroniska ansökningsblanketten? 

Den elektroniska ansökan behöver inte skrivas under, om det i ansökan framgår vem avsändaren är eller om det inte finns skäl att ifrågasätta ansökans originalitet.

Om studiehandledaren vill att förmyndaren hörs kan den elektroniska blanketten förses med förmyndarens underskrift. Förmyndaren förser då under en utprintad blankett med sin underskrift i nedre kanten av blanketten. Den underskrivna blanketten ska inte skickas till Utbildningsstyrelsen.

Hinner sökande skicka bilagor till antagning enligt prövning den sista ansökningsdagen, dvs. räcker det med den sista ansökningsdagens poststämpel? 

Som allmän regel gäller att ansökan inklusive bilagor ska skickas till läroanstalten inom ansökningstiden. Enligt förvaltningslagen ska dock utbildningsanordnaren be att ansökan kompletteras ifall den är bristfällig och dessutom ge en rimlig tidsfrist för sökande att leverera alla nödvändiga bilagor. Det lönar sig för sökande att vara i kontakt med läroanstalten om bilagorna skickas efter att ansökningstiden har utgått.

Antagningsgrunder

I grundläggande yrkesutbildning och gymnasieutbildning iakttas de antagningsgrunder som fastställs av undervisnings- och kulturministeriet.

Universiteten iakttar sina egna antagningsgrunder, enligt utbildning, fakultet eller område. De finns uppdaterade under punkten Antagningsgrunder och inträdesprov i beskrivningen av utbildningen. Om en yrkeshögskola avviker från den allmänna rekommendationen hittas de egna antagningsgrunderna också under ovannämnda flik i Studieinfo.fi.

Läroanstalterna beslutar om antagningsgrunderna för de förberedande utbildningarna efter den grundläggande utbildningen. Antagningsgrunderna presenteras i beskrivningen av utbildningen.

Yrkesinformation

Var finns information om yrken och yrkesklassificeringar? 

Det finns vanligen många olika vägar till liknande arbetsuppgifter. Olika hobbyer och intressen kan också ge nyttiga kunskaper och färdigheter för ett yrke. I Jobbmarknad-tjänsten finns exempel på olika yrken. I Jobbmarknad-tjänsten finns också beskrivningar av yrkesområden och yrken, intervjuer och karriärberättelser med människor i yrkeslivet och artiklar om arbetslivet.
Gå till Jobbmarknad-tjänsten.

I grunderna för yrkesinriktade grundexamina finns mera information om arbetsuppgifter och yrken. Se eGrunderna.

Statistik

Var får jag tag i statistik om ansökan och antagning?