Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Högskolornas gemensamma ansökan och separata ansökningar i nya Studieinfo hösten 2021

Vilka högskoleutbildningar finns i nya Studieinfo och vilka i gamla?

I nya Studieinfo (beta.studieinfo.fi) hittar du i regel examensinriktade universitets- och yrkeshögskoleutbildningar med ansökningstid fr.o.m. 1.9.2021.

I gamla Studieinfo (studieinfo.fi) hittar du examensinriktade högskoleutbildningar med ansökningstid före 1.9.2021, dvs. utbildningar som ingår i följande ansökningar:

  • Application with SAT scores for Haaga-Helia´s Bachelor programmes, June – September 2021
  • Separat ansökan 2021 för sökande som har avlagt 30 sp ledstudier inom öppna yrkeshögskolan, Novia
  • Lapin AMK, Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet, syksy 2021 (opinto-oikeus alkaa syyslukukaudella 2021)
  • SAMK Admission, Autumn 2021
  • Konstuniversitetets Bildkonstakademi, magisterurval 2021
  • Tohtorihaku väitöskirjatutkijoille, Jyväskylän yliopisto, syksy 2021
  • Tohtorihaku, Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, syksy 2021
  • Tohtorihaku, Jyväskylän yliopisto, syksy 2021

I gamla Studieinfo hittar du dessutom följande utbildningar:

Nedan hittar du direktlänkar till högskoleutbudet i nya och gamla Studieinfo:

Högskoleutbildningar i nya Studieinfo:

Högskoleutbildningar i gamla Studieinfo: