Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Högskolornas gemensamma ansökan och separata ansökningar i nya Studieinfo hösten 2021

Vilka högskoleutbildningar finns i nya Studieinfo och vilka i gamla?

I nya Studieinfo (beta.studieinfo.fi) hittar du i regel examensinriktade universitets- och yrkeshögskoleutbildningar med ansökningstid fr.o.m. 1.9.2021.

I gamla Studieinfo (studieinfo.fi) hittar du examensinriktade högskoleutbildningar med ansökningstid före 1.9.2021, dvs. utbildningar som ingår i följande ansökningar:

  • Application with SAT scores for Haaga-Helia´s Bachelor programmes, June – September 2021
  • Separat ansökan 2021 för sökande som har avlagt 30 sp ledstudier inom öppna yrkeshögskolan, Novia
  • Lapin AMK, Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet, syksy 2021 (opinto-oikeus alkaa syyslukukaudella 2021)
  • SAMK Admission, Autumn 2021
  • Konstuniversitetets Bildkonstakademi, magisterurval 2021
  • Tohtorihaku väitöskirjatutkijoille, Jyväskylän yliopisto, syksy 2021
  • Tohtorihaku, Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, syksy 2021
  • Tohtorihaku, Jyväskylän yliopisto, syksy 2021

I gamla Studieinfo hittar du dessutom följande utbildningar:

Nedan hittar du direktlänkar till högskoleutbudet i nya och gamla Studieinfo:

Högskoleutbildningar i nya Studieinfo:

Högskoleutbildningar i gamla Studieinfo: