Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Högskolornas gemensamma ansökan och separata ansökningar i nya Studieinfo hösten 2021

Vilka högskoleutbildningar finns i nya Studieinfo och vilka i gamla?

I nya Studieinfo (beta.studieinfo.fi) hittar du i regel examensinriktade universitets- och yrkeshögskoleutbildningar med ansökningstid fr.o.m. 1.9.2021.

I gamla Studieinfo (studieinfo.fi) hittar du examensinriktade högskoleutbildningar med ansökningstid före 1.9.2021, dvs. utbildningar som ingår i följande ansökningar:

  • Application with SAT scores for Haaga-Helia´s Bachelor programmes, June – September 2021
  • Separat ansökan 2021 för sökande som har avlagt 30 sp ledstudier inom öppna yrkeshögskolan, Novia
  • Lapin AMK, Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet, syksy 2021 (opinto-oikeus alkaa syyslukukaudella 2021)
  • SAMK Admission, Autumn 2021
  • Konstuniversitetets Bildkonstakademi, magisterurval 2021
  • Tohtorihaku väitöskirjatutkijoille, Jyväskylän yliopisto, syksy 2021
  • Tohtorihaku, Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, syksy 2021
  • Tohtorihaku, Jyväskylän yliopisto, syksy 2021

I gamla Studieinfo hittar du dessutom följande utbildningar:

Nedan hittar du direktlänkar till högskoleutbudet i nya och gamla Studieinfo:

Högskoleutbildningar i nya Studieinfo:

Högskoleutbildningar i gamla Studieinfo: